Էրեբունի բժշկական կենտրոն Prime Quality Standard
Medical Journal Erebouni

Սիրտ-թոքային պաթոլոգիայի բաժանմունք

Ընդհանուր նկարագրություն

Յուրաքանչյուր տարի Էրեբունի բժշկական կենտրոնի սիրտ-թոքային բաժանմունքում բուժվում է սրտանոթային հիվանդություններով և թոքային ախտաբանությամբ ավելի քան 2000 հիվանդ:

 

Բաժանմունքում հետազոտվում և բուժվում են հետևյալ սիրտ-անոթային ախտաբանությամբ հիվանդները.

 

 • սրտամկանի ոչ կորոնարոգեն հիվանդություններ (ՍՈԿՀ),
 • սրտային անբավարարություն,
 • զարկերակային գերճնշում,
 • սրտի ռիթմի և հաղորդականության խանգարում,
 • թոքային զարկերակի թրոմբոէմբոլիա և կաթված-թոքաբորբ,
 • էնդոկարդիտ,
 • միոկարդիտ,
 • պերիկարդիտ,
 • կարդիոմիոպաթիաներ,
 • սրտի ձեռքբերովի փականային արատներ:

 

Այստեղ իրականացվում են նաև շնչական համակարգի տարաբնույթ, այդ թվում նաև հազվադեպ հանդիպող հիվանդությունների ախտորոշում և բուժում.

 

 • Էրեբունի բժշկական կենտրոն. Սրտաբանական և սրտանոթային վիրաբուժության կլինիկա. Սիրտ-թոքային պաթոլոգիայի բաժանմունքկորոնար անոթների հիվանդություն,
 • թոքերի քրոնիկ ոչ սպեցիֆիկ հիվանդություններ (ԹՔՈՍՀ),
 • թոքերի քրոնիկ օբստրուկտիվ հիվանդություններ՝ բարդացած սրտի իշեմիկ հիվանդությամբ,
 • թոքային ֆիբրոզ,
 • ծանր և բարդացած թոքաբորբեր,
 • առաջնային և երկրորդային թոքային հիպերտենզիաներ,
 • բրոնխիալ ասթմա,
 • բրոնխաէկտատիկ հիվանդություն,
 • քրոնիկ բրոնխիտ,
 • թոքերի ինտերստիցիալ հիվանդություններ,
 • քնի ընթացքում շնչառական ֆունկցիայի տարբեր խանգարումներ (օբստրուկտիվ ապնոէ, քնի հիպոպնոէ և այլն),
 • տարբեր ծագման պլևրիտներ,
 • տրախեոբրոնխիալ դիսկինեզիա,
 • ֆիբրոզացնող ալվեոլիտ:


Սիրտ-անոթային ախտաբանությամբ հիվանդների հետազոտության ընթացքում կատարվում է ԷՍԳ, շուրջօրյա մոնիտորինգ, էխոսրտագրություն, թրեդմիլ-թեստ:


Էրեբունի ԲԿ-ի բազմապրոֆիլության, բարձր որակավորված մասնագետների և ժամանակակից սարքավորումների առկայության շնորհիվ իրականացվում է սրտանոթային հիվանդությունների և թոքային ախտահարումների արագ և ճշգրիտ ախտորոշում, բազմամասնագիտական թիմի կողմից հիվանդին՝ խորհրդատվություն և միջազգային չափանիշներին ու ուղեցույցներին համապատասխան արդյունավետ բուժման իրականացում:

Տեխնիկական հագեցվածություն

Բաժանմունքում կան հիվանդների համար նախատեսված ընդհանուր և անհատական հիվանդասենյակներ: Առկա է 8 մահճակալի համար նախատեսված ինտենսիվ հիվանդասենյակ՝ օքսիգենաթերապիայի հնարավորությամբ: Թոքային ախտաբանության և սրտանոթային հիվանդությունների ախտորոշման նպատակին ծառայում են և՛ բաժանմունքի, և՛ Էրեբունի ԲԿ-ի ամբողջ ախտորոշիչ զինանոցը, մասնավորապես.

 

 • կլինիկաախտորոշիչ լաբորատորիա՝ արյան ընդհանուր, կենսաքիմիական, իմունաբանական հետազոտություններ, խորխի և պլևրալ պունկտատի մանրէաբանական և մանրադիտակային մանրէաբանական հետազոտություններ,
 • էխոսրտագրություն՝ դոպլերոգրաֆիայով և դուպլեքս սքանավորմամբ,
 • էնդոսկոպիա (բրոնխոսկոպիա)՝ բիոպսիայի, լավաժի և այլ բժշկական միջամտությունների իրականացման հնարավորությամբ,
 • սրտի և անոթների ախտորոշիչ կաթետերավորում,
 • սպիրոգրաֆիա,
 • ռենտգեն ախտորոշում,
 • համակարգչային տոմոգրաֆիա:

 

Հիվանդների հետազոտություն կարող է իրականացվել ստացիոնար և ամբուլատոր պայմաններում:
 

Հիմնական գործունեության ուղղությունները

Սիրտ-թոքային բաժանմունքի գործունեության հիմնական և առաջնահերթ ուղղություններն են.

 

 • սրտային անբավարարության ախտորոշում և բուժում,
 • սրտային հանկարծամահության կանխարգելում և ռիսկի գնահատում,
 • զարկերակային գերճնշում,
 • սրտային անբավարարություն. կանխորոշիչ չափանիշների մշակում,
 • թոքերի քրոնիկ օբստրուկտիվ հիվանդություն. ախտորոշում, բուժում և սրտային բարդությունների առաջացման կանխարգելում:
 
Անձնակազմ
Լաուրա Աթայան Լաուրա Աթայան Գրել նամակ «Էրեբունի» ԲԿ կարդիոպուլմոնոլոգիական բաժանմունքի ղեկավար սրտաբան
Անահիտ Մարգարյան Անահիտ Մարգարյան Գրել նամակ սրտաբան
Անուշ Գրիգորյան Անուշ Գրիգորյան Գրել նամակ սրտաբան
Գայանե Արմաղանյան Գայանե Արմաղանյան Գրել նամակ սրտաբան
Նելլի Գրիգորյան Նելլի Գրիգորյան Գրել նամակ սրտաբան
Տաթևիկ Գյոգջաևա Տաթևիկ Գյոգջաևա Գրել նամակ սրտաբան
Ալբերտ Մարտիրոսյան Ալբերտ Մարտիրոսյան Գրել նամակ կրծքային վիրաբույժ
Գիտահետազոտական աշխատանքներ
Համաձայն «Հեղինակային իրավունքի եւ հարակից իրավունքների մասին» օրենքի՝ լրատվական նյութերից քաղվածքների վերարտադրումը չպետք է բացահայտի լրատվական նյութի էական մասը: Կայքում լրատվական նյութերից քաղվածքներ վերարտադրելիս քաղվածքի վերնագրում լրատվական միջոցի անվանման նշումը պարտադիր է, նաեւ պարտադիր է կայքի ակտիվ հղումի տեղադրումը:
Դեպի վեր