Էրեբունի բժշկական կենտրոն Prime Quality Standard
Medical Journal Erebouni

Վիրաբուժական Էնդոսկոպիայի բաժանմունք

Ընդհանուր նկարագրություն

«Էրեբունի» բժշկական կենտրոնի էնդոսկոպիայի բաժանմունքը բազմապրոֆիլ է, որտեղ իրականացվում են էնդոսկոպիկ ախտորոշիչ և բուժական միջամտություններ աղեստամոքսային տրակտի, շնչառական, կրծքավանդակի և որովայնի խոռոչի օրգանների ախտաբանությունների ժամանակ: Յուրաքանչյուր տարի բաժանմունքում իրականացվում է 2150-2500 էնդոսկոպիկ միջամտություն:


Ներկայում այն Հայաստանի խոշորագույն էնդոսկոպիկ բաժանմունքներից է՝ համալրված ամենաժամանակակից սարքավորումներով, որտեղ աշխատում են բարձր որակավորմամբ մասնագետներ: Այստեղ հիվանդների համար ստեղծված են հարմարավետ պայմաններ: Յուրաքանչյուր պացիենտ խորհրդատվություն է ստանում բժիշկ-էնդոսկոպիստի կողմից:


Բոլոր հետազոտությունները կարող են համալրվել բիոպսիայի, քրոմոսկոպիայի իրականացմամբ, ինչպես նաև Helicobacter pylory հետազոտությամբ: Իրականացվում են նաև հյուսվածքների իմունաբջջաքիմիական և իմունահյուսվածաքիմիական հետազոտություններ, որոնք բարորակ և չարորակ գոյացությունների ախտորոշման առավել տեղեկատվական և ճշգրիտ մեթոդներ են, քան սովորական հյուսվածաբանությունը:


Բացի ախտորոշիչ գործողություններից, բաժանմունքում իրականացվում է անհետաձգելի և պլանային էնդոսկոպիկ վիրահատությունների ամբողջ ցանկը՝ պոլիպէկտոմիայից մինչև լեղածորանի և ենթաստամոքսային գեղձի ծորանի էնդոսկոպիկ վիրահատություններ: Քիչ ինվազիվ վիրահատությունները հնարավորություն են տալիս զգալիորեն կրճատել հոսպիտալացման ժամկետները և առավելագույնս կրճատել վերականգնողական շրջանը՝ ավանդական վիրահատությունների համեմատ:

 

«Էրեբունի» բժշկական կենտրոնի էնդոսկոպիայի բաժանմունքում իրականացվում է ախտորոշիչ և բուժական էնդոսկոպիա.

 

 • էզոֆագոգաստրոդուոդենոսկոպիա,

 • կոլոնոսկոպիա,

 • բրոնխոսկոպիա,

 • էնդոսկոպիկ ռետրոգրադ խոլանգիոպանկրեատոգրաֆիա (ԷՌԽՊԳ):

 

Էզոֆագոգաստրոդուոդենոսկոպիան (համառոտ՝ գաստրոսկոպիա կամ ԷԳԴՍ) իրականացվում է կերակրափողի, ստամոքսի և տասներկումատնյա աղու լորձաթաղանթի մանրակրկիտ հետազոտության նպատակով՝ այդ օրգանների ուռուցքի կամ արյունահոսության, ստամոքսի և/կամ տասներկումատնյա աղու խոցային հիվանդության կասկածի դեպքում, ինչպես նաև գաստրիտների, դուոդենիտների, էզոֆագիտների դեպքում: Գաստրոսկոպիան նշանակվում է նաև որպես լրացուցիչ հետազոտություն այլ հիվանդությունների ախտորոշման հաստատման նպատակով (ալերգիա, նևրոզ):

 

Էրեբունի բժշկական կենտրոն. Ախտորոշման կլինիկա. Էնդոսկոպիայի բաժանմունք

 


Գաստրոսկոպիայի ցուցումներն են. որովայնում ցանկացած բնույթի ցավ, դիսպեպտիկ երևույթներ, այրոցք, քաշի կորուստ, սրտխառնոց և փսխում, կլլման ակտի խանգարում կամ ցավեր կլլման ժամանակ, սակավարյունություն:


Գաստրոսկոպիան կարող է ուղեկցվել նաև մի շարք բուժական միջամտությունների իրականացմամբ՝ ստամոքսի լորձաթաղանթում Helicobacter pylory մանրէի առկայության որոշում, պոլիպների և մարսողական ուղու որոշ ուռուցքների, օտար մարմինների հեռացում, ստամոքսաղիքային արյունահոսության դադարեցում, մարսողական ուղու նեղացումների (ստրիկտուրաների) լայնացում: Այս միջամտությունները հնարավորություն են տալիս խուսափել որովայնի խոռոչի օրգանների ծավալուն վիրահատություններից: Քաշի ավելցուկի բուժման նպատակով ստամոքսում կարող է տեղադրվել հատուկ տարրա, որն օգնում է կարգավորել ընդունվող սննդի ծավալը և արդյունավետ իջեցնել մարմնի քաշը (BIB-hամակարգ):

 

Էրեբունի բժշկական կենտրոն. Ախտորոշման կլինիկա. Էնդոսկոպիայի բաժանմունք

 

Կոլոնոսկոպիան իրականացվում է հաստ աղու, ներառյալ՝ ուղիղ և սիգմայաձև աղիների, խթաղու, կույր աղու, ինչպես նաև զստաղու վերջնահատվածի լորձաթաղանթի զննման և մանրամասն հետազոտության նպատակով՝ այդ օրգանների ուռուցքի կամ արյունահոսության կասկածի դեպքում, կոլիտների, ոչ սպեցիֆիկ բորբոքային հիվանդությունների (Կրոնի հիվանդություն, ոչ սպեցիֆիկ խոցային կոլիտ), հաստ աղու դիվերտիկուլների ժամանակ: Որպես լրացուցիչ հետազոտություն կիրառվում է նաև այլ հիվանդությունների ախտորոշման հաստատման նպատակով (ալերգիա, նևրոզ):


Կոլոնոսկոպիայի ցուցումներն են. որովայնում ցանկացած բնույթի ցավ, դիսպեպտիկ երևույթներ, քաշի կորուստ, սրտխառնոց և փսխում, սակավարյունություն: Ըստ միջազգային չափանիշների, կոլոնոսկոպիան ցուցում է 40-ն անց յուրաքանչյուր անձի համար:


Ախտորոշիչ նպատակից զատ՝ կոլոնոսկոպի միջոցով հաջողությամբ հեռացնում են պոլիպներ և մարսողական ուղու որոշ այլ ուռուցքներ, օտար մարմիններ, դադարեցնում աղիքային արյունահոսություն, լայնացնում մարսողական ուղու նեղացումներ (ստրիկտուրաներ): Այս միջամտությունները հնարավորություն են տալիս խուսափել որովայնի խոռոչի օրգանների ծավալուն վիրահատություններից:

 

Էրեբունի բժշկական կենտրոն. Ախտորոշման կլինիկա. Էնդոսկոպիայի բաժանմունքԲրոնխոսկոպիան իրականացվում է շնչառական ուղիների լորձաթաղանթի մանրամասն հետազոտության նպատակով այդ օրգանների ուռուցքի կամ արյունահոսության կասկածի դեպքում, ինչպես նաև բրոնխիտների, թոքերի ոչ սպեցիֆիկ բորբոքային հիվանդությունների, տուբերկուլոզի և բրոնխիալ ասթմայի ժամանակ: Բրոնխոսկոպիա իրականացվում է նաև շնչառական ուղիներում օտար մարմնի առկայության դեպքում, և, որպես լրացուցիչ հետազոտություն՝ այլ հիվանդությունների ախտորոշման հաստատման նպատակով (ալերգիա, նևրոզ):


Բրոնխոսկոպիայի իրականացման ցուցումներն են. ցավ կրծքավանդակում, խորխարտադրություն՝ հատկապես թարախի կամ արյան հետքերով, շնչառության դժվարացում, քրոնիկական հազ, քաշի կորուստ, սակավարյունություն:


Բրոնխոսկոպիայի ժամանակ հնարավոր է նաև իրականացնել հետևյալ բուժական գործողությունները. շնչափողի և բրոնխների լորձաթաղանթի բիոպսիա, թոքերի տարբեր հատվածների լվացումներ բջջաբանական կամ միկրոկենսաբանական (ախտածին մանրէների առկայություն) հետազոտության և ցանքսի համար՝ հակաբիոտիկների նկատմամբ միկրոֆլորայի զգայնության որոշման նպատակով, շնչափողի և բրոնխների պոլիպների և որոշ ուռուցքների հեռացում, օտար մարմնի հեռացում, թոքային արյունահոսության դադարեցում, նեղացումների (ստրիկտուրաներ) լայնացում: Այս միջամտությունները հնարավորություն են տալիս խուսափել կրծքավանդակի օրգանների ծավալուն վիրահատություններից:

 

Էնդոսկոպիկ ռետրոգրադ խոլանգիոպանկրեատոգրաֆիա (ԷՌԽՊԳ) իրականացվում է լեղածորանների և ենթաստամոքսային գեղձի ծորանների վիճակի հետազոտության նպատակով: Այն իրենից ներկայացնում է էնդոսկոպիայի (ֆատերյան պտկիկի ամպուլայի հայտնաբերման և կանյուլացիայի նպատակով) և ռենտգեն հետազոտության համակցություն՝ լեղածորան և ենթաստամոքսային գեղձի ծորան խտանյութի ներարկումից հետո: Բացի լեղուղիների և ենթաստամոքսային գեղձի պատկերի զննումից, ԷՌԽՊԳ-ն հնարավորություն է տալիս նաև զննել ստամոքսաղիքային ուղու վերին հատվածը և շուրջկոճղեզային շրջանը, իրականացնել բիոպսիա կամ վիրահատական միջամտություն:


ԷՌԽՊԳ ցուցումներն են. ցավեր որովայնի շրջանում, աջ թուլակողում, էպիգաստրալ շրջանում, լեղածորանների և ենթաստամոքսային գեղձի ծորանների քրոնիկական հիվանդություններ, լեղածորաններում և ենթաստամոքսային գեղձի ծորաններում կոնկրեմենտների առկայության կասկած, ենթաստամոքսային գեղձի հիվանդություններ, անհայտ ծագման մեխանիկական դեղնուկ, պանկրեատոդուոդենալ շրջանում ուռուցքի կասկած և այլն:


Ստացված արդյունքներով պայմանավորված՝ հնարավոր է հետազոտության ընթացքում իրականացնել որոշ գործողություններ. ախտաբանորեն նեղացած լեղածորանների էնդոսկոպիկ լայնացում (ստենտավորում), քարերի հեռացում, սֆինքտերոտոմիա և այլն:

 
Տեխնիկական հագեցվածություն

Բաժանմունքում առկա են.

 

 • “Olympus” IF, TJF, CF, BF, GIF Viscera 160, 180 ճապոնական ընկերությունների ժամանակակից տեսաէնդոսկոպներ,
 • օժանդակ էլեկտրավիրաբուժական բլոկներ, պապիլոտոմներ,
 • դիաթերմիկ հանգույցներ,
 • “Olympus” ճապոնական ընկերության մեխանիկական լիտոտրիպտորներ (քարափշրիչներ),
 • “Willson-Cook” իռլանդական ընկերության մեխանիկական լիտոտրիպտորներ,
 • “Endoflex” գերմանական ընկերության մեխանիկական լիտոտրիպտորներ:

 


Էնդոսկոպիկ սարքավորումների տեխնիկական վիճակը մշտապես հսկվում է էնդոսկոպների սպասարկման և վերանորոգման բարձր որակավորված ինժեներների կողմից:


Էնդոսկոպիկ սարքավորումների մշակումը և մանրէազերծումը համապատասխանում են հիվանդի անվտանգության ժամանակակից պահանջներին:


Իրականացվում է մանրէային աղտոտման մշտական հսկողություն, ինչը հնարավորություն է տալիս ապահովել աշխատանքի օպտիմալ սանիտարահամաճարակաբանական ռեժիմ: Սարքավորումներն անցնում են մշակման բոլոր փուլերը՝ մաքրումից մինչև բարձր մակարդակի վարակազերծում: Էնդոսկոպիկ գործիքները մանրէազերծվում և պահպանվում են ստերիլ պայմաններում:

 
Հիմնական գործունեության ուղղությունները

  Ախտորոշիչ էնդոսկոպիկ հետազոտություն


«Էրեբունի» բժշկական կենտրոնի էնդոսկոպիկ բաժանմունքում ներդրված են և պլանային կարգով իրականացվում են հետևյալ ախտորոշիչ էնդոսկոպիկ հետազոտությունները.

 

 • Էզոֆագոգաստրոդուոդենոսկոպիա (ԷԳԴՍ),
 • կոլոնոսկոպիա,
 • բրոնխոսկոպիա,
 • էնդոսկոպիկ ռետրոգրադ խոլանգիոպանկրեատոգրաֆիա (ԷՌԽՊԳ):

 

  Բուժական էնդոսկոպիկ վիրաբուժական միջամտությունները և գործողությունները

Իրականացվում են տեղային անզգայացմամբ, չափավոր կամ խորը սեդացիայով, կամ՝ ներշնչափողային անզգայացմամբ.

 

 • ստամոքսի և տասներկումատնյա աղու, շնչառական ուղիների արյունահոսության աղբյուրի էլեկտրակոագուլյացիա,
 • կերակրափողից, ստամոքսից և տասներկումատնյա աղուց, շնչառական ուղիներից օտար մարմնի հեռացում,
 • կերակրափողի, ստամոքսի և 12-մատնյա աղու ստորին հատվածներում կերակրման խողովակների (զոնդ) անցկացում՝ վիրահատված հիվանդների սնուցման և կարերի անբավարարության առաջացման կանխարգելման նպատակով,
 • քաշի նվազեցման նպատակով ստամոքսում հատուկ տարրայի էնդոսկոպիկ տեղադրում,
 • ստամոքսի, 12-մատնյա աղու և շնչառական ուղիների լորձաթաղանթի բիոպսիա, որի արդյունքում առանձնացված նյութն ուղարկվում է բջջաբանական և հյուսվածաբանական հետազոտության,
 • հաստ աղու պոլիպների էնդոսկոպիկ հեռացում,
 • բրոնխների բրոնխոսկոպիկ լավաժ (լվացում),
 • լեղածորանի էնդոսկոպիկ լայնացում (բիլիար հիպերտենզիա),
 • էնդոսկոպիկ վիրսունգոտոմիա, ՄՀԷ (ЭВТ, ենթաստամոքսային գեղձի ծորանի սեղմիչ ապարատի հատում)՝ որպես ենթաստամոքսային գեղձի ծորանի դեկոմպրեսիայի ինքնուրույն կամ առանձին փուլ,
 • ենթաստամոքսային գեղձի գլխավոր ծորանի լայնացում (պանկրեատիկ հիպերտենզիա),
 • ԷՊՍՖ՝ էնդոսկոպիկ պապիլոտոմիա (պապիլոսֆինկտերոտոմիա)՝ որպես լեղածորանի դեկոմպրեսիայի ինքնուրույն կամ առանձին փուլ,
 • լեղածորանների ստենտավորում (ստենտի իմպլանտացիա),
 • էնդոսկոպիկ քարափշրում և քարահեռացում՝ լեղապարկից և լեղածորաններից քարերի (կոնկրեմենտների) կոտրում և հեռացում:
 
Անձնակազմ
Ռուբեն Կանայան Ռուբեն Կանայան Գրել նամակ «Էրեբունի» ԲԿ Էնդոսկոպիկ հետազոտությունների ծառայության ղեկավար էնդոսկոպիստ բ.գ.թ.
Մանվել Պասկևիչյան Մանվել Պասկևիչյան Գրել նամակ գաստրեէնտերոլոգ, գաստրոսկոպիստ
Ֆերդինանդ Սնխչյան Ֆերդինանդ Սնխչյան Գրել նամակ էնդոսկոպիստ
Նարեկ Զեյնալյան Նարեկ Զեյնալյան Գրել նամակ էնդոսկոպիստ բ.գ.թ.
Տպագրված գիտական աշխատանքներ
Գնացուցակ

01.11.2013թ. 

Գնացուցակը վերաբերում է բացառապես վճարովի իրականացվող ծառայություններին

 

Կոդ

     

Ծառայության անվանումը

Արժեքը
(ՀՀ դրամ)

1200 001

     

Բաժնի վարիչի (ծառայության ղեկավարի) առաջնային նախազննում   

10,000

1200 002

     

Բաժնի վարիչի (ծառ. ղեկավարի) երկրոդային նախազննում   

5,000

1200 004

     

Բժշկի նախազննում   

5,000

1200 006       Որկորստամոքստասներկումատնյաաղիքադիտում (ՈՍՏԴ) 15,000

1200 028

     

Որկորստամոքսադիտում (ՈՍԴ),

Որկորադիտում (ՈԴ),

Որկորստամոքստասներկումատնյաաղիքադիտում (ՈՍՏԴ) անզգայացմամբ

35,000

           

1200 011

     

ՈՍՏԴ - արյունահոսության կանգնեցում, սնուցիչ փողի անցկացում,

օտար մարմինների հեռացում, պոլիպահեռացում, ստամոքսահյութի թթվայնության որոշում   

20,000

1200 016

     

ՈՒղիղսիգմայաձևաղիքադիտում (ՈՒՍԱԴ)   

15,000

1200 017

     

Հաստաղիքադիտում (ՀԱԴ)   

25,000

1200 027       Հաստաղիքադիտում (ՀԱԴ) անզգայացմամբ 45,000

1200 018

     

ՀԱԴ - պոլիպահեռացում   

15,000

1200 019

     

Ներդիտական հետադարձ լեղապանկրեատոգրում (ՆՀԼՊ)

140,000

1200 026

     

Ներդիտական պտկիկասֆինկտերոհատում (ՆՊՍՀ) լեղաքարերի հեռացումով (անզգայացումով)

380,000

1200 020

     

Բրոնխոսկոպիա   

7,000

1200 021

     

Բրոնխոսկոպիա - բրոնխների լվացում   

8,000

1200 022

     

Ներդիտական բիոպտատի բջջաբանական քննություն  

 4,300

1200 023

     

Ներդիտական բիոպտատի հյուսվածքաբանական քննություն   

5,000

1200 024

     

Միջուրդոցային տեսամոնիտորային լեղագրում (ՄՏԼ)   

8,000

1200 029       Որկորստամոքստասներկումատնյաաղիքադիտում (ՈՍՏ) վիդիո էնդոսկոպով իրականացվող բաժնի վարիչի կողմից 20,000
1200 030       Որկորստամոքստասներկումատնյաաղիքադիտում (ՈՍՏ) անզգայացումով վիդիո էնդոսկոպով իրականացվող բաժնի վարիչի կողմից 40,000
1200 031       Հելիկոբակտերի որոշումը շնչարական մեթոդով 10,000

1200 025

     

Անզգայացումով իրականացվող հետազոտությունների արժեքին լրացուցիչ ավելացվում է    

10,000

xxxxxxxxx          
 
Համաձայն «Հեղինակային իրավունքի եւ հարակից իրավունքների մասին» օրենքի՝ լրատվական նյութերից քաղվածքների վերարտադրումը չպետք է բացահայտի լրատվական նյութի էական մասը: Կայքում լրատվական նյութերից քաղվածքներ վերարտադրելիս քաղվածքի վերնագրում լրատվական միջոցի անվանման նշումը պարտադիր է, նաեւ պարտադիր է կայքի ակտիվ հղումի տեղադրումը:
Դեպի վեր