«Էրեբունի» բժշկական կենտրոն
Medical Journal Erebouni

Կլինիկական ախտորոշման լաբորատորիա

Ընդհանուր նկարագրություն

«Էրեբունի» ԲԿ ախտորոշիչ լաբորատորիան իրականացնում է լայնածավալ և բազմապրոֆիլ հետազոտություններ: Այն հագեցված է որակի միջազգային չափանիշներին համապատասխանող, գերժամանակակից, հզոր սարքավորումներով, լաբորատորիայում աշխատում է փորձառու և պրոֆեսիոնալ անձնակազմ: Լաբորատորիան աշխատում է առանց դադարի` շաբաթը 7 օր, 24 ժամ, օրական սպասարկելով ավելի քան 500 հիվանդի և իրականացնելով շուրջ 3000 հետազոտություն:  Այս ամենը կատարվում է  հնարավորինը սեղմ ժամկետներում և բարձր ճշգրտությամբ:

 

«Էրեբունի» ԲԿ  լաբորատորիայում կատարվում է.

-բոլոր տեսակի կենսանմուշների՝ արյան, մեզի, սեռական օրգանների արտազատուկների, կղանքի, քերուկների կլինիկական և կենսաքիմիական հետազոտություններ

 -արյան մակարդելիության որոշում

-իմունոլոգիական հետազոտություններ/ հորմոնալ,  օնկոմարկերների, ֆերմենտների և վիտամինների որոշում/

-Էլեկտրոլիտների որոշում

ուր պրոցեսների մարկերների քննություն

- իզոշճաբանական հետազոտությունններ /արյան խումբ և ռեզուսի պատկանելիության որոշում, հիվանդի և դոնորի էրիթրոզանգվածի համատեղելիության որոշում, հղիների հակառեզուսային հակամարնինների տիտրի որոշում/

նֆեկցիաների որոշում

ակտերիոլոգիական հետազոտություններ

-ՊՇՌ, գենետիկական հետազոտություններ

ակաբույծների ախտորոշում

ղիության սքրինինգ/վաղ շրջանում հղիության որոշում/

 

Իրականացվում է ավելի քան 30 տեսակի կենսաքիմիական հետազոտություններ:«Էրեբունի» ԲԿ լաբորատորիայում օգտագործվում է ամբողջովին ավտոմատացված Cobas Integra 400+ կենսաքիմիական հետազոտության սարքավորումը, որը  1 ժամում վերլուծում է 400 թեստ է և ունի միաժամանակ 90 նմուշի տեղադրման հնարավորություն:

 


Այստեղ իրականացվում է սրտամկանի մարկեր հանդիսացող բարձր զգայունության Troponin-T սպիտակուցի որոշումը Cobas 411` ամբողջովին ավտոմատացված իմունոլյումինիսցենտ վերլուծիչի միջոցով, որը էքսպրես եղանակով, 10-18 րոպեների ընթացքում տրամադրում է արդյունքը:


Իրականացվում են նաեւ հորմոնալ հետազոտություններ (վահանաձև գեղձի, հարվահանաձև գեղձի, ենթաստամոքսային գեղձի, սեռական հորմոնների և այլ), ինֆեկցիաների հակամարմինների հայտնաբերում, հղիության վաղ հայտնաբերում, հղիության սքրինինգ, վիտամին D/B12 որոշում և օգանիզմի կենսունակության կարգավիճակը որոշող  կարևոր այլ ցուցանիշներ:


Լաբորատորիայում կիրառվում է նաև ՊՇՌ-ի` պոլիմերազային շղթայական ռեակցիայի  եղանակը` ինֆեկցիաների (սեռական ճանապարհով փոխանցվող 12 ինֆեկցիաներ), թրոմբոֆիլիայի, ֆոլատի փոխանակման ցիկլի խանգարման հետազոտությունների համար: ՊՇՌ-ն ԴՆԹ-ի ամպլիֆիկացիայի մեթոդն է, որի միջոցով մի քանի ժամվա  ընթացքում միլիոնավոր անգամ կարելի է բազմապատկել (անջատել և շատացնել) ԴՆԹ-ի որոշակի հաջորդակազմ: Հետազոտությունն իրականացվում է CFX-96 BioRad բազմաֆունկցիոնալ, բարձր արագությամբ Real Time ամպլիֆիկատորի միջոցով: Այն թույլ է տալիս իրականացնել մուլտիկոմպլեքս հետազոտություններ` մինչև 5 թիրախ 96 նմուշներում: Այս մեթոդը թույլ է տալիս ախտածին մանրէրերը և վիրուսները հայտնաբերել հիվանդության շատ վաղ, դեռ ինկուբացիոն շրջանում:


Կենսանմուշների կլինիկական և բջջաբանական հետազոտություններն իրականացնում են երկար տարիների փորձ ունեցող,  միջազգային և տեղական վերապատրաստումների մասնակցած բժիշկները: Բոլոր տեսակի կենսանյութերում  իրականացվում են նաև  բջջաբանական հետազոտություններ` սքրինինգի և ախտորոշման նպատակով:


Հարկավոր է նշել, որ առկա վերլուծիչները պարբերաբար թարմացվում են և փոխարինվում  առավել հզոր և ժամանակակից, արդի  բժշկության պահանջներին համապատասխանող սարքավորումներով:  

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Տեխնիկական հագեցվածություն

«Էրեբունի» ԲԿ լաբորատորիան հագեցած է հետեւյալ սարքավորումներով.


Roche Cobas c411  Cobas Integra 400+ 
CFX-96 BioRad   Real Time ամպլիֆիկատոր


 

Sysmex XS1000

 Սարքավորումներն ապահովում են բարձր կատարողականություն, հետազոտման արդյունքների ճշգրտություն և հուսալիություն, ունեն որակի հսկման ներքին համակարգ: 

 
Հիմնական գործունեության ուղղությունները
  • Արյան ընդհանուր հետազոտություն
  • Արյան կենսաքիմիական հետազոտություն
  • Շիճուկի, պլազմայի, մեզի, ողնուղեղային հեղուկի կենսաքիմիական հետազոտություններ
  • Մանրէաբանական հետազոտություն
  • Բջջաբանական հետազոտություն
  • Հյուսվածաբանական հետազոտություն
  • Իմունաբանական հետազոտություն
  • Հորմոնների որոշում
  • Կլինիկալաբորատոր հետազոտություն (մեզի, կղանքի, սեռական օրգանների արտադրության, խորխի, բորբոքային հեղուկների և այլն):
 
Անձնակազմ
Թամարա Գալստյան Թամարա Գալստյան Գրել նամակ Կլինիկական ախտորոշման լաբորատորիայի վարիչ կենսաքիմիկ կ.գ.թ
Թամարա Պապոյան Թամարա Պապոյան Գրել նամակ ցիտոլոգ
Նարինե Մանուկյան Նարինե Մանուկյան Գրել նամակ բժիշկ-լաբորանտ
Նարինե Նազարյան Նարինե Նազարյան Գրել նամակ բժիշկ-լաբորանտ կ.գ.թ.
Լիաննա Տոբելյան Լիաննա Տոբելյան Գրել նամակ բժիշկ-լաբորանտ
Զարուհի Իսահակյան Զարուհի Իսահակյան Գրել նամակ բժիշկ-լաբորանտ
Անահիտ Հովհաննիսյան Անահիտ Հովհաննիսյան Գրել նամակ բժիշկ-լաբորանտ
Անահիտ Նորամիրյան Անահիտ Նորամիրյան Գրել նամակ բժիշկ-լաբորանտ
Լիլիթ Հակոբյան Գրել նամակ բժիշկ-լաբորանտ
Գիտահետազոտական աշխատանքներ
Գնացուցակ
                                                       Ախտորոշիչ լաբորատորիայի ծառայությունների գնացուցակ
 06.07.2021թ
Ծառայության անվանումը   Արժեքը (դրամով)
Արյան ընդհանուր հետազոտություն առանց ԷՆԱ                                   2.300
Արյան ընդհանուր հետազոտություն ԷՆԱ-ով CBC+DIF+ESR 2.600
Հեմոգլոբին Hb 700
Լեյկոցիտ WBC 700
Տրոմբոցիտներ PLT 700
Հեմոտոկրիտ Ht 700
Ռետիկուլոցիտներ   700
 ԷՆԱ (էրիթրոցիտների նստեցման արագություն) ESR 550
Լեյկոֆորմուլա Dif 900
Արյան կենսաքիմիական հետազոտություններ    
Գլյուկոզա արյան մեջ Gluk 800
Գլիկեմիկ պրոֆիլ (4 անգամ գլյուկոզա)   2.300
Շաքարային ծանրաբեռնվածություն (3 անգամ գլյուկոզա)   1.800
Ընդհանուր սպիտակուց TP 1.000
Ալբումին Alb 1.000
Կրեատինին CREA 1.200
Միզանյութ UREA 1.200
Միզաթթու UA-AC 1.200
Մնացորդային ազոտ   1.200
Ճարպային փոխանակություն և աթերոգենության ինդեքս chol+fraction+InA 4.800
Խոլեստերին CHOL  1.700
Եռգլիցերիդներ TRIGL 1.700
Բարձր խտության լիպոպրոտեիդներ HDL 1.700
Ցածր խտության լիպոպրոտեիդներ LDL 1.700
Ընդհանուր բիլիռուբին ֆրակցիաներով BIL-T/D 2.000
Ռեբերգի փորձը   3.000
Հոմոցիստեին   7.500
Լակտատ      2.000
Ֆերմենտներ    
Ա Ս Տ ALP 1.000
Ա Լ Տ GPT 1.000
Հիմնային ֆոսֆոտազ ALP 1.500
Թթվային ֆոսֆոտազ ACP 1.500
Լակտատ դեհիդրոգենազ LDH 1.500
a-ամիլազա AMYL 1.500
g Գլուտամիլ տրանսպեպտիդազ GGT 1.500
Կրեատինկինազ CK 3.000
ՄԱԿԱՐԴԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ    
Ընդհանուր մակարդելիություն (F, PT և INR, APTT) FG+PT+INR+APTT 4.500
Ֆիբրինոեգեն FG  1.200
Պրոթրոմբինային ինդեքս + ՄՆԳ (INR) PT 1.800
Ակտիվ. Մասնակի թրոմբոպլաստինային ժամանակ APTT 1.500
Թրոմբինային ժամանակ TT 1.200
Մակարդելիություն ըստ Սուխարևի   500
D-դիմեր D-Dimer 7.800
Էլեկտրոլիտներ    
Նատրիում Na 1.200
Կալիում K 1.200
Ընդհանուր և իոնիզացված կալցիում Ca-Total, Ca+ 2.800
Երկաթ Fe 2.000
Ֆոսֆոր P 2.000
Մագնեզիում Mg 2.000
Թթվա-հիմնային հավասարակշռություն   2.000
Իզոշճաբանություն    
Արյան խումբ և ռեզուս-գործոն ABO+Rh 2.100
Արյան հակամարմինների տիտրի որոշում ըստ ռեզուս-գործոնի Rh+AB 2.100
Արյան համատեղելիության փորձ   2.000
Հորմոնալ հետազոտություններ    
Թիրոտրոպ հորմոն TSH 6.300
Եռյոդթիրոնին  T3 6.300
Թիրօքսին ազատ FT4 6.300
ՀՄ թիրեոգլոբուլինի նկատմամբ Anti-TG 7.300
Գլիկոզիլացված հեմոգլոբին HbA1C 6.800
ՀՄ թիրեոպերօքսիդազայի նկատմամբ Anti-TPO 7.300
Իմունոլոգիական հետազոտություններ    
Գերզգայուն -ռեակտիվ սպիտակուց Us CRP 2.800
Ռևմատոիդ գործոն RF 2.500
Հակաստռեպտոլիզին-O գերզգայուն ASO 3.000
Օնկոմարկերներ    
Պրոստատ սպեցիֆիկ անտիգեն T-PSA 6.800
Սուր պրոցեսների մարկերներ    
Կրեատին կինազ MB CK MB 4.300
Տրոպոնին I (որակական) TNI 6.800
Տրոպոնին I (քանակական)   6.500
Տրոպոնին T (քանակական) TN-T 9.300
Տրոպոնին hs cTnT (բարձր զգայունության) քանակական hs cTnT 9.300
proBNP    6.500
Հեպատիտներ    
Հեպատիտ B մակերեսային ՀԾ ստրիպ HBsAg Որակ 2.000
Հեպատիտ B ՀՄ մակերեսային ՀԾ-ի նկատմամբ HBs-AB 5.300
Հեպատիտ C, մակերեսային ՀԾ ստրիպ HCV-Որակ 2.000
Հեպատիտ B քանակական HBs-Քանակ 2.500
Հեպատիտ C հաստատող թեսթ HCV-Քանակ 5.300
Հեպատիտ C քանակական IFA մեթոդ HCV-Քանակ IFA 2.500
Իիֆեկցիաներ    
Սիֆիլիսի միկրոռեակցիա Ռ Պ Ռ TPHA RPR 2.300
Տուբերկուլոզի ՀՄ արյան մեջ TBC 3.300
Ձ Ի Ա Հ HIV 5.300
Մակաբույծներ    
Մալարիայի ախտորոշում հաստ կաթիլի միջոցով   2.300
Կլինիկական հետազոտություններ    
Մեզի հետազոտություն    
Մեզի ընդհանուր հետազոտություն միկրոսկոպիայով U-Total 1.600
Տեսակարար կշիռ   500
Սպիտակուց U-Prot 1.000
Գլյուկոզա   U-Gluk 1.000
Կետոններ U-Ketons 1.000
Բիլիռուբին ուռոբիլին U-Bil 1.000
Կրեատինինը մեզում U-CREA 1.000
α-ամիլազը մեզում /դիաստազա/ U-AMYL 1.500
Կրեատինինի կլիրենս U-CRCLR 1.500
Մեզի հետազոտությունը ըստ Զեմինցկու   1.000
Մեզի հետազոտությունը ըստ Նեչիպորենկոյի   1.000
Գլիկոզուրիկ պրոֆիլ 3 անգամ գլյուկոզա   2.300
 
Չոր քսուկ    1.500
Թաց քսուկ    1.500
Պտղաջրերի հայտնաբերում   800
Շագանակագեղձի հյութի քննություն   2.000
Սպերմայի ընդհանուր քննություն /որակական/ SA 3.000
Սպերմայի համատեղելիության տեստ   2.000
Բջջաբանական հետազոտություններ    
Էնդոէկզոցերվիկսի բջջաբանական հետազոտություն PAP-test 5.000
Օնկոցիտոլոգիա /արգանդի խոռոչի ասպիրատ, գոյացություններից պունկտատ, էնդոսկոպիկ բիոպսիա, հեղուկների բջջաբանական հետազոտություն/   5.000
Կղանքի հետազոտություն    
Կղանքի ընդհանուր քննություն   2.000
Թաքնված արյան հայտնաբերում   1.000
Ճիճվակրություն   2.000
     
Ողնուղեղային հեղուկի կլինիկական հետազոտություն   1.500
Հյուսվածքային հեղուկի /էքսուդատների, տրանսուդատների և սինովյալ հեղուկի/ կլինիկական հետազոտություն   1.500
     
Խորխի ընդհանուր քննություն   1.500
Խորխի քննություն ԿԲ-ի նկատմամբ   1.500
     
Հետազոտություն սնկերի և դեմոդեկոզի նկատմամբ   3.500
 ԲԱԿՏԵՐԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Կղանքի հետազոտություն դիսբակտերիոզի վերաբերյալ   8.000
Կղանքի բակ. Հետազոտություն`-պաթոգեն միկրոֆլորայի վերաբերյալ (Salmonella sp,Shigella sp,Yersinia sp, Staphaureus, Campylobacter sp, st aureus և պայմանական պաթոգեն էնտերոբակտերներ)   7.500
Կղանքում լյամբլիա Ag   6.000
Թաքնված արյուն-Տրանսֆերին-Կալպրոտեկտին- Լակտոֆերին Fob-trans-calpr-lakt 12.000
Հելիկոբակտեր պիլորի հակածին H.pylori Ag 6.000
Նորովիրուս Norovirus 6.000
Լյամբլիա հակածին Giardia Ag  6.000
Արյան հետազոտություն ստերիլության վերաբերյալ   4.000
Արյան հետազոտություն ստերիլության վերաբերյալ-էքսպրես մեթոդով   8.000
Արյան հետազոտություն հեմոկուլտուրայի վերաբերյալ - էքսպրես մեթոդով   7.000
Արյան հետազոտություն հեմոկուլտուրայի վերաբերյալ   4.000
Արյան ստերիլիություն անաէրոբի վերաբերյալ էքսպրես մեթոդով   8.000
Fob+transferrin+calprotetcin+lactoferrin   12.000
Կենտրոնական երակային կատետր (ԿԵԿ)   7.500
Clostridium difficile antigen GDH (Glutamatr Dehydrogenase) Toxin A and Toxin B   12.000
                                                    
Բրուցելյոզ / Ռայթ-Խեդդելսոն   4.000
Տիֆ-Պարատիֆ / Վիդալի ռեակցիա   4.500
 
Մեզի ցանքս   5.500
 
Ուրեոպլազմայի և միկոպլազմայի քանակական որոշումը և հակաբիոտիկների նկատմամբ զգայունություն (մեզ, հեշտոց, սերմ և միզուկ)   16.000
Սպերմայի ցանքս   7.500
 
Խորխի բակ. հետազոտություն   8.000
Աչքի արտադրության բակ. հետազոտություն (OD և OS)   7.500
Հեշտոցի արտադրության բակ. հետազոտություն    7.500
Միզուկի արտադրության բակ. հետազոտություն    7.500
Բկանցքի քսուկի արտադրության բակ. հետազոտություն    7.500
Լինդերից արտադրության բակ. հետազոտություն    7.500
Լեզվից քսուկի արտադրության բակ. հետազոտություն    7.500
Քթի խոռոչի արտադրության բակ. հետազոտություն    7.500
Ականջի արտադրության բակ. հետազոտություն   7.500
Լեղու բակ. հետազոտություն (անաէրոբ և աէրոբ)   7.500
Կրծքի կաթի բակ. հետազոտություն (աջ կամ ձախ)   7.500
Ողնուղեղային հեղուկի բակ. հետազոտություն   8.500
B- հեմոլիտիկ ստրեպտոկոկի բակ. հետազոտություն    6.500
Որովայնի հեղուկի բակ. քննություն (անաէրոբ և աէրոբ)   8.500
Բակտերիոլագիական հետազոտություններ առանց հակաբակտերիալ զգայունության որոշման (բկանցք, հեշտոց, քիթ, մեզ և այլն)   4.000
β Hemolitic streptococcus group A   2.500
Ռեսպիրատոր-սինցիտիալ վիրուս   5.000
Գրիպպի վիրուս A+B   5.000
 Վերքային արտադրությունների հետազոտություն բալտերիոլոգիական եղանակով թարախային վերքերի, հետօպերացիոն վերքերի, դրենաժների պարունակության, պունկտատների, հոդերի սինավյալ հեղուկի, լեղու
Վերքային արտադրության բակ. հետազոտություն (ֆակուլտատիվ անաէրոբ և աէրոբ միկրոֆլորա)   8.500
Վերքային արտադրության բակ. հետազոտություն (անաէրոբ և աէրոբ)   6.500
Վերքային արտադրության բակ. հետազոտություն (ֆակուլտատիվ անաէրոբ, աէրոբ և անաէրոբ միկրոֆլորա)   7.500
Կղանքի, մեզի, արյան, ստամոքսահյութի հետազոտություն հելիկոբակտերիաների վերաբերյալ բակտերիոլոգիական եղանակով   6.000
Մեզի, կղանքի, արյան հետազոտություն իերսինիայի վերաբերյալ բակտերիոլոգիական եղանակով   6.500
Rotavirus/Adenovirus   6.000
Mononucieoz   6.000
Campylobacter   6.000
Հակասնկային զգայունություն (էսպրես մեթոդով)   5.500
Սնկերը մազի, եղունգի մեջ   5.500
Դեմոդեքս   3.500
Nesseria ginorheae հեշտոցում, միզուկում և սերմում   6.500
Clostridium dificile Կղանքում   6.000
Listeria spp (հեշտոց, միզուկ և այլն)   6.000
E.coli:0157:H7 Կղանքում   6.000
Սնկերի հայտնաբերումը K-OH   3.500
Norovirus կղանքում      5.000
 ԱՐՅԱՆ ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Լյարդի զիռոզի գնահատում FIB4/ARPI 25.300
Թթվային ֆոսֆոտազա ACP 4.300
Ցերուլոպլազմին CERU 6.300
Միկրոալբումին մեզում u-ALB 6.300
Ֆրուկտոզամին FRUC 1.300
 
Կալցիտոնին CTN 12.300
Սոմատոտրոպ հորմոն STH 8.300
Ադրենոկորտիկոտրոպ հորմոն ACTG 7.300
Էստրադիոլ ազատ E3 free 7.300
Տեստոստերոն ազատ TEST free 7.300
Գլոբուլին կապող սեքսուալ հորմոնները SHBG 7.300
 
Հակաթրոմբին III (AT III) ATP III 7.300
 
Հականուկլեային հակամարմին, ընդհանուր որոշում (RNP-70, RNP/Sm, Sm, SS-A (Ro 60, Ro 52), SS-B (La), Scl-70, Centromere B, Jo-1)-12 հակամարմիններ ANA COMBI (12 antigens) 30.300
Մարդկային լեյկոցիտ անտիգեն B 27 HLA B 27 10.300
 
Տրանսգլյուտամինազայի հակամարմին Iga Anti-Tisse Transglutaminase Iga 20.300
Ֆեկալային կալպրոտեկտին Calprotectin 15.300
 
Ցիտոմեգալովիրուս IgG, avidity CMV avid 15.300
Տոկսոպլազմա  IgG, avidity TOXO avid. 15.300
Տրեպոնեմա (TR. Pall). TPHA 3.300
 
 
Ամեբիազ Entameobahistolytica 12.300
Կրիպտոսպորիդիոզ Cryptosporidium parvum 12.300
Լամբլիոզ/Ամեբիազ/Կրիպտոսպորիդիոզ ParaCombi 18.300
 
Տրիխինելոզ Trichinellaspiralis 20.300
Ցիստիցերկոզ Teaniasolium 20.300
 
Անդրոցենոզ. Տղամարդկանց միզուկի միկրոֆլարայի լիարժեք հետազոտություն` նորմալ միկրոֆլորա և 13 պաթոգեն Androcenosis 25.000
Ֆեմոցենոզ. Կանանց միզասեռական տրակտի լիարժեք հետազոտություն` նորմալ միկրոֆլորա և 13 պաթոգեն Femocenosis 25.000
Միլոպլազմա Mycoplasma hominis 6.000
Միկոպլազմա Mycoplasma genitalium 6.000
Խլամիդիաոզ Chlamydia trachomatis 6.000
Սիֆիլիս Treponema pallidum 8.000
Գոնորեա Neicceriagonorrhoeae 6.000
Գարդներելա Gardnerellavaginalis 6.000
Տրիխոմոնիազ Trichomonasvaginalis 6.000
Կանդիդոզ Candida albicans 6.000
Ցիտոմեգալովիրուս CMV 6.300
Հերպես-Վիրուս HSV 1,2 6.000
Տոկսոպլազմոզ Toxoplasma gondii 7.300
Հեպատիտ B վիրուսի ախտորոշում HBV 6.300
Հեպատիտ B վիրուսի քան. ախտորոշում HBVquant 50.300
Հեպատիտ C վիրուսի ախտորոշում HCV 10.300
Հեպատիտ C վիրուսի քան. ախտորոշում HCVquant 50.300
Հեպատիտ C վիրուսիգենոտիպավորում HCV type 60.300
Հեպատիտ C վիրուսի բուժման դեղորայքային դոզավորման մարկեր IL28B 20.300
1. Հեպատիտ C վիրուսի քան. ախտորոշում Hepatofib:     HCV quant 20.300
2. Հեպատիտ C վիրուսի գենոտիպավորում HCV type 20.300
3. Հեպատիտ C վիրուսի բուժման դեղորայքային դոզավորման մարկեր IL28B 20.300
4. FIB4/APRI FIB4/APRI 20.300
Արտերիալ հիպերտենզիայի զարգացման ռիսկի հետ համակցված գենետիկական պոլիմորֆիզմների որոշում /9 կետ/ Hypertension ADD1, AGT, AGTR1, AGTR2, CYP11B2, GNB3, NOS3 (9 mutations) 25.300
Թրոմբոֆիլիայի զարգացման ռիսկի հետ համակցված գենետիկական պոլիմորֆիզմներիորոշում /2կետ/ Thrombophilia: F2, F5 (2 mutations) 9.300
Լակտոզայի փոխանակության խանգարման հետ համակցված գենետիկական պոլիմորֆիզմների որոշում /1 կետ/ Lactose Metabolism MCM6 (1 mutation) 12.300
Կալցիումի փոխանակության խանգարման հետ համակցված գենետիկական պոլիմորֆիզմների որոշում /1 կետ/ Calcium Metabolism VDR (1 mutation) 7.800
Կլոպիդոգրելի փոխանակության հետ համակցված գենետիկական պոլիմորֆիզմների որոշում /4 կետ/ Clopidogrel ABCB1, CYP2C19 (4 mutations) 20.300
Վարֆարինի փոխանակության հետ համակցված գենետիկական պոլիմորֆիզմների որոշում /4 կետ/ Warfarin  CYP2C9 , CYP4F2, VKORC1 (4 mutations) 17.800
Հեմաքրոմատոզի զարգացման ռիսկի հետ համակցված գենետիկական պոլիմորֆիզմների որոշում /3կետ/ Hemochromatosis HFE (3 mutations) 15.300
Մուկովիսցիդոզի հետ համակցված մուտացիաների հայտնաբերում /8կետ/ Mucoviscidosis CFTR (8 mutations) 30.300
Ազոոսպերմիայի և օլիգոզոոսպերմիայի համարպատասխան ատումուտացիաների որոշում /13 կետ/ AZFlocusdeletion sY (13 mutations) 30.300
Օստեոպորոզի և կորտվածքների զարգացման ռիսկի հետ համակցված գենետիկական պոլիմորֆիզմների որոշում /16 կետ/ Osteoporosis COL1A1, CYP19A1, ESR1, IL6, LRP5, RANKL, TNFRSF11B (OPG), VDR (16 mutations) 75.300
Կրծքագեղձի, ձվարանների, պրոստատի և աղիների քաղցկեղի նախահակմանգեների որոշում OncoGenetics BRCA   (7 mutations)      35.300
Օնկոպաթոլոգիայի ռիսկի զարգացման հետ համակցված CHEK2 գենիալելային տարբերակների մուտացիաների որոշում Onco CHEK 2 (3 mutations) 20.300
HLA-B27 լոկուսի որոշում HLA-B27 12.300
HLA II դասի գեների ալելների որոշում, կապված բնածին I դասի շաքարային դիաբետի, աուտոիմուն հիվանդությունների և անպտղության հետ HLA-DR B1 (13) 29.300
HLA-DQ A1 (8) 22.300
HLA-DQ B1 (13) 29.300
 
Հյուսվածաբանական հետազոտություն   15.300
 
Յուրաքանչյուր ԻՀՔ մարկեր   15.000
Կրծքագեղձի ԻՀՔ ՝լայնացված պանել. ER, PR, HER2 neu, Ki67, P53   87.000
Կրծքագեղձի ԻՀՔ՝ հիմնական պանել. ER, PR, HER2 neu, Ki67   75.000
ԻՀՔ լիմֆոմաների ժամանակ   90.000
 
Ռուբելլա   6.300
Borrelia lgM quant   6.300
Borrelia lgG quant   6.300
     
 
Խլամիդիաոզ Chlamydia trachomatis 6.000
Հեպատիտ C վիրուսիախտորոշում HCV 10.000
Հեպատիտ B վիրուսի ախտորոշում HBV 6.000
Տոկսոպլազմոզ Toxoplasma gondii 7.000
Ցիտոմեգալովիրուս CMV 6.000
Հերպես-Վիրուս HSV 1,2 6.000
Թրոմբոֆիլիայի զարգացման ռիսկի հետ համակցված գենետիկական պոլիմորֆիզմներիորոշում /2կետ/ Thrombophilia: F2, F5 (2 mutations) 9.000
Ուրեոպլազմոզ UreaplasmaUrealyticum/ UreaplasmaParvum 6.000
Վիրուս Էպշտեյն-Բար EBV 7.000
Բորելիոզ, Լայմիհիվանդություն Borreliaburgdorfer 12.000
Մարդու պապիլոմա վիրուսի քանակական ախտորոշում 6, 11, 16, 18 HPV kvant 10.000
Թրոմբոֆիլիայի զարգացման ռիսկի հետ համակցված գենետիկական պոլիմորֆիզմների որոշում /8կետ/ Thrombophilia: F2, F5, F7, F13, FGB, ITGA2, ITGB3, SERPINE1 (PAI1) (8 mutations) 25.000
Ֆոլատային ցիկլի խանգարման հետ համակցված գենետիկական պոլիմորֆիզմների որոշում` հոմոցիստեինի կուտակում /4կետ/ Folate Metabolism MTHFR, MTR, MTRR (4 mutations) 12.000
Մարդու պապիլոմա վիրուսի ախտորոշումը 3 խմբով` /16,31,35/, /33,52,58/, /18,39,45,59/ HPV screen of oncogenic strains 10.000
Միկոպլազմա   6.000
Սեռական ճանապարհով փոխանցվող 12 ինֆեկցիաներ   25.000
     
 
     
Էլեկտրոլիտներ    
Ֆերրիտին FERR 4.300
Հորմոնալ հետազոտություններ    
Թիրոտրոպ հորմոն TSH 6.300
ՀՄ ռեցեպտորների նկատմամբ Anti HSH_R 10.800
Եռյոդթիրոնին  T3 6.300
Եռյոդթիրոնին ազատ FT3 6.300
Թիրօքսին T4 6.300
Թիրօքսին ազատ FT4 6.300
Թիրեոգլոբուլին TG 7.300
ՀՄ թիրեոգլոբուլինի նկատմամբ Anti-TG 7.300
ՀՄ թիրեոպերօքսիդազայի նկատմամբ Anti-TPO 7.300
Պրոլակտին PRL 6.300
Կորտիզոլ Cortisoi 5.800
Տեստոստերոն TESTO 6.300
Ֆոլիկուլ խթանող հորմոն FSH 6.300
Լյուտեինացնող հորմոն LH 6.300
Դեհիդրոէպիանդրոստերոն-s GHEA-S 6.300
17 OH պրոգեստերոն 17 OH PROG 6.800
Սոմատոտրոպ հորմոն, աճի հորմոն   8.300
Կալցիտոնին   12.300
Ադենոկորտիկոտրոպ հորմոն ACTH   7.800
Հակամյուլլերային հորմոն AMH 15.000
Հղիության սկրինինգ    
β-Խորիոն հոնադոտրոպին β HCG 6.800
Ազատ β-խորիոն հոնադոտրոպին F β HCG 8.800
Էստրադիոլ E2 6.800
Պրոգեստերոն PROG 6.300
α-ֆետոպրոտեին AFP 6.800
Հղիության հետ զուգակցված պլազմայի-սպիտակուց A PAPP-A 8.800
Ածխաջրատային փոխանակություն    
Գլիկոզիլացված հեմոգլոբին HbA1C 6.800
Ինսուլին INSULIN 7.300
Պրոինսուլին Proinsulin 6.800
C-պեպտիդ C-peptid 6.800
Իմունոլոգիական հետազոտություններ    
Հակակորիզային հակամարմիններ Screen ANA Screen 6.300
ՀՄ երկշղթա ԴՆԹ-ի նկատմամբ Anti-ds-DNA 6.300
Հակա-SS ՀՄ AntiSS-A 6.300
Հակա RNP/S ՀՄ Anti RNP/Sm 6.300
Հակակարդիոլիպինային ՀՄ,IgG Anti-cardiolopin Ab IgG 6.300
Հակակարդիոլիպինային ՀՄ,IgM Anti-cardiolopin Ab IgM 6.300
Հակա - b2 գլիկոպրոտեին, IgG Anti-b2-glicoprotein, IgG 6.300
Հակա - b2 գլիկոպրոտեին, IgM Anti-b2-glicoprotein, IgM 6.300
Հականեյրոֆիլային ցիտոպլազմատիկ ՀՄ ANCA 6.300
Շրջանառող իմուն կոմպլեքսներ CIC IgG 6.300
E դասի իմունոգլոբուլիններ Ig E 6.300
Հակացիկլիկ ցիտրուլինային հակամարմին Anti - CCP Anti-CCP 8.300
Immunoglobulin M IgM IgM 3.300
Immunoglobulin A IgA IgA 3.300
Հակա - Sm հակամարմիններ Anti Sm - AB   6.300
Anti SCL 70 հակասկլերալ հմ-70   6.300
Հակաֆոսֆոլիպիդային հմ-IgG   6.300
Հակաֆոսֆոլիպիդային հմ-IgM   6.300
Toxo IgG Avidity Տոկսպլազմա գոնդիի Ig Ավիդություն   12.300
CMV IgG Avidity Ցիտոմեգալովիրուս Ig Ավիդություն   12.300
Ոսկրային մարկերներ    
Պարաթ հորմոն PTH 8.300
β cross laps serum cross laps 7.800
Total P1NP TP1NP 7.800
Օնկոմարկերներ    
Պրոստատ սպեցիֆիկ անտիգեն ազատ F-PSA 7.300
Ձվարանի քաղցկեղի ախտորոշում CA-125 8.300
Կրծքագեղձի քաղցկեղի ախտորոշում CA15-3 8.300
Ենթաստամոքսային գեղձի մարկեր CA19-9 7.800
Կարցինոէմբրիոնալ հակածին CEA 8.300
Նեյրոսպեցիֆիկ էնոլազ NSE 6.800
Ձվարանի էպիթելային քաղցկեղ HE-4 9.800
SCC-Տափակաբջջային քաղցկեղի հակածին SCC 10.800
Սուր պրոցեսների մարկերներ    
Պրոկալցիտոնին Proc 15.300
Վիտամիններ    
Վիտամին B12 VIT-B12 6.800
Վիտամին D VIT-D 10.800
Ֆոլատ շիճուկում FOL 6.800
Շարակցական հյուսվածքի դիֆուզ հիվանդություններ    
Գայլախտային հակակոագուլյանտ PPT-LA   6.300
Հեպատիտներ    
Հեպատիտ A IjM, ՀՄ IgM 5.500
Հեպատիտ B, IgM ՀՄ cor-ի նկատմամբ HBc-IgM 5.300
Հեպատիտ B, IgG ՀՄ cor-ի նկատմամբ HBc-IgG 5.300
Ինֆեկցիաներ    
Հերպես վիրուս 2 ՀՄ, IgM HSV-2, IgM 5.800
Հերպես վիրուս 2 ՀՄ, IgG HSV-2, IgG 5.800
Տոքսոպլազմայի ՀՄ, IgM TOXO, IgM 6.300
Տոքսոպլազմայի ՀՄ, IgG TOXO, IgG 6.300
Ցիտոմեգալովիրուսի ՀՄ, IgM CMV, IgM 6.300
Ցիտոմեգալովիրուսի ՀՄ, IgM CMV, IgG 6.300
Խլամիդիայի նկատմամբ ՀՄ, IgG CHL-tr-IgG 5.800
Ուրեոպլազմայի նկատմամբ IgG ՀՄ UREAPLAZMA IgG 5.800
ՀՄ հելիկոբակտեր պիլորի նկատմամբ HPYL-AB 5.800
IgM ՀՄ Էպշտեյն-Բարր վիրուսի նկատմամբ EBV-VCA, IgM 3.300
IgG ՀՄ Էպշտեյն-Բարր վիրուսի նկատմամբ EBV-VCA, IgG 3.300
Կանդիդա IgG IgG 5.800
Մակաբույծներ    
Լյամբլիա ՀՄ (IgG IgM) lambia intestinalis IgG IgM 5.800
Ասկաիդոզ ՀՄ IgG   Ascaris iumbricoides IgG 5.800
Էխինոկոկ ՀՄ IgG   5.800
Տոքսոկարա ՀՄ IgG   5.800
     
Պրոտեին C հակակոագ. Համակ /Պրոտ. C/ PROTEIN C 7.300
Սննդային ալլերգենների ցանկ (պնդուկ, գետնանուշ, ընկույզ, նուշ, կաթ, ձվի սպիտակուց, ձվի դեղնուց, կաֆեին, կարտոֆիլ, նեխուր, ստեպղին, լոլիկ, խեցգետնազգիներ, ձողաձուկ, նարինջ, խնձոր, ցորենի ալյուր, գարի, քւնձուտ, սոյա)   30.000

Մանկական ալլերգիկ պանել (տնային փոշու տզեր, ալրային տզեր, խոտեր, կատու, շուն, Alternaria, կաթ, α-lactoalbumin, β-lactoalbumin, կազեին, դեղնուց, սպիտակուց, կաթի ալբումին, սոյա, ստեպղին, կարտոֆիլ, ցորենի ալյուր, պնդուկ, գետնանուշ)

 

 

2019-nCov IgM, IgG

 

Պառվովիրուս B 19

 

HLA-B27 լոկուսի որոշում

 

Ինտերլեյկին 6
 

30.000

 

 

 

 

15,000

 

 

 

6,000

 

 

12,300

 

6,300

 

Համաձայն «Հեղինակային իրավունքի եւ հարակից իրավունքների մասին» օրենքի՝ լրատվական նյութերից քաղվածքների վերարտադրումը չպետք է բացահայտի լրատվական նյութի էական մասը: Կայքում լրատվական նյութերից քաղվածքներ վերարտադրելիս քաղվածքի վերնագրում լրատվական միջոցի անվանման նշումը պարտադիր է, նաեւ պարտադիր է կայքի ակտիվ հղումի տեղադրումը:
Դեպի վեր