«Էրեբունի» բժշկական կենտրոն
Medical Journal Erebouni

Սիրտ-թոքային պաթոլոգիայի բաժանմունք

Ընդհանուր նկարագրություն

Յուրաքանչյուր տարի «Էրեբունի» բժշկական կենտրոնի սիրտ-թոքային բաժանմունքում բուժվում է սրտանոթային հիվանդություններով և թոքային ախտաբանությամբ ավելի քան 2000 հիվանդ: 

Բաժանմունքում հետազոտվում և բուժվում են հետևյալ սիրտ-անոթային ախտաբանությամբ հիվանդները. 

 • սրտամկանի ոչ կորոնարոգեն հիվանդություններ (ՍՈԿՀ),
 • սրտային անբավարարություն,
 • զարկերակային գերճնշում,
 • սրտի ռիթմի և հաղորդականության խանգարում,
 • թոքային զարկերակի թրոմբոէմբոլիա և կաթված-թոքաբորբ,
 • էնդոկարդիտ,
 • միոկարդիտ,
 • պերիկարդիտ,
 • կարդիոմիոպաթիաներ,
 • սրտի ձեռքբերովի փականային արատներ:

 

Այստեղ իրականացվում է նաև շնչական համակարգի տարաբնույթ, այդ թվում նաև հազվադեպ հանդիպող հիվանդությունների ախտորոշում և բուժում.

 

 • Էրեբունի բժշկական կենտրոն. Սրտաբանական և սրտանոթային վիրաբուժության կլինիկա. Սիրտ-թոքային պաթոլոգիայի բաժանմունքկորոնար անոթների հիվանդություն
 • թոքերի քրոնիկ ոչ սպեցիֆիկ հիվանդություններ (ԹՔՈՍՀ)
 • թոքերի քրոնիկ օբստրուկտիվ հիվանդություններ՝ բարդացած սրտի իշեմիկ հիվանդությամբ,
 • թոքային ֆիբրոզ
 • ծանր և բարդացած թոքաբորբեր
 • առաջնային և երկրորդային թոքային հիպերտենզիաներ
 • բրոնխիալ ասթմա
 • բրոնխաէկտատիկ հիվանդություն
 • քրոնիկ բրոնխիտ
 • թոքերի ինտերստիցիալ հիվանդություններ
 • քնի ընթացքում շնչառական ֆունկցիայի տարբեր խանգարումներ (օբստրուկտիվ ապնոէ, քնի հիպոպնոէ և այլն)
 • տարբեր ծագման պլևրիտներ
 • տրախեոբրոնխիալ դիսկինեզիա
 • ֆիբրոզացնող ալվեոլիտ:


Սիրտ-անոթային ախտաբանությամբ հիվանդների հետազոտության ընթացքում կատարվում է ԷՍԳ, շուրջօրյա մոնիտորինգ, էխոսրտագրություն, թրեդմիլ-թեստ:


«Էրեբունի» ԲԿ-ի բազմապրոֆիլության, բարձր որակավորված մասնագետների և ժամանակակից սարքավորումների առկայության շնորհիվ իրականացվում է սրտանոթային հիվանդությունների և թոքային ախտահարումների արագ և ճշգրիտ ախտորոշում, բազմամասնագիտական թիմն իրականացնում է միջազգային չափանիշներին ու ուղեցույցներին համապատասխան արդյունավետ բուժում:

Տեխնիկական հագեցվածություն

Բաժանմունքում կան հիվանդների համար նախատեսված ընդհանուր և անհատական հիվանդասենյակներ: Առկա է 8 մահճակալի համար նախատեսված ինտենսիվ հիվանդասենյակ՝ օքսիգենաթերապիայի հնարավորությամբ: Թոքային ախտաբանության և սրտանոթային հիվանդությունների ախտորոշման նպատակին ծառայում են և՛ բաժանմունքի, և՛ Էրեբունի ԲԿ-ի ամբողջ ախտորոշիչ զինանոցը, մասնավորապես.

 

 • կլինիկաախտորոշիչ լաբորատորիա՝ արյան ընդհանուր, կենսաքիմիական, իմունաբանական հետազոտություններ, խորխի և պլևրալ պունկտատի մանրէաբանական և մանրադիտակային մանրէաբանական հետազոտություններ,
 • էխոսրտագրություն՝ դոպլերոգրաֆիայով և դուպլեքս սքանավորմամբ,
 • էնդոսկոպիա (բրոնխոսկոպիա)՝ բիոպսիայի, լավաժի և այլ բժշկական միջամտությունների իրականացման հնարավորությամբ,
 • սրտի և անոթների ախտորոշիչ կաթետերավորում,
 • սպիրոգրաֆիա,
 • ռենտգեն ախտորոշում,
 • համակարգչային տոմոգրաֆիա:

 

Հիվանդների հետազոտություն կարող է իրականացվել ստացիոնար և ամբուլատոր պայմաններում:
 

Հիմնական գործունեության ուղղությունները

Սիրտ-թոքային բաժանմունքի գործունեության հիմնական և առաջնահերթ ուղղություններն են.

 

 • սրտային անբավարարության ախտորոշում և բուժում,
 • սրտային հանկարծամահության կանխարգելում և ռիսկի գնահատում,
 • զարկերակային գերճնշում,
 • սրտային անբավարարություն. կանխորոշիչ չափանիշների մշակում,
 • թոքերի քրոնիկ օբստրուկտիվ հիվանդություն. ախտորոշում, բուժում և սրտային բարդությունների առաջացման կանխարգելում:
 
Անձնակազմ
Հասմիկ Սաիյան Հասմիկ Սաիյան Գրել նամակ «Էրեբունի» ԲԿ կարդիոպուլմոնոլոգիական բաժանմունքի ղեկավար թերապեւտ բ.գ.թ.
Անահիտ Մարգարյան Անահիտ Մարգարյան Գրել նամակ սրտաբան
Անուշ Գրիգորյան Անուշ Գրիգորյան Գրել նամակ սրտաբան
Գայանե Արմաղանյան Գայանե Արմաղանյան Գրել նամակ սրտաբան
Նելլի Գրիգորյան Նելլի Գրիգորյան Գրել նամակ սրտաբան
Տաթևիկ Գյոգջաևա Տաթևիկ Գյոգջաևա Գրել նամակ սրտաբան
Ալբերտ Մարտիրոսյան Ալբերտ Մարտիրոսյան Գրել նամակ կրծքային վիրաբույժ
Գիտահետազոտական աշխատանքներ
Գնացուցակ
  Ծառայության անվանումը Արժեքը (դրամով)
  Բաժնի վարիչի (ծառ. ղեկավարի) առաջնային նախազննում  10,000
  Բաժնի վարիչի (ծառ. ղեկավարի) երկրոդային նախազննում  5,000
  Բժշկի առաջնային նախազննում 5,000
  Բժշկի երկրորդային նախազննում 3,000
  Բաժնի վարիչի (ծառ. ղեկավարի) նախազննում բուժման նշանակումով 15,000
  Բժշկի նախազննում բուժման նշանակումով 10,000
  Բուժման 1 օրվա արժեքը ( առանց դեղորայքի և հետազոտությունների ) 20,000
  Բուժման 2 օրվա արժեքը ( առանց դեղորայքի և հետազոտությունների ) 40,000
  Բուժման 3 օրվա արժեքը ( առանց դեղորայքի և հետազոտությունների ) 60,000
  Բուժման 4 օրվա արժեքը ( առանց դեղորայքի և հետազոտությունների ) 80,000
  Բուժման 5 օրվա արժեքը ( առանց դեղորայքի և հետազոտությունների ) 100,000
  Բուժման 1 օրվա արժեքը ( ներառյալ դեղորայքը, առանց հետազոտությունների ) 30,000
  Բուժման 2 օրվա արժեքը ( ներառյալ դեղորայքը, առանց հետազոտությունների ) 60,000
  Բուժման 3 օրվա արժեքը ( ներառյալ դեղորայքը, առանց հետազոտությունների ) 90,000
  Բուժման 4 օրվա արժեքը ( ներառյալ դեղորայքը, առանց հետազոտությունների ) 120,000
  Բուժման 5 օրվա արժեքը ( ներառյալ դեղորայքը, առանց հետազոտությունների ) 150,000
  Բուժում ցերեկային ստացիոնարում ( առանց դեղորայքի և հետազոտությունների) 115,000
  Հիվանդի ստացիոնար բուժում                                                                                                            175,000
  Հիվանդի ստացիոնար բուժում ուղեկցող հիվանդությամբ                                                   215,000
  Հիվանդի ստացիոնար բուժում ուղեկցող հիվանդությամբ և/կամ բարդություններով                                    265,000
  Հիվանդի ստացիոնար բուժում` բարդացված, կենսական կարևոր օրգանների ֆունկցիայի խանգարումով                                                                                                 315,000
  ԷԿԳ  1,600
  Հիվանդի ստացիոնար բուժում  կորոնարոանգիոգրաֆիկ  հետազոտությունից հետո (առանց լաբորատոր- գործիքային հետազոտությունների) 85,000
  Սոմատիկ բարդ հիվանդությունների բուժում ոչ պրոֆիլային հետազոտությունների ընդգրկումով 515,000
  Լրացուցիչ դեղորայքի փոխհատուցում, ըստ փաստացի կատարված ավել ծախսի 1,000
  Լրացուցիչ դեղորայքի փոխհատուցում, ըստ փաստացի կատարված ավել ծախսի 1 5,000
  Լրացուցիչ դեղորայքի փոխհատուցում, ըստ փաստացի կատարված ավել ծախսի 2 10,000
     
ՀՀ Առողջապահության նախարարի 27.01.2011թ.N 91-Ա հրամանով հաստատված համավճար
  Սեպսիս 180,000
  Սուր հեմոկիտիկ կրիզներ, սակավարյունություն ( Hb-60գ/լ և պակաս կամ էրիցոտրիտների քանակը =1.7x10դԱ/1 և պակաս)(բարդություններով և/կամ ուղեկցող հիվանդութ-յուններով) 180,000
  Կարճաժամկետ բուժօգնություն (1-3 օր) ավարտված, մեկ օրվա գինը  7,000
     
Վճարովի հիվանդասենյակների արժեքը
  Հիվանդասենյակ Արժեքը (դրամով)
  708 7,000
  709 7,000
  710 7,000
  711 7,000
  714 15,000
  715 15,000
  716 20,000
  717 20,000
     
*Բոլոր գներում ներառված չեն ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով հաստատված հատուկ և դժվարամատչելի ախտորոշիչ հետազոտությունների արժեքները
*Բոլոր գներում ներառված չեն մետաղական կոնստրուկցիաների, ստենտների, պրոտեզների, ինչպես նաև թանկարժեք դեղամիջոցների (1 միավորի արժեքը 5000 դրամից ավել), արյան բաղադրամասերի, սննդի, առանձնացված հիվանդասենյակների արժեքները
Համաձայն «Հեղինակային իրավունքի եւ հարակից իրավունքների մասին» օրենքի՝ լրատվական նյութերից քաղվածքների վերարտադրումը չպետք է բացահայտի լրատվական նյութի էական մասը: Կայքում լրատվական նյութերից քաղվածքներ վերարտադրելիս քաղվածքի վերնագրում լրատվական միջոցի անվանման նշումը պարտադիր է, նաեւ պարտադիր է կայքի ակտիվ հղումի տեղադրումը:
Դեպի վեր