«Էրեբունի» բժշկական կենտրոն
Medical Journal Erebouni

Ակնաբուժական ծառայություն

Ընդհանուր նկարագրություն

Գնացուցակ
      
  Ակնաբույժի կոնսուլտացիա  5,000
  Ակնոցի նշանակում 2,000
  Ներակնային ճնշման ստուգում Goldmann եղանակով 1 աչք 3,000
  Ներակնային ճնշման ստուգում Goldmann եղանակով 2 աչք 6,000
  Պարաբուլբար/սուբկոնյունկտիվալ/պալպեբրալ ներարկում (№1) (առանց դեղորայքի) 3,000
  Ինտրաբուլբար ներարկում (№1)  25,000
  Միջմկանային ներարկում 1,000
  Կոպերի մերսում (№1) 2,000
  Օտար մարմնի հեռացում աչքի առաջային հատվածից 10,000
  Արցունքատար խողովակների լվացում (1 աչք)  5,000
  Սուբտենոնային ներարկում 10,000
  Շաղկապենու կարերի հեռացում 5,000
  Կոնսերվատիվ բուժում խալազիոնի ժամանակ (առանց դեղորայքի արժեքի) 10,000
  Ամբուլատոր բուժման կուրս աչքի բորբոքային հիվանդությունների ժամանակ (առանց դեղորայքի արժեքի) 50,000
  Կոռնեոսկլեռոզ կարերի հեռացում  10,000
  Մաշկային կարերի հեռացում 5,000
  Օպտիկական բիոմետրիա ավտոռեֆրակտոկերատոմետրիայով 2 աչք 10,000
  Օպտիկական բիոմետրիա ավտոռեֆրակտոկերատոմետրիայով 1 աչք 5,000
  Կոմպլեքս առաջնային դիագնոստիկա  
  Առաջնային հետազոտություն բժիշկ-ակնաբույժի կոնսուլտացիայով աչքի առաջային հատվածի բորբոքային հիվանդությունների ժամանակ (տեսողության ստուգում, ավտոռեֆկեռատոմետրիա, պնևմոտոնոմետրիա, բիոմիկրոսկոպիա, եղջրաթաղանթի ֆլուորեսցեինային տեստավորում) 7,000
  Երեխաների առաջնային հետազոտություն  10,000
  Ակնաբույժի կոնսուլտացիա առանց հետազոտությունների 10,000
Լրացուցիչ հետազոտության մեթոդներ (2 աչքի համար)
  Ավտոռեֆկեռատոմետրիա  3,000
  Պնևմոտոնոմետրիա  (1 աչք) 2,000
  Պնևմոտոնոմետրիա  (2 աչք) 4,000
  Բիոմիկրոսկոպիա  3,500
  Օֆթալմոսկոպիա  3,500
  Բինօկուլյար տեսողության ստուգում  2,000
Համաձայն «Հեղինակային իրավունքի եւ հարակից իրավունքների մասին» օրենքի՝ լրատվական նյութերից քաղվածքների վերարտադրումը չպետք է բացահայտի լրատվական նյութի էական մասը: Կայքում լրատվական նյութերից քաղվածքներ վերարտադրելիս քաղվածքի վերնագրում լրատվական միջոցի անվանման նշումը պարտադիր է, նաեւ պարտադիր է կայքի ակտիվ հղումի տեղադրումը:
Դեպի վեր