«Էրեբունի» բժշկական կենտրոն
Medical Journal Erebouni

Դժվար լավացող վերքերի և լիմֆադենիտների բուժման ծառայություն

Ընդհանուր նկարագրություն

02.11.2017թ. Էրեբունի ԲԿ-ում բացվեց դժվար լավացող վերքերի և լիմֆադենիտների բուժման ծառայություն: Ծառայությունը զբաղվում է տարբեր էթիոլոգիայի վերքերի , լիմֆադենիտների և լիմֆեդեմաների բուժմամբ, որի հիմքում ընկած է վերջույթների պահպանումը և անդամահատման վտանգի և անհրաժեշտության նվազեցումը : Բաժանմունքի աշխատանքը բաժանված է երկու հիմնական մասերի, որոնք միաժամանակ առանձին պաթոլոգիաներ են, բայց հաճախ ուղեկցում են մեկը մյուսին:

 

 

Դժվար ապաքինվող վերքերի բուժումը, ինչպիսիք են պառկելախոցերը, դիաբետիկ ոտնաթաթը ,կամ հետայրվածքային վերքերը, ձգվում են ամիսներ : Վերքերի և լիմֆադենիտների բուժման ծառայությունում կիրառվում են դժվար ապաքինվող վերքերի բուժման ժամանակակից մեթոդներ ,ինչպես խոնավ միջավայրում , այնպես էլ բացասական ճնշման մեթոդով ` հիմնված առաջատար կլինիկաների և մասնագետների կողմից մշակված կանոնների վրա:

 

Բաժանմունքում պացիենտների բուժման համար օգտագործվում են վիրակապեր, որոնք հիմնված են վերքերի բուժման ժամանակակից (խոնավ) մոդելի վրա և ունեն բուժման արդյունավետությունը ապահովող հետևյալ հատկություններ`

 

Կատարյալ վիրակապի նկարագրություն`

 

• վերքի մակերեսին պահպանում է համապատասխան խոնավության միջավայր

• հեռացնում է էքսուդատի և տոքսիկ կոմպոնենտների ավելցուկը

• ջերմամեկուսացնում է վերքը

• օդաթափանցիկ է

• չի թույլ տալիս մանրէների և միկրոօրգանիզմների ներթափանցում

• չի պարունակում թունավոր մասնիկներ և նյութեր

• պաշտպանում է նոր գոյացած հյուսվածքները

• հեշտ հեռացվում է վերքի մակերեսից, առանց այն վնասելու

 

 
     
 

 

 

Արդյունավետ բուժման համար անհրաժեշտ է իմանալ թե ինչպիսի վերքի հետ գործ ունենք: Երկար ապաքինվող վերքերի դեպքում անհրաժեշտ է բաժանմունքի մասնագետի խորհրդատվություն, ով կպարզի խնդրի առաջացման իրական պատճառը և կտա անհատական առաջարկներ վերքի բուժման վերաբերյալ: Բացի այդ, բուժման պարբերական ընթացքը պետք է անցնի մասնագետի անմիջական հսկողության տակ` անհրաժեշտության դեպքում բուժման սխեմայի մեջ փոփոխություններ մտցնելու համար:

 

 

 

 

Բացասական ճնշումով վերքերի թերապիա (NPWT)

 

Տարբեր ծագում ունեցող վերքերի բուժման ամենաարդյունավետ մեթոդներից մեկը, որը կիրառվում է աշխարհի առաջատար կլինիկաներում և արդեն նաև Էրեբունի ԲԿ-ում հանդիսանում է բացասական ( մերձմթնոլորտային) ճնշման մեթոդի տեղային վերահսկելի շարունակական կիրառումը, այլ կերպ ասած, տեխնիկական վակումը:

Բացասական ճնշումով վերքերի թերապիան կամ Negative Pressure Wound Therapy (NPWT, բառացիորեն ` բացասական ճնշմամբ վերքերի բուժումը ) լայնորեն կիրառվում է եվրոպական կլինիկաներում:

Ներկայումս վակումային թերապիան արդեն ստացել է բազմակողմանի գիտական հիմնավորում և մասնագիտական ճանաչում ամենատարբեր էթիոլոգիայի վերքերի բուժման բնագավառում: Հայտնի է , որ NPWT-ի կիրառումը զգալիորեն նպաստում է վերքերի ապաքինմանը, քանի որ բացասական ճնշման ազդեցությունը վերքի վրա հանգեցնում է բջջային պրոլիֆերացիայի ինտենսիվության ավելացմանը, շարակցական հյուսվածքների հիմնական նյութերի սինթեզի և վերքի հյուսվածքների կառուցվացքային սպիտակուցների ուժեղացման:

 

 

 

Վերահսկելի ազդեցությունը վերքի վրա բացասական ճնշման օգնությամբ ներկայումս լայնորեն կիրառվում է `

 

- սուր տրավմատիկ վնասվածքների

- ջերմային վնասվածքների

- նեկրոզով ֆասցիտ

- պառկելախոցերի

- թարախային վերքերի

- տրոֆիկ խոցերի

- ոտնաթաթի դիաբետիկ դեստրուկտիվ վնասվածքների

- էնդոպրոտեզավորումից և որովայնի խոռոչի վիրահատություններից հետո հանդիպող բարդությունների ժամանակ

 

 
     
 

 

 

Բացի այդ, NPWT կիրառվում է դիմածնոտային, ողնաշարային, կրծքային, ռեկոնստրուկտիվ և պլաստիկ վիրաբուժության , մանկաբուժության մեջ, ինչպես նաև բաց որովայնի վնասվածքի , պերիտոնիտի և չձևավորված աղիքային խուղակների ժամանակ:

 

Արդեն գիտական հաստատում և հիմնավորում են ստացել շարունակական բացասական ճնշման թերապիայի տեղային ազդեցության հետևյալ միջոցները`

 

• վերքի ակտիվ դրենավորում, որն ապահովում է վերքից անջատվող ավելցուկի մշտական հեռացում

• վերքի խոնավ միջավայրի արդյունավետ պահպանում, որը խթանում է վերքի ապաքինմանը;

• բիոթաղանթի հեռացում և նրա առաջացման կանխում վերքի մակերեսին

• վերքի հյուսվածքների բակտերիալ դեկոնտամինացիայի ժամկետների կրճատում

• հյուսվածքների տեղային ինտերստիցիալ այտուցի արագ փոքրացում

• վերքի շրջանում արյան շրջանառության զգալի ուժեղացում;

• վերքի խոռոչի հյուսվածքների միկրո- և մակրոդեֆորմացում , որը խթանում է հյուսվածքների պրոլիֆերացիան;

• վերքի տարածքի կամ/և ծավալի փոքրացում;

• լիարժեք գրանուլյացիոն հյուսվածքի աճի խթանում վերքի հիպոկսիայի մեխանիզմի միջոցով;

• էկզոգենային վերքի ինֆեկցիայի ապահով կանխարգելում;

• համակարգային դեղորայքային բուժման ազդեցության ուժեղացում;

 

Դժվար ապաքինվող վերքերի վերը թվարկված մեթոդի արդյունքները ապահովում են ֆինանսական ծախսերի էական կրճատում ինչպես կլինիկայի , այնպես էլ պացիենտի համար:

 

Լիմֆադենիտ

 

Լիմֆադենիտը իրենից ներկայացնում է ոչ սպեցիֆիկ կամ սպեցիֆիկ ավշային հանգույցների բորբոքում: Լիմֆադենիտին բնորոշեն` տեղային ցավոտությունը և ավշային հանգույցների մեծացումը, գլխացավ, տկարություն, թուլություն, մարմնի ջերմաստիճանի բարձրացում:

Լիմֆադենիտը սովորաբար առաջանում է , որպես որևէ տեղակայման առաջնային բորբոքման բարդություն: Ընդվորում վարակի հարուցիչները ավշի հոսքով, որոնք արտահոսում են առաջնային թարախային օջախից, ներթափանցում են ռեգիոնար ավշային հանգույցներ և առաջացնում բորբոքում: Այլ դեպքերում լիմֆադենիտը կարող է առաջանալ վարակի անմիջական ներթափանցմամբ ավշային համակարգ վնասված մաշկի կամ լորձաթաղանթի միջոցով:

 

Լիմֆադենիտի առաջացման պատճառները`

 

Ոչ սպեցիֆիկ լիմֆադենիտի հարուցիչներ հաճախ հանդիսանում են` ստրեպտոկոկերը և ստաֆիլակոկերը: Ոչ սպեցիֆիկ լիմֆադենիտի ժամանակ առաջնային օջախ կարող է լինել ֆուրունկուլը, թարախային վերքը, մատնաշունչը, կարբունկուլը, ֆլեգմոնան, կարիեսը և այլն:

Լիմֆադենիտի ախտորոշումը սկսվում է պացիենտի անամնեզի հավաքմամբ և նրա ֆիզիկալ զննմամբ; էթիոլոգիան ճշտվում է փոփոխված ավշային հանգույցի բիոպսիայի միջոցով:

Լիմֆադենիտի բուժումը իրականացվում է հաշվի առնելով առանձնացված հարուցիչը և ներառում է հակաբիոտիկաթերապիա, ֆիզիոթերապիա: Աբսցեսի կամ ադենոֆլեգմոնայի դեպքում կատարվում է նրանց բացահատումը և դրենավորումը:

 

Լիմֆադենիտի բուժումը և կանխատեսումը

 

Կատարալ և հիպերպլաստիկ սուր լիմֆադենիտը բուժվում է կոնսերվատիվ եղանակով: Ախտահարված շրջանում անհրաժեշտ է հանգիստ միջավայրի ստեղծում, զգայուն միկրոբային ֆլորայի հիման վրա ադեկվատ հակաբիոտիկաթերապիայի, ՈւՎՉ – թերապիայի, վիտամինոթերապիայի անցկացում: Թարախային լիմֆադենիտի ժամանակ ցուցված է թարախային լիմֆադենիտի , ադենոֆլեգմոնայի բացահատում, օջախի դրենավորում և սանացիա թարախային վերքերի բուժման սկզբունքով: Նշանակվում է ակտիվ դեզինտոկսիկացիոն և հակաբակտերիալ թերապիա:

Խրոնիկ ոչ սպեցիֆիկ լիմֆադենիտի ժամանակ պահանջվում է հիմնական հիվանդության վերացում, որը պահում է բորբոքումը ավշային հանգույցներում:

Սպեցիֆիկ լիմֆադենիտը բուժվում է հաշվի առնելով էթիոլոգիական գործոնը և առաջնային պրոցեսը (սիֆիլիս, հոնորեա, թոքախտ, ակտինոմիկոզ և այլն):

Լիմֆադենիտի ճիշտ ժամանակին անցկացված էթիոտրոպ բուժումը թույլ է տալիս խուսափել պրոցեսի տարածումից և ընդհանրացումից:

Խրոնիկ լիմֆոդենիտի ելքը կարող է դառնալ ավշային հանգույցի սպիացումը լիմֆոիդ հյուսվածքի շարաքցահյուսվածքային փոխարինմամբ: Որոշ դեպքերում կարող է զարգանալ ավշային արտահոսքի և լիմֆեդեմայի խանգարումներ:

Լիմֆադենիտների կանխարգելումը պահանջում է զգուշացում միկրովնասվածքներից , վերքերի և քերծվածքների ախտահարումից, մաշկի քերվելուց: Նաև անհրաժեշտ է վարակի օջախների ճիշտ ժամանակին բուժում (անգինայի, ատամների կարիեսի), թարախային գոյացումների (մատնաշունչ, ֆուրունկուլների).

Լիմֆադենիտի արդյունավետ բուժման և բարդություններից խուսափելու համար անհրաժեշտ է ճիշտ ժամանակին դիմել մասնագետին:

 

Լիմֆոստազ

 

Լիմֆոստազը` ավշային համակարգի պաթոլոգիա է, որն ուղեկցվում է ավշի շրջանառության խախտմամբ եւ հյուսվածքներում լիմֆատիկ հեղուկի կանգային երեւույթներով: Լիմֆոստազի ժամանակ առաջանում է հյուսվածքների խտացում, կայուն այտուց և վերջույթների (լիմֆեդեմայի) նկատելի հաստացում, մաշկի վրա խոցեր: Լիմֆոստազի պատճառները որոշելու համար պահանջվում է փոքր կոնքի, որովայնի խոռոչի, վերջույթների անոթների ՈւՁՀ, կրծքավանդակի ռենտգեն հետազոտություն, լիմֆոգրաֆիա, լիմֆոսցինտիգրաֆիա:

 

 
     
 

 

 

Բաժանմունքում լիմֆոստազի բուժումը անցկացվում է ոչ վիրահատական (մանուալ լիմֆոդրենաժ, ապարատային լիմֆոդրենաժ, կոմպրեսիոն թերապիա, հիրուդոթերապիա, դեղորայք) և վիրահատական (լիմֆոերակային անաստամոզների վերականգնում ) մեթոդներով :

 

Լիմֆոստազի բուժում

 

Լիմֆոստազի բուժման նպատակը ` վերջույթներից և այլ օրգաններից ավշի արտահոսքի վերականգնումն է: Լիմֆոստազի դեպքում Էրեբունի ԲԿ-ում անցկացվում են`

 

- մանուալ լիմֆոդրենաժ

- ապարատային լիմֆոդրենաժ

- պացիենտի համար կոմպրեսիոն ոչ էլաստիկ տրիկոտաժի անհատական ընտրություն

 

Պացիենտին առաջարկվում է սննդակարգի պահպանում աղի սահմանափակմամբ, բուժական ֆիզկուլտուրայի, լողի, սկանդինավյան քայլքի պարապունքներ: Դեզորայքային թերապիայից բաժանմունքում օգտագործվում են ֆլեբոտոնիկներ լիմֆոտրոպային ազդեցությամբ, էնզիմներ, անգիոպրոտեկտորներ, իմունոստիմուլյատորներ: Տրոֆիկ խոցերի և էկզեմաների դեպքում անցկացվում է տեղային բուժում:

Լիմֆոստազի ժամանակ պահանջվում է ոտնաթաթի մանրակրկիտ խնամք, որպեսզի թույլ չտալ լիմֆանգիտի զարգացում : Այդ նպատակով ավելի լավ է անել բժշկական ապարատային պեդիկյուր ոտքերի հիգիենիկ և բուժական խնամքի համար նախատեսված հատուկ միջոցների օգտագործմամբ: Սնկային վարակի զարգացման դեպքում նշանակվում են հակամիկոտիկ միջոցներ, ոտքերի մշակում հակասնկային միջոցներով:

Լիմֆոստազի համար վիրահատական բուժման հիմք կարող է ծառայել համալիր կոնսերվատիվ թերապիայի անարդյունավետությունը, արտահայտված ֆիբրոզի առկայությունը և դեֆորմացվող ավշային պարկերը : Լիմֆոստազի դեպքում դիմում են ավշաերակային անաստամոզների միկրովիրաբուժական ստեղծմանը, լիպոսակցիայի և դերմատոֆասցիոլիպէկտոմիայի:

Տեխնիկական հագեցվածություն

Բաժանմունքում առկա են՝ 

 

Premium AIR Relax- Compressible Limb. Sleeve System (USA)- լիմֆոդրենաժի ապարատ;

 

 

 

 

 Medela Avance Negative Pressure Wound Therapy (Germany)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 KCI V.A.C. ULTA (NPWT) Negative Pressure Wound Therapy System  -բացասական ճնշումով վերքերի թերապիայի համար;

 

 
Հիմնական գործունեության ուղղությունները

Ծառայության հիմնական և առաջնային ուղղությունները

 

Բաժանմունքում հետազոտվում և բուժում են ստանում հետևյալ պաթոլոգիաներով պացիենտներ: Բուժումը անցկացվում է վերքերի ապաքինման խոնավ եղանակով և բացասական ճնշումով վերքերի թերապիայի միջոցով:

 

• բոլոր էթիոլոգիայի վերքեր

- պառկելախոցեր

- տրոֆիկ խոցեր

-այրվածքներ

- ջերմային վնասվածքներ

- նեկրոզով ֆասցիտ

- թարախային վերքեր

- ոտնաթաթի դիաբետիկ դեստրուկտիվ վնասվածքներ

- էնդոպրոտեզավորումից և որովայնի խոռոչի վիրահատություններից հետո հանդիպող բարդությունների ժամանակ

• Լիմֆադենիտ և լիմֆոստազ (լիմֆեդեմա), որի ժամանակ իրականացվում է մանուալ և ապարատային լիմֆոդրենաժ, վերջույթների վիրակապում

 

Պացիենտների հետազոտությունը կարող է իրականացվել ինչպես ստացիոնար, այնպես էլ ամբուլատոր պայմաններում:

Գնացուցակ
     
Վերքերի և լիմֆադենիտների բուժման ծառայություն
01.12.2017 թ.
Կոդ Բժշկական օգնության և սպասարկման տեսակները Արժեքը (դրամով)
5800 001 Բաժնի վարիչի (ծառայության ղեկավարի) նախազննում 10,000
  Դժվար լավացող վերքերի մեկամսյա վճարում  
5800 002 շաբաթական երկու այցելություն 100,000
5800 003 շաբաթական երեք այցելություն 150,000
5800 004 շաբաթական չորս այցելություն 200,000
  Լիմֆոդրենաժ  
5800 005 մանուալ լիմֆոդրենաժ` մեկ այցը 30 րոպե 10,000
5800 006 մանուալ լիմֆոդրենաժ` մեկ այցը 45 րոպե 15,000
5800 007 ապարատային լիմֆոդրենաժ` մարմնի մեկից երկու հատված 30,000
5800 008 ապարատային լիմֆոդրենաժ` մարմնի երեք և ավելի հատված 45,000
Համաձայն «Հեղինակային իրավունքի եւ հարակից իրավունքների մասին» օրենքի՝ լրատվական նյութերից քաղվածքների վերարտադրումը չպետք է բացահայտի լրատվական նյութի էական մասը: Կայքում լրատվական նյութերից քաղվածքներ վերարտադրելիս քաղվածքի վերնագրում լրատվական միջոցի անվանման նշումը պարտադիր է, նաեւ պարտադիր է կայքի ակտիվ հղումի տեղադրումը:
Դեպի վեր