Էրեբունի բժշկական կենտրոն Prime Quality Standard
Medical Journal Erebouni

Կլինիկական ախտորոշման լաբորատորիա

Ընդհանուր նկարագրություն

Բժշկության զարգացման ժամանակակից փուլում ստացվող լաբորատոր ցուցանիշների հավաստիությամբ և օբյեկտիվությամբ է պայմանավորված ոչ միայն հիվանդության ճիշտ ախտորոշումը, այլ նաև համապատասխան բուժումը:

 

Էրեբունի բժշկական կենտրոն. Ախտորոշման կլինիկա. Կլինիկական ախտորոշման լաբորատորիա

Էրեբունի բժշկական կենտրոնի կլինիկական ախտորոշիչ լաբորատորիան հագեցած է մեքենայացված և կիսամեքենայացված կենսաքիմիական անալիզատորներով, արյան էլեկտրոլիտների իոնոսելեկտիվ և արյունաբանական անալիզատորներով, կոագուլոմետրով, մեզի անալիզատորներով և շատ այլ ժամանակակից սարքավորումներով:

 

Էրեբունի բժշկական կենտրոն. Ախտորոշման կլինիկա. Կլինիկական ախտորոշման լաբորատորիա


Եվրոպական և ամերիկյան առաջատար արտադրողների մեքենայացված անալիզատորների կիրառումը թույլ է տալիս կենսաբանական փորձանմուշների հետազոտությունն իրականացնել բարձր մակարդակով: Բարձր տեխնոլոգիական սարքավորումները և որակավորված փորձառու անձնակազմը հնարավորություն են տալիս ապահովել որակյալ ախտորոշման գործընթաց:

 

Էրեբունի բժշկական կենտրոն. Ախտորոշման կլինիկա. Կլինիկական ախտորոշման լաբորատորիա


Կլինիկական ախտորոշիչ լաբորատորիայում իրականացվում են տարբեր ուղղությունների մի շարք ախտորոշիչ հետազոտություններ: Լաբորատոր ծառայության կառուցվածքը հնարավորություն է տալիս ապահովել բուժող բժիշկների պահանջները: Դրանք են.

 

Էրեբունի բժշկական կենտրոն. Ախտորոշման կլինիկա. Կլինիկական ախտորոշման լաբորատորիա

 

 • ընդհանուր կլինիկական և արյունաբանական հետազոտություններ,
 • կենսաքիմիական՝ լիպիդային, պիգմենտային, էլեկտրոլիտային, ածխաջրային փոխանակության և արյան ֆերմենտների հետազոտություն, ներառյալ`
  - կոագուլոլոգիա (արյան մակարդման համակարգի հետազոտություն),
  - շճաբանություն՝ արյան խմբի և ռեզուս գործոնի որոշմամբ,
  - վարակների, համակարգային հիվանդությունների և օնկոմարկերների իմունաբանական ախտորոշում,
  - հորմոնների որոշում,
  - հղիության սքրինինգ,
  - կենսաբանական հեղուկների՝ մեզի, կղանքի, խորխի, էքսուդատի և տրանսուդատի, սերմնահեղուկի, սեռական օրգանների արտադրության քիմիամանրադիտակային հետազոտություն, ինչպես նաև նախակենդանիների և հելմինթների հայտնաբերում:

 

Կլինիկական ախտորոշման լաբորատորիա   Կլինիկական ախտորոշման լաբորատորիա
     
Կլինիկական ախտորոշման լաբորատորիա   Կլինիկական ախտորոշման լաբորատորիա
     
Կլինիկական ախտորոշման լաբորատորիա   Կլինիկական ախտորոշման լաբորատորիա
     
Կլինիկական ախտորոշման լաբորատորիա   Կլինիկական ախտորոշման լաբորատորիա
     
Կլինիկական ախտորոշման լաբորատորիա   Կլինիկական ախտորոշման լաբորատորիա
     
Կլինիկական ախտորոշման լաբորատորիա   Կլինիկական ախտորոշման լաբորատորիա
     
Կլինիկական ախտորոշման լաբորատորիա   Կլինիկական ախտորոշման լաբորատորիա

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Տեխնիկական հագեցվածություն

Կենսաքիմիական լաբորատորիայում հեմոսթազի հետազոտման նպատակով կիրառվում է կոագուլոմետր (Stago Start), որը երաշխավորում է հետազոտման արդյունքների հուսալիություն և որակ:


Կենսաքիմիական լաբորատորիայում կիրառվում է ծրագրային ապահովմամբ բարձր տեխնոլոգիականության անալիզատոր (Roche Cobas c311 and Roche Cobas b221), որը նախատեսված է՝ իրականացնելու լայն սպեկտրի կենսաքիմիական հետազոտություններ: Այն իրենից ներկայացնում է ֆոտոմետրիկ համակարգ՝ շիճուկի, պլազմայի, մեզի և ողնուղեղային հեղուկի կենսաքիմիական ցուցանիշների որոշման համար նախատեսված իոն-սելեկտիվ էլեկտրոդներով:


Կլինիկական լաբորատորիայում կիրառվում է մասնագիտացված, բազմացուցանշային, բարձր տեխնոլոգիականությամբ օժտված արյունաբանական անալիզատոր (Susmex XS1000), որն իրականացնում է արյան ցուցանիշների համակարգչային մշակում և գրաֆիկական մատուցում:


Իմունաբանական հետազոտման նպատակով լաբորատորիայում կիրառվում է մեխանիզացված ծրագրային ապահովմամբ համակարգված անալիզատոր (Roche Cobas c411):

Լաբորատորիայում կան նաև՝ արյունաբանական անալիզատոր Mindray B1-BloodPlus, կոագուլոմետր Coatron M1, կենսաքիմիական անալիզատորներ Mindray BS-200, Cobas h-232, Roche 9180, իմունաբանական անալիզատորներ Mindray MR-96-A, Cobas h-238:


Սարքավորումներն ապահովում են բարձր կատարողականություն, հետազոտման արդյունքների ճշգրտություն և հուսալիություն, ունեն որակի հսկման ներքին համակարգ:

 
Հիմնական գործունեության ուղղությունները
 • Արյան ընդհանուր հետազոտություն
 • Արյան կենսաքիմիական հետազոտություն
 • Շիճուկի, պլազմայի, մեզի, ողնուղեղային հեղուկի կենսաքիմիական հետազոտություններ
 • Մանրէաբանական հետազոտություն
 • Բջջաբանական հետազոտություն
 • Հյուսվածաբանական հետազոտություն
 • Իմունաբանական հետազոտություն
 • Հորմոնների որոշում
 • Կլինիկալաբորատոր հետազոտություն (մեզի, կղանքի, սեռական օրգանների արտադրության, խորխի, բորբոքային հեղուկների և այլն):
 
Անձնակազմ
Թամարա Գալստյան Թամարա Գալստյան Գրել նամակ Կլինիկական ախտորոշման լաբորատորիայի վարիչ կենսաքիմիկ կ.գ.թ
Լիաննա Ավագյան Լիաննա Ավագյան Գրել նամակ բժիշկ-լաբորանտ
Սոնյա Բուզինյան Սոնյա Բուզինյան Գրել նամակ բժիշկ-լաբորանտ
Հռիփսիմե Մկրտչյան Հռիփսիմե Մկրտչյան Գրել նամակ կենսաքիմիկ
Թամարա Պապոյան Թամարա Պապոյան Գրել նամակ ցիտոլոգ
Գիտահետազոտական աշխատանքներ
Գնացուցակ

 

01.04.2014թ.    

Գնացուցակը վերաբերում է բացառապես վճարովի իրականացվող ծառայություններին

 

Կոդ     Ծառայության անվանումը   Արժեքը
(ՀՀ դրամ)


Արյունաբանական հետազոտություններ 

 
0,800,028      Արյան ընդհանուր հետազոտություն առանց ԷՆԱ-ի(հեմոգլոբին,հեմոտոկրիտ, էրիթրոցիտներ, թրոմբոցիտներ, լեյկոֆորմուլա)       CBC+DIF 2,000
0,800,029     Արյան ընդհանուր հետազոտություն ԷՆԱ-ով CBC+DIF+ESR    2,300
0,800,030     Հեմոգլոբին Hb   700
0,800,031     Լեյկոցիտներ WBC 700
0,800,032     ԷՆԱ (էրիթրոցիտների նստեցման արագություն) ESR 550
0,800,033     Տրոմբոցիտներ PLT   700
0,800,034     Լեյկոֆորմուլա Dif    900
0,800,039     Ռետիկուլոցիտներ   700
0,800,040     Հեմոտոկրիտ Ht 700

 

Արյան կենսաքիմիական հետազոտություն

 
0,800,070     Գլյուկոզա արյան մեջ  Gluk  800
0,800,105     Գլիկեմիկ պրոֆիլ (4 անգամ գլյուկոզա)    2,300
0,800,107     Շաքարային ծանրաբեռնվածություն (3 անգամ գլյուկոզա)    1,800
0,800,081     Ընդհանուր սպիտակուց TP 1,000
0,800,162     Ալբումին Alb 1,000
0,800,071     Կրեատինին CREA   1,200
0,800,072     Միզանյութ UREA  1,200
0,800,075     Միզաթթու UA-AC 1,200
0,800,163     Մնացորդային ազոտ   1,200
0,800,164     Ճարպային փոխանակություն և աթերոգենության ինդեքս chol+fraction+InA 4,800
0,800,066     Խոլեստերին CHOL 1,700
0,800,067     Եռգլիցերիդներ TRIGL 1,700
0,800,068     Բարձր խտության լիպոպրոտեիդներ HDL 1,700
0,800,069     Ցածր խտության լիպոպրոտեիդներ LDL 1,700
0,800,078     Ընդհանուր բիլիռուբին ֆրակցիաներով BIL-T/D 2,000
0,800,101     Ռեբերգի փորձը   3,000

 

Ֆերմենտներ

 
0,800,073     Ա Ս Տ ALP  1,000
0,800,165     Ա Լ Տ  GPT 1,000
0,800,074     Հիմնային ֆոսֆոտազ  ALP 1,500
0,800,076     Թթվային ֆոսֆոտազ ACP 1,500
0,800,077     Լակտատ դեհիդրոգենազ LDH 1,500
0,800,079     a-ամիլազա AMYL 1,500
0,800,121     g Գլուտամիլ տրանսպեպտիդազ GGT 1,500
0,800,080     Կրեատինկինազ CK 4,300

 

Մակարդելիություն

 
0,800,083     Ընդհանուր մակարդելիություն (F, PT և INR, APTT)  FG+PT+INR+APTT  4,500
0,800,084     Ֆիբրինոեգեն  FG     1,200
0,800,085     Պրոթրոմբինային ինդեքս + ՄՆԳ (INR)  PT  1,800
0,800,113     Ակտիվ. Մասնակի թրոմբոպլաստինային ժամանակ  APTT   1,500
0,800,114     Թրոմբինային ժամանակ  TT  1,200
0,800,035     Մակարդելիություն ըստ Սուխարևի   500
0,800,167     D-դիմեր  D-Dimer   7,800

 

Էլեկտրոլիտներ

 
0,800,090     Նատրիում  Na 1,200
0,800,168     Կալիում  K   1,200
0,800,092     Ընդհանուր և իոնիզացված կալցիում  Ca-Total, Ca+ 2,800
0,800,112     Երկաթ  Fe 2,000
0,800,115     Ֆոսֆոր  2,000
0,800,120     Մագնեզիում  Mg    2,000
0,800,169     Ֆերրիտին  FERR  4,300
0,800,093     Թթվա-հիմնային հավասարակշռություն    1,500

 

Իզոշճաբանություն

 
0,800,001     Արյան խումբ և ռեզուս-գործոն  ABO+Rh   2,100
0,800,006     Արյան հակամարմինների տիտրի որոշում ըստ ռեզուս-գործոնի  Rh+AB   2,100
0,800,102     Արյան համատեղելիության փորձ    2,000

 

Հորմոնալ  հետազոտություններ    

 
0,800,014     Թիրոտրոպ հորմոն  TSH    6,300
0,800,159     ՀՄ ռեցեպտորների նկատմամբ  Anti HSH_R  10,800
0,800,012     Եռյոդթիրոնին  T3  6,300
0,800,013     Թիրօքսին  T4 6,300
0,800,128     Թիրօքսին ազատ  FT4  6,300
0,800,170     Թիրեոգլոբուլին  TG   7,300
0,800,064     ՀՄ թիրեոգլոբուլինի նկատմամբ  Anti-TG  7,300
0,800,171     ՀՄ թիրեոպերօքսիդազայի նկատմամբ Anti-TPO 7,300
0,800,018     Պրոլակտին PRL 6,300
0,800,017     Կորտիզոլ Cortisoi 5,800
0,800,011     Տեստոստերոն TESTO 6,300
0,800,016     Ֆոլիկուլ խթանող հորմոն FSH 6,300
0,800,015     Լյուտեինացնող հորմոն LH 6,300
0,800,111     Դեհիդրոէպիանդրոստերոն DHEA 6,300
0,800,172     Դեհիդրոէպիանդրոստերոն-s GHEA-S 6,300
0,800,173     17 OH պրոգեստերոն 17 OH PROG 6,800

 

Հղիության սկրինինգ    

 
0,800,097     β-Խորիոն հոնադոտրոպին  β HCG 6,800
0,800,157     Ազատ β-խորիոն հոնադոտրոպին  F β HCG   8,800
0,800,024     Էստրադիոլ  E2   6,300
0,800,010     Պրոգեստերոն  PROG 6,300
0,800,063     α-ֆետոպրոտեին  AFP 6,800
0,800,156     Հղիության հետ զուգակցված պլազմայի-սպիտակուց A  PAPP-A  8,800
 Ածխաջրատային փոխանակություն 
 
0,800,131     Գլիկոզիլացված հեմոգլոբին  HbA1C   6,800
0,800,125     Ինսուլին  INSULIN  7,300
0,800,124     Պրոինսուլին  Proinsulin   6,800
0,800,098     C-պեպտիդ  C-peptid 6,800

 

Իմունոլոգիական հետազոտություններ

 
0,800,174     Գերզգայուն -ռեակտիվ սպիտակուց  Us CRP 2,800
0,800,008     C-ռեակտիվ սպիտակուց  CRP  2,500
0,800,009     Ռևմատոիդ գործոն RF 2,500
0,800,135     Ռևմատոիդ գործոն /ԻՖԱ/ RF screen, IgM 4,800
0,800,007     Հակաստռեպտոլիզին-O ASO 1,600
0,800,136     Հակակորիզային հակամարմիններ Delect ANA Delect 6,300
0,800,137     Հակակորիզային հակամարմիններ Screen ANA Screen 6,300
0,800,138     Հակա MCV ՀՄ Anti MCV 6,300
0,800,139     ՀՄ երկշղթա ԴՆԹ-ի նկատմամբ Anti-ds-DNA 6,300
0,800,140     Հակա-SS ՀՄ AntiSS-A 6,300
0,800,141     Հակա RNP/S ՀՄ Anti RNP/Sm 6,300
0,800,142     Հակակարդիոլիպինային ՀՄ,IgG Anti-cardiolopin Ab IgG 6,300
0,800,143     Հակակարդիոլիպինային ՀՄ,IgM Anti-cardiolopin Ab IgM 6,300
0,800,144     Հակա - b2 գլիկոպրոտեին, IgG Anti-b2-glicoprotein, IgG 6,300
0,800,175     Հակա - b2 գլիկոպրոտեին, IgM Anti-b2-glicoprotein, IgM 6,300
0,800,145     Հականեյրոֆիլային ցիտոպլազմատիկ ՀՄ ANCA 6,300
0,800,146     Շրջանառող իմուն կոմպլեքսներ CIC IgG 6,300
0,800,122     E դասի իմունոգլոբուլիններ Ig E 6,300
0,800,148     E դասի իմունոգլոբուլիններ (որակական) Ig E 5,300
0,800,155     Հակացիկլիկ ցիտրուլինային հակամարմին Anti - SSP Anti-SSP 8,300
0,800,196     Immunoglobulin M IgM IgM 3,300
0,800,197     Immunoglobulin A IgA IgA 3,300
0,800,198     Հակա - Sm հակամարմիններ Anti Sm - AB   6,300

 

Ոսկրային մարկերներ   

 
0,800,132     Պարաթ հորմոն  PTH 7,500
0,800,176     β cross laps serum  cross laps 7,800
0,800,177     Total P1NP TP1NP 7,800

 

Օնկոմարկերներ 

 
0,800,099     Պրոստատ սպեցիֆիկ անտիգեն  T-PSA   6,800
0,800,127     Պրոստատ սպեցիֆիկ անտիգեն ազատ  F-PSA 6,800
0,800,095     Ձվարանի քաղցկեղի ախտորոշում  CA-125  8,300
0,800,094     Կրծքագեղձի քաղցկեղի ախտորոշում  CA15-3 8,300
0,800,178     Ենթաստամոքսային գեղձի մարկեր  CA19-9 7,800
0,800,096     Կարցինոէմբրիոնալ հակածին  CEA  8,300
0,800,160     Նեյրոսպեցիֆիկ էնոլազ  NSE   6,800
0,800,154     Ձվարանի էպիթելային քաղցկեղ HE-4 9,800

 

Սուր պրոցեսների մարկերներ     

 
0,800,179     Կրեատին կինազ MB  CK MB  4,300
0,800,065     Տրոպոնին I (որոկական)  TNI 6,800
0,800,129     Տրոպոնին T (քանակական)  TN-T   9,300
0,800,180     Պրոկալցիտոնին  Proc  15,300
0,800,134     Միոգլոբին  MGL  5,500
0,800,199     proBNP    18,000

 

Վիտամիններ 

 
0,800,133     Վիտամին B12  VIT-B12  6,800
0,800,158     Վիտամին D  VIT-D  10,800
0,800,194     Ֆոլատ շիճուկում  FOL 6,800

 

Շարակցական հյուսվածքի դիֆուզ հիվանդություններ

 
0,800,062     Գայլախտային ֆակտոր    5,300
0,800,116     Հակակարդիոլիպինային հակածին    5,800

 

Հեպատիտներ     

 
0,800,117     Հեպատիտ A IjM, ՀՄ  IgM  5,300
0,800,002     Հեպատիտ B մակերեսային ՀԾ ստրիպ  HBsAg Որակ    2,000
0,800,181     Հեպատիտ B ՀՄ մակերեսային ՀԾ-ի նկատմամբ  HBs-AB  5,300
0,800,118     Հեպատիտ B ընդհանուր ՀՄ cor-ի նկատմամբ  HBc-AB   5,300
0,800,182     Հեպատիտ B, IgM ՀՄ cor-ի նկատմամբ  HBc-IgM   5,300
0,800,183     Հեպատիտ B, IgG ՀՄ cor-ի նկատմամբ  HBc-IgG 5,300
0,800,184     Հեպատիտ C /ստրիպ/ HCV-Որակ 2,000
0,800,060     Հեպատիտ C  HCV-Որակ 5,300

 

Ինֆեկցիաներ      

 
0,800,103     Հերպես վիրուս 2 ՀՄ, IgM  HSV-2, IgM   5,800
0,800,104     Հերպես վիրուս 2 ՀՄ, IgG  HSV-2, IgG    5,800
0,800,020     Տոքսոպլազմայի ՀՄ, IgM TOXO, IgM 6,300
0,800,021     Տոքսոպլազմայի ՀՄ, IgG TOXO, IgG 6,300
0,800,022     Ցիտոմեգալովիրուսի ՀՄ, IgM CMV, IgM 6,300
0,800,023     Ցիտոմեգալովիրուսի ՀՄ, IgG CMV, IgG 6,300
0,800,056     Խլամիդիայի նկատմամբ ՀՄ, IgG CHL-tr-IgG 5,800
0,800,003     Սիֆիլիսի միկրոռեակցիա Մ Ռ Պ TPHA 1,800
0,800,004     Սիֆիլիսի միկրոռեակցիա Ռ Պ Ռ TPHA RPR 2,300
0,800,149     Ուրեոպլազմայի նկատմամբ IgG ՀՄ UREAPLAZMA IgG 5,800
0,800,161     ՀՄ հելիկոբակտեր պիլորի նկատմամբ HPYL-AB 5,800
0,800,150     IgM ՀՄ Էպշտեյն-Բարր վիրուսի նկատմամբ EBV-VCA, IgM 3,300
0,800,151     IgG ՀՄ Էպշտեյն-Բարր վիրուսի նկատմամբ EBV-VCA, IgG 3,300
0,800,152     Տուբերկուլոզի ՀՄ արյան մեջ TBC 3,300
0,800,061     Ձ Ի Ա Հ HIV 5,300
0,800,201     Կանդիդա IgG IgG 5,800
0,800,202     Ռուբելլա   5,800

 

Մակաբույծներ       

 
0,800,109     Լյամբլիա ՀՄ (IgG IgM)  lambia intestinalis IgG IgM  5,800
0,800,185     Ասկաիդոզ ՀՄ IgG Ascaris iumbricoides IgG 5,800
0,800,110     Էխինոկոկ ՀՄ IgG   5,800
0,800,186     Տոքսոկարա ՀՄ IgG   5,300
0,800,038     Մալարիայի ախտորոշում հաստ կաթիլի միջոցով   2,300

 

 Կլինիկական հետազոտություններ   


Մեզի հետազոտություն

 
0,800,041     Մեզի ընդհանուր հետազոտություն միկրոսկոպիայով U-Total  1,600
0,800,042     Տեսակարար կշիռ    500
0,800,043     Սպիտակուց U-Prot 1,000
0,800,044     Գլյուկոզա U-Gluk 1,000
0,800,045     Կետոններ U-Ketons 1,000
0,800,046     Բիլիռուբին ուռոբիլին U-Bil 1,000
0,800,187     Կրեատինինը մեզում U-CREA 1,000
0,800,188     α-ամիլազը մեզում /դիաստազա/ U-AMYL 1,500
0,800,189     Կրեատինինի կլիրենս U-CRCLR 1,500
0,800,048     Մեզի հետազոտությունը ըստ Զեմինցկու   1,000
0,800,049     Մեզի հետազոտությունը ըստ Նեչիպորենկոյի   1,000
0,800,106     Գլիկոզուրիկ պրոֆիլ 3 անգամ գլյուկոզա   2,300

Սեռական օրգանների արտադրության հետազոտություն   
 
0,800,055     Չոր/թաց քսուկ   D/W/Sm 1,500
0,800,058     Պտղաջրերի հայտնաբերում    800
0,800,190     Շագանակագեղձի հյութի քննություն    2,000
0,800,100     Սպերմայի ընդհանուր քննություն /որակական/  SA  3,000
0,800,191     Սպերմայի համատեղելիության տեստ    2,000

 

Բջջաբանական հետազոտություններ 

 
0,800,108     Էնդոէկզոցերվիկսի բջջաբանական հետազոտություն PAP-test 5,000
0,800,059     Օնկոցիտոլոգիա /արգանդի խոռոչի ասպիրատ, գոյացություններից պունկտատ, էնդոսկոպիկ բիոպսիա, հեղուկների բջջաբանական հետազոտություն/    5,000
     


Կղանքի հետազոտություն

   
0,800,025     Կղանքի ընդհանուր քննություն    2,000
0,800,026     Թաքնվածարյան հայտնաբերում    1,000
0,800,027     Ճիճվակրություն    2,000
           
0,800,050     Ողնուղեղային հեղուկի կլինիկական հետազոտություն   1,500
0,800,051     Հյուսվածքային հեղուկի /էքսուդատների, տրանսուդատների և սինովյալ հեղուկի/ կլինիկական հետազոտություն    1,500
           
0,800,192     Խորխի ընդհանուր քննություն    1,500
0,800,054     Խորխի քննություն ԿԲ-ի նկատմամբ    1,500
           
0,800,193     Հետազոտություն սնկերի և դեմոդեկոզի նկատմամբ   3,500
     


Բակտերիոլոգիական հետազոտություններ

   
0,600,101      Կղանքի հետազոտություն դիսբակտերիոզի վերաբերյալ    7,000 
0,600,102      Կղանքի բակ. Հետազոտություն`-պաթոգեն միկրոֆլորայի վերաբերյալ (Salmonella sp,Shigella sp,Yersinia sp, Staphaureus, Campylobacter sp, st aureus և պայմանական պաթոգեն էնտերոբակտերներ)    6,500 
0,600,138     Կղանքում լյամբլիա Ag   4,500
0,600,103      Արյան հետազոտություն ստերիլության վերաբերյալ    3,500 
0,600,104      Արյան հետազոտություն ստերիլության վերաբերյալ-էքսպրես մեթոդով    7,000 
0,600,105      Արյան հետազոտություն հեմոկուլտուրայի վերաբերյալ - էքսպրես մեթոդով    7,000
0,600,139     Արյան հետազոտություն հեմոկուլտուրայի վերաբերյալ   3,500
0,600,106      Արյան ստերիլիություն անաէրոբի վերաբերյալ էքսպրես մեթոդով    7,000
0,600,140     Fob+transferrin+calprotetcin+lactoferrin   8,000
     

 

Արյան սերոլոգիական հետազոտություններ բակտերիոլոգիական եղանակով 

   
0,600,107     Բրուցելյոզ / Ռայթ-Խեդդելսոն    3,500 
0,600,108      Տիֆ-Պարատիֆ / Վիդալի ռեակցիա    4,000
     
Մեզի հետազոտություն բակտերիոլոգիական եղանակով  
   
0,600,109      Մեզի ցանքս    5,000 
     

  

Բակտերիոլոգիայի աստիճանի որոշում

   
0,600,110     Ուրեոպլազմայի և միկոպլազմայի քանակական որոշումը և հակաբիոտիկների նկատմամբ զգայունություն (մեզ, հեշտոց, սերմ և միզուկ)   12,000
0,600,111     Սպերմայի ցանքս   6,500
     


Միկրոֆլորայի հետազոտություն բակտերիոլոգիական եղանակով

   
0,600,112      Խորխի բակ. հետազոտություն    7,000 
0,600,113      Աչքի արտադրության բակ. հետազոտություն (OD և OS)    6,500 
0,600,114      Հեշտոցի արտադրության բակ. հետազոտություն     6,500 
0,600,115      Միզուկի արտադրության բակ. հետազոտություն     6,500 
0,600,116      Բկանցքի քսուկի արտադրության բակ. հետազոտություն     6,500 
0,600,117      Լինդերից արտադրության բակ. հետազոտություն     6,500 
0,600,118      Լեզվից քսուկի արտադրության բակ. հետազոտություն    6,500 
0,600,119      Քթի խոռոչի արտադրության բակ. հետազոտություն     6,500 
0,600,120      Ականջի արտադրության բակ. հետազոտություն    6,500 
0,600,121      Լեղու բակ. հետազոտություն (անաէրոբ և աէրոբ)    7,500 
0,600,122      Կրծքի կաթի բակ. հետազոտություն (աջ և ձախ)    6,500 
0,600,123      Ողնուղեղային հեղուկի բակ. հետազոտություն    7,500 
0,600,124     B- հեմոլիտիկ ստրեպտոկոկի բակ. հետազոտություն    6,500
0,600,125     Որովայնի հեղուկի բակ. քննություն (անաէրոբ և աէրոբ)   7,500
0,600,141     Բակտերիոլագիական հետազոտություններ առանց հակաբակտերիալ զգայունության որոշման (բկանցք, հեշտոց, քիթ, մեզ և այլն)   4,000
0,600,142     β Hemolitic streptococcus group A   2,500
0,600,143     Ռեսպիրատոր-սինցիտիալ վիրուս   5,000
0,600,144     Գրիպպի վիրուս A+B   5,000
      Վերքային արտադրությունների հետազ
 
Համաձայն «Հեղինակային իրավունքի եւ հարակից իրավունքների մասին» օրենքի՝ լրատվական նյութերից քաղվածքների վերարտադրումը չպետք է բացահայտի լրատվական նյութի էական մասը: Կայքում լրատվական նյութերից քաղվածքներ վերարտադրելիս քաղվածքի վերնագրում լրատվական միջոցի անվանման նշումը պարտադիր է, նաեւ պարտադիր է կայքի ակտիվ հղումի տեղադրումը:
Դեպի վեր