«Էրեբունի» բժշկական կենտրոն
Medical Journal Erebouni

Պաթոլոգիայի հայ-գերմանական բաժանմունք

Ընդհանուր նկարագրություն

 

Պաթոլոգիայի հայ-գերմանական բաժանմունքը «Էրեբունի» ԲԿ-ում բացվել է 2018 թվականին: Այն իր տեսակի մեջ բացառիկ  է, որտեղ իրականացվում են հյուսվածաբանական և հյուսվածքաքիմիական բոլոր տեսակի հետազոտությունները: Բաժանմունքում  իրականացվում են բջջաբանական, իմունահիստոքիմիական հետազոտություններ: Վիրահատության ժամանակ՝ րոպեների ընթացքում կատարվում են նաեւ հյուսվածաբանական և բջջաբանական հետազոտություններ, որոնք վիրաբույժին հնարավորություն են տալիս ճիշտ կողմնորոշվել եւ որոշել վիրահատության ծավալը: Ախտահարվածության աստիճանի մասին ստացված ստույգ տեղեկատվությունը հնարավորություն է տալիս խուսափել հետագա բարդություններից եւ կրկնակի վիրահատություններից: 

«Էրեբունի» պաթոլոգիայի հայ-գերմանական բաժանմունքում հետազոտությունները կատարվում են ավտոմատացված ժամանակակից սարքավորումներով՝ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ուղեցույցներով եւ համաշխարհային լավագույն ընկերություների արտադրած նյութերով (Zytomed, Leica, Bio-optica): 
Բարդ ախտորոշումների եւ կասկածելի դեպքերում բաժանմունքը համագործակցում է հիստոպաթոլոգիայի և բջջաբանության ոլորտում լավագույն էքսպերտների՝ պրոֆեսորներ Թոմաս Շուբերտի, Դիթմար Կունցեի, Պետեր Դալկվենի, դոկտոր Գերհարդ Շթաուխի, Ալեյն Գոլյեի հետ՝ երկրորդ կարծիք ստանալու համար: Հարկ է նկատել, որ որ այս մասնագետները «Էրեբունի» ԲԿ պաթոլոգիայի հայ-գերմանական բաժանմունքի խորհրդատուներն են նաեւ: 


Այստեղ ախտորոշվում են մարդու բոլոր օրգան– համակարգերի ուռուցքային և ոչ ուռուցքային բնույթի հիվանդությունները: Հետազոտությունների պատասխանները տրվում են շատ արագ 
 Էքսպրես ներվիրահատական հիստոլոգիական և բջջաբանական հետազոտությունները կատարվում են 15 րոպեի ընթացքում
 ցիտոլոգիական հետազոտությունները՝ 1 օրվա ընթացքում,
 փոքր չափերի բիոպտատների հյուսվածաբանական հետազոտությունը՝ 2 օրվա ընթացքում
 մեծ հետվիրահատական մատերիալի հետազոտությունը՝ 3-4 օրվա ընթացքում 
 իմունահիստոքիմիական հետազոտությունները՝ պարաֆինային բլոկները հանձնելուց հետո՝ երկրորդ աշխատանքային օրը


Բաժանմունքի մասնագետները վերապատրաստվել են Ռուսաստանի եւ Եվրոպայի առաջատար կլինիկաներում:


Բաժանմունքը ղեկավարում է բ.գ.դ, պրոֆեսոր Աննա Խաչատրյանը:


Տեխնիկական հագեցվածություն

Բաժանմունքը վերաքզինված է վերջին սրենդի սարքավորումներով եւ համաշխարհային լավագույն ընկերությունների արտադրած նյութերով  Zytomed, Leica, Bio-optica): 

Գնացուցակ
     
Պաթոլոգիայի հայ-գերմանական բաժանմունքի վճարովի ծառայությունների գնացուցակ
20.10.2018 թ.
Կոդ Բժշկական օգնության և սպասարկման տեսակները Արժեքը (դրամով)
6100 001 1 օրգանի հիստոլոգիական հետազոտություն (այդ թվում պատրաստի պարաֆ. բլոկների հետազոտություն) 15,000
6100 002 2 տարբեր պրոֆիլի վիրահատական նյութի հիստոլոգիական հետազոտություն 30,000
6100 003 Ոսկրային հետվիրահատական նյութի հիստոլոգիական հետազոտություն 25,000
6100 004 Ոսկրային բիոպտատների հիստոլոգիական հետազոտություն 20,000
6100 005 Ոսկրածուծի տրեպան բիոպտատների հիստոլոգիական հետազոտություն 25,000
6100 006 Ծնոտոսկրերի հիստոլոգիական հետազոտություն 20,000
6100 007 Երիկամի կամ լյարդի բիոպսիա հիստոլոգիական հետազոտություն 25,000
6100 008 Կրծքագեղձի քաղցկեղի իմունաֆենոտիպավորման հիմնական թեստեր (Er, Pr, Her2, Ki67) 75,000
6100 009 Իմունոհիստոքիմիայի յուրաքանչյուր մարկեր 15,000
6100 010 Ցիտոլոգիական հետազոտություն 10,000
6100 011 Էքսպրես ներվիրահատական հիստոլոգիական հետազոտություն սառեցված հատույթների վրա 15,000
Համաձայն «Հեղինակային իրավունքի եւ հարակից իրավունքների մասին» օրենքի՝ լրատվական նյութերից քաղվածքների վերարտադրումը չպետք է բացահայտի լրատվական նյութի էական մասը: Կայքում լրատվական նյութերից քաղվածքներ վերարտադրելիս քաղվածքի վերնագրում լրատվական միջոցի անվանման նշումը պարտադիր է, նաեւ պարտադիր է կայքի ակտիվ հղումի տեղադրումը:
Դեպի վեր