Էրեբունի բժշկական կենտրոն Prime Quality Standard
Medical Journal Erebouni

Մամմոլոգիայի եւ կրծքագեղձի վիրաբուժության ծառայություն

Ընդհանուր նկարագրություն

Կրծքագեղձի քաղցկեղը կանանց մոտ ամենահաճախ հանդիպող հիվանդությունն է, և այսօր ամբողջ աշխարհում բավական լուրջ քայլեր են ձեռնարկվել ինչպես վաղ ախտորոշման, այնպես և բարձարակարգ բուժման միջոցով այս հիվանդության բուժելիության ցուցանիշը բարելավելու նպատակով։    

            Զարգացած երկրներում և աշխարհի առաջատարր կլինիկաներում ներդրվել է Breast Unit հասկացությունը, դա այն բաժինն է կամ ծառայությունը, որը ամբողջությամբ զբաղվում է կրծքագեղձի ախտաբանությամբ, համալրված է ախտորոշման և բուժման համար անհրաժեշտ սարքավորումներով և մասնագետներով։

            «Էրեբունի» ԲԿ-ում մամմոլոգիայի և կրծքագեղձի վիրաբուժության ծառայությունը հենց այդ մոդելն է ներկայացնում, այստեղ շեշտը դրված է առաջին հերթին կրծքագեղձի առողջության պահպանման և անհրաժեշտության դեպքում նաև` որակյալ և ճիշտ բուժում մատուցելու վրա։

            Կրծքագեղձի քաղցկեղի բուժելիությունը զարգացած երկներում հասել է   մինչև 100%-ի, իսկ դա միայն ու միայն վաղ հայտնաբերման և ճիշտ ու արդիական բուժման շնորհիվ է։ Մեր ծառայությունը համալրված է կրծքագեղձի ախտաբանության և առողջության պահպանման համար անհրաժեշտ ախտորոշման բոլոր սարքավորումներով։

           Կրծքագեղձի քաղցկեղի դեպքում ծառայությունը սերտորեն համագործակցում է անմիջապես հարևանությամբ գտնվող քիմիոթերապիայի բաժանմունքի հետ, և այս ճիշտ համագործակցությունն է համարվում բուժման լավագույն ցուցաիշներ գրանցելու ամենամեծ գրավականը, այդ նպատակով ծառայության ղեկավարը ընդկրգված է Էրեբունի ԲԿ-ի մուլտիդիսցիպլինար թիմում որպես հիմնական անդամ։

Ինչ վերաբերվում է վիրահատական բուժմանը, մենք շեշտը դնում ենք կրծքագեղձի պահպանողական օնկոպլաստիկ միջամտությունների վրա, որը թույլ է տալիս կնոջն ազատվել ոչ միայն քաղցկեղից այլև պահպանել կրծքի գեղեցիկ տեսքը, զգալով իրեն այդ հիվանդությունը հաղթարած լիարժեք կին։

            Սիրելի կանայք, հիշեք՛ կրծքագեղձի քաղցկեղը դատավճիռ չէ, այլ ընդամենը ախտորոշում։ Եղեք տեղեկացված և առողջ։

            Էրեբունի ԲԿ, Մամմոլոգիայի և կրծքագեղձի վիրաբուժության ծառայության ղեկավար՝ Մամմոլոգ-օնկոպլաստիկ վիրաբույժ Բերբերյան Ներսես Գևորգի։

 

          

 

 


Ծառայության գործունեությունը

Դիագնոստիկա

·       Կրծքագեղձի սոնոգրաֆիա

·       Կրծքագեղձի թվային մամոգրաֆիա

·       Սոնոգրաֆիկ հսկողության տակ ախտորոշիչ պունկցիոն և տրեպան բիոպսիաներ

 

Մամմոլոգիա

·       Մամմոլոգի կոնսուլտացիա և կրծքագեղձի բարորակ հիվանդությունների կոնսերվատիվ և վիրահատական բուժում

·       Կրծքագեղձի էսթետիկ վիրահատություններ (կրծքագեղձերի ձգում, փոքրացում, մեծացում իմպլանտների օգտագործմամբ, հետվիրահատաան դեֆեկտների շտկում)

 

Կրծքագեղձի քաղցկեղ

·       Կրծքագեղձի քաղցկեղի ախտորոշում և բուժման անհատական մարտավարության մշակում մուլտիդիսցիպլինար կազմի միջոցով, որտեղ ընդգրկված են ռադիոլոգը, պաթոլոգը, քիմիոթերապևտը, կրծքագեղձի օնկոպլաստիկ վիրաբույժը, ինչպես նաև անհրաժեշտության դեպքում հոգեբան և ռեաբիլիտոլոգ

·       Կրծքագեղձի քաղցկեղի քիմիոթերապևտիկ բուժում կից՝ քիմիոթերապիայի բաժանմունքում

·       Կրծքագեղձի քաղցկեղի վիրահատական բուժում

o   Ծառայությունում կատարվում են կրծքագեղձի քաղցկեղի հետ կապված բոլոր ծավալների արմատական վիրահատությունները, սակայն շեշտը դրվում է կրծքագեղձ պահպանողական վիրահատությունների վրա, երբ հնարավոր է լինում քաղցկեղը հեռացնել միևնույն ժամանակ պահպանելով կրծքագեղձի արտաքին տեսքը։ Վիրահատությունների այս շարքը կոչվում է օնկոպլաստիկա։

o   Իմպլանտների և ժամանակավոր էքսպանդերների օգնությամբ պտուկ-մաշկ պահպանող մաստէկտոմիաներ (Կրծքագեղձի ամբողջական արմատական հեռացում, պահպանելով մաշկը և պտուկը)։

o   Մաստէկտոմիաներից հետո կրծքագեղձի վերականգնողական վիրահատություններ, սեփական հյուսվածքներով և/կամ իմպլանտներով։

Հետվիրահատական կանխարգելիչ և բուժիչ ռեաբիլիտացիա։

Ծառայության գործունեությունն իր մեջ ներառում է նաև կրծքագեղձի տարրաբնույթ վիրահատություններից հետո անմիջապես իրականացվող պրոֆիլակտիկ կանխարգելիչ վերականգնողական բուժումը՝ նյարդամկանային ակտիվ եւ պասիվ վարժություններով։ Այսպիսով, ռեաբիլիտացիոն կանխարգելիչ միջամտությունները դառնում են մատուցված որակյալ համալիր բուժման անբաժանելի մասը, և հիվանդը վիրահատությունից անմիջապես հետո ստանալով անհրաժեշտ օգնությունն ու խորհուրդները էապես կնվազեցնի իր մոտ հետագայում հետվիրահատական բարդությունների առաջացումը։

            Բուժական ռեաբիլիտացիոն կուրսերը նախատեսված են բոլոր այն հիվանդների համար, որոնց մոտ ի հայտ են գալիս երկրորդային այտուցներ, այս դեպքում  իրականացվում է մանուալ լինմֆոդրենաժ եւ հակականգային բուժում:

Տեխնիկական հագեցվածություն

«Էրեբունի» ԲԿ մամմոլոգիայի եւ կրծքագեղձի վիրաբուժության ծառայությունը համալրված է կրծքագեղձի ախտաբանության և առողջության պահպանման համար անհրաժեշտ  բոլոր սարքավորումներով։

Հիմնական գործունեության ուղղությունները

Ծառայության հիմնական գործունեությունն է

Ախտորոշում

·       Կրծքագեղձի սոնոգրաֆիա

·       Կրծքագեղձի թվային մամոգրաֆիա

·       Սոնոգրաֆիկ հսկողության տակ ախտորոշիչ պունկցիոն և տրեպան բիոպսիաներ

 

Մամմոլոգիա

·       Մամմոլոգի կոնսուլտացիա և կրծքագեղձի բարորակ հիվանդությունների կոնսերվատիվ և վիրահատական բուժում

·       Կրծքագեղձի էսթետիկ վիրահատություններ (կրծքագեղձերի ձգում, փոքրացում, մեծացում իմպլանտների օգտագործմամբ, հետվիրահատաան դեֆեկտների շտկում)

 

Կրծքագեղձի քաղցկեղ

·       Կրծքագեղձի քաղցկեղի ախտորոշում և բուժման անհատական մարտավարության մշակում մուլտիդիսցիպլինար կազմի միջոցով, որտեղ ընդգրկված են ռադիոլոգը, պաթոլոգը, քիմիոթերապևտը, կրծքագեղձի օնկոպլաստիկ վիրաբույժը, ինչպես նաև անհրաժեշտության դեպքում հոգեբան և ռեաբիլիտոլոգ

·       Կրծքագեղձի քաղցկեղի քիմիոթերապևտիկ բուժում կից՝ քիմիոթերապիայի բաժանմունքում

·       Կրծքագեղձի քաղցկեղի վիրահատական բուժում

o   Ծառայությունում կատարվում են կրծքագեղձի քաղցկեղի հետ կապված բոլոր ծավալների արմատական վիրահատությունները, սակայն շեշտը դրվում է կրծքագեղձ պահպանողական վիրահատությունների վրա, երբ հնարավոր է լինում քաղցկեղը հեռացնել միևնույն ժամանակ պահպանելով կրծքագեղձի արտաքին տեսքը։ Վիրահատությունների այս շարքը կոչվում է օնկոպլաստիկա։

o   Իմպլանտների և ժամանակավոր էքսպանդերների օգնությամբ պտուկ-մաշկ պահպանող մաստէկտոմիաներ (Կրծքագեղձի ամբողջական արմատական հեռացում, պահպանելով մաշկը և պտուկը)։

o   Մաստէկտոմիաներից հետո կրծքագեղձի վերականգնողական վիրահատություններ, սեփական հյուսվածքներով և/կամ իմպլանտներով։

Հետվիրահատական կանխարգելիչ և բուժիչ ռեաբիլիտացիա։

Ծառայության գործունեությունն իր մեջ ներառում է նաև կրծքագեղձի տարրաբնույթ վիրահատություններից հետո անմիջապես իրականացվող պրոֆիլակտիկ կանխարգելիչ ռեաբիլիտացիան։ Այսպիսով ռեաբիլիտացիոն կանխարգելիչ միջամտությունները դառնում են մատուցված որակյալ համալիր բուժման անբաժանելի մասը, և հիվանդը վիրահատությունից անմիջապես հետո ստանալով անհրաժեշտ օգնությունն ու խորհուրդները էապես կնվազեցնի իր մոտ հետագայում հետվիրահատական բարդությունների առաջացումը։

            Բուժական ռեաբիլիտացիոն կուրսերը նախատեսված են բոլոր այն հիվանդներին, որոնց մոտ ի հայտ են գալիս հետվիրահատական բարդությունները։

Անձնակազմ
Ներսես Բերբերյան Ներսես Բերբերյան Գրել նամակ «Էրեբունի» ԲԿ մամմոլոգիայի եւ կրծքագեղձի վիրաբուժության ծառայության ղեկավար մամմոլոգ,կրծքագեղձի օնկոպլաստիկ վիրաբույժ 099-469819 hayasdantsy@gmail.com
Արսեն Դաբաղյան Արսեն Դաբաղյան Գրել նամակ «Էրեբունի» Բժշկական Կենտրոնի Մամոլոգիայի և կրծքագեղձի վիրաբուժության բաժանմունքի ռեաբիլիտոլոգ կինեզիստ +374 98 121-090 / 096 365-653
Կրթություն

«Էրեբունի» ԲԿ մամմոլոգիայի եւ կրծքագեղձի վիրավուժության ծառայությունում աշխատում են հանրապետության առաջատար մասնագետները, որոնք վերապատրաստվել են արտասահմանյան առաջատար կլինիկաներում:  

Համաձայն «Հեղինակային իրավունքի եւ հարակից իրավունքների մասին» օրենքի՝ լրատվական նյութերից քաղվածքների վերարտադրումը չպետք է բացահայտի լրատվական նյութի էական մասը: Կայքում լրատվական նյութերից քաղվածքներ վերարտադրելիս քաղվածքի վերնագրում լրատվական միջոցի անվանման նշումը պարտադիր է, նաեւ պարտադիր է կայքի ակտիվ հղումի տեղադրումը:
Դեպի վեր