«Էրեբունի» բժշկական կենտրոն
Medical Journal Erebouni

Սիրտ-թոքային պաթոլոգիայի բաժանմունք

Ընդհանուր նկարագրություն

Յուրաքանչյուր տարի Էրեբունի բժշկական կենտրոնի սիրտ-թոքային բաժանմունքում բուժվում է սրտանոթային հիվանդություններով և թոքային ախտաբանությամբ ավելի քան 2000 հիվանդ:

 

Բաժանմունքում հետազոտվում և բուժվում են հետևյալ սիրտ-անոթային ախտաբանությամբ հիվանդները.

 

 • սրտամկանի ոչ կորոնարոգեն հիվանդություններ (ՍՈԿՀ),
 • սրտային անբավարարություն,
 • զարկերակային գերճնշում,
 • սրտի ռիթմի և հաղորդականության խանգարում,
 • թոքային զարկերակի թրոմբոէմբոլիա և կաթված-թոքաբորբ,
 • էնդոկարդիտ,
 • միոկարդիտ,
 • պերիկարդիտ,
 • կարդիոմիոպաթիաներ,
 • սրտի ձեռքբերովի փականային արատներ:

 

Այստեղ իրականացվում են նաև շնչական համակարգի տարաբնույթ, այդ թվում նաև հազվադեպ հանդիպող հիվանդությունների ախտորոշում և բուժում.

 

 • Էրեբունի բժշկական կենտրոն. Սրտաբանական և սրտանոթային վիրաբուժության կլինիկա. Սիրտ-թոքային պաթոլոգիայի բաժանմունքկորոնար անոթների հիվանդություն,
 • թոքերի քրոնիկ ոչ սպեցիֆիկ հիվանդություններ (ԹՔՈՍՀ),
 • թոքերի քրոնիկ օբստրուկտիվ հիվանդություններ՝ բարդացած սրտի իշեմիկ հիվանդությամբ,
 • թոքային ֆիբրոզ,
 • ծանր և բարդացած թոքաբորբեր,
 • առաջնային և երկրորդային թոքային հիպերտենզիաներ,
 • բրոնխիալ ասթմա,
 • բրոնխաէկտատիկ հիվանդություն,
 • քրոնիկ բրոնխիտ,
 • թոքերի ինտերստիցիալ հիվանդություններ,
 • քնի ընթացքում շնչառական ֆունկցիայի տարբեր խանգարումներ (օբստրուկտիվ ապնոէ, քնի հիպոպնոէ և այլն),
 • տարբեր ծագման պլևրիտներ,
 • տրախեոբրոնխիալ դիսկինեզիա,
 • ֆիբրոզացնող ալվեոլիտ:


Սիրտ-անոթային ախտաբանությամբ հիվանդների հետազոտության ընթացքում կատարվում է ԷՍԳ, շուրջօրյա մոնիտորինգ, էխոսրտագրություն, թրեդմիլ-թեստ:


Էրեբունի ԲԿ-ի բազմապրոֆիլության, բարձր որակավորված մասնագետների և ժամանակակից սարքավորումների առկայության շնորհիվ իրականացվում է սրտանոթային հիվանդությունների և թոքային ախտահարումների արագ և ճշգրիտ ախտորոշում, բազմամասնագիտական թիմի կողմից հիվանդին՝ խորհրդատվություն և միջազգային չափանիշներին ու ուղեցույցներին համապատասխան արդյունավետ բուժման իրականացում:

Տեխնիկական հագեցվածություն

Բաժանմունքում կան հիվանդների համար նախատեսված ընդհանուր և անհատական հիվանդասենյակներ: Առկա է 8 մահճակալի համար նախատեսված ինտենսիվ հիվանդասենյակ՝ օքսիգենաթերապիայի հնարավորությամբ: Թոքային ախտաբանության և սրտանոթային հիվանդությունների ախտորոշման նպատակին ծառայում են և՛ բաժանմունքի, և՛ Էրեբունի ԲԿ-ի ամբողջ ախտորոշիչ զինանոցը, մասնավորապես.

 

 • կլինիկաախտորոշիչ լաբորատորիա՝ արյան ընդհանուր, կենսաքիմիական, իմունաբանական հետազոտություններ, խորխի և պլևրալ պունկտատի մանրէաբանական և մանրադիտակային մանրէաբանական հետազոտություններ,
 • էխոսրտագրություն՝ դոպլերոգրաֆիայով և դուպլեքս սքանավորմամբ,
 • էնդոսկոպիա (բրոնխոսկոպիա)՝ բիոպսիայի, լավաժի և այլ բժշկական միջամտությունների իրականացման հնարավորությամբ,
 • սրտի և անոթների ախտորոշիչ կաթետերավորում,
 • սպիրոգրաֆիա,
 • ռենտգեն ախտորոշում,
 • համակարգչային տոմոգրաֆիա:

 

Հիվանդների հետազոտություն կարող է իրականացվել ստացիոնար և ամբուլատոր պայմաններում:
 

Հիմնական գործունեության ուղղությունները

Սիրտ-թոքային բաժանմունքի գործունեության հիմնական և առաջնահերթ ուղղություններն են.

 

 • սրտային անբավարարության ախտորոշում և բուժում,
 • սրտային հանկարծամահության կանխարգելում և ռիսկի գնահատում,
 • զարկերակային գերճնշում,
 • սրտային անբավարարություն. կանխորոշիչ չափանիշների մշակում,
 • թոքերի քրոնիկ օբստրուկտիվ հիվանդություն. ախտորոշում, բուժում և սրտային բարդությունների առաջացման կանխարգելում:
 
Անձնակազմ
Լաուրա Աթայան Լաուրա Աթայան Գրել նամակ «Էրեբունի» ԲԿ կարդիոպուլմոնոլոգիական բաժանմունքի ղեկավար սրտաբան
Անահիտ Մարգարյան Անահիտ Մարգարյան Գրել նամակ սրտաբան
Անուշ Գրիգորյան Անուշ Գրիգորյան Գրել նամակ սրտաբան
Գայանե Արմաղանյան Գայանե Արմաղանյան Գրել նամակ սրտաբան
Նելլի Գրիգորյան Նելլի Գրիգորյան Գրել նամակ սրտաբան
Տաթևիկ Գյոգջաևա Տաթևիկ Գյոգջաևա Գրել նամակ սրտաբան
Ալբերտ Մարտիրոսյան Ալբերտ Մարտիրոսյան Գրել նամակ կրծքային վիրաբույժ
Գիտահետազոտական աշխատանքներ
Գնացուցակ
     
Սիրտ-թոքային բաժանմունքի վճարովի ծառայությունների գնացուցակ
15.08.2018 թ.
Կոդ Ծառայության անվանումը Արժեքը (դրամով)
2600 001 Բաժնի վարիչի (ծառ. ղեկավարի) առաջնային նախազննում                                             10,000
2600 028 Բաժնի վարիչի (ծառ. ղեկավարի) երկրոդային նախազննում                                                                                                     5,000
2600 002 Բժշկի առաջնային նախազննում                                              5,000
2600 029 Բժշկի երկրորդային նախազննում                                             3,000
2600 032 Բաժնի վարիչի (ծառ. ղեկավարի) նախազննում բուժման նշանակումով                                            15,000
2600 035 Բժշկի նախազննում բուժման նշանակումով                                            10,000
2600 003 Բուժման 1 օրվա արժեքը ( առանց դեղորայքի և հետազոտությունների ) 20,000
2600 004 Բուժման 2 օրվա արժեքը ( առանց դեղորայքի և հետազոտությունների ) 40,000
2600 005 Բուժման 3 օրվա արժեքը ( առանց դեղորայքի և հետազոտությունների ) 60,000
2600 006 Բուժման 4 օրվա արժեքը ( առանց դեղորայքի և հետազոտությունների ) 80,000
2600 007 Բուժման 5 օրվա արժեքը ( առանց դեղորայքի և հետազոտությունների ) 100,000
2600 008 Բուժման 1 օրվա արժեքը ( ներառյալ դեղորայքը, առանց հետազոտությունների ) 30,000
2600 009 Բուժման 2 օրվա արժեքը ( ներառյալ դեղորայքը, առանց հետազոտությունների ) 60,000
2600 010 Բուժման 3 օրվա արժեքը ( ներառյալ դեղորայքը, առանց հետազոտությունների ) 90,000
2600 011 Բուժման 4 օրվա արժեքը ( ներառյալ դեղորայքը, առանց հետազոտությունների ) 120,000
2600 012 Բուժման 5 օրվա արժեքը ( ներառյալ դեղորայքը, առանց հետազոտությունների ) 150,000
2600 013 Բուժում ցերեկային ստացիոնարում ( առանց դեղորայքի և հետազոտությունների) 115,000
2600 014 Հիվանդի ստացիոնար բուժում                                                                                                            175,000
2600 015 Հիվանդի ստացիոնար բուժում ուղեկցող հիվանդությամբ                                                   215,000
2600 016 Հիվանդի ստացիոնար բուժում ուղեկցող հիվանդությամբ և/կամ բարդություններով                                    265,000
2600 017 Հիվանդի ստացիոնար բուժում` բարդացված, կենսական կարևոր օրգանների ֆունկցիայի խանգարումով                                                                                                 315,000
2600 018 ԷԿԳ  1,600
2600 019 Հիվանդի ստացիոնար բուժում  կորոնարոանգիոգրաֆիկ  հետազոտությունից հետո (առանց լաբորատոր- գործիքային հետազոտությունների) 85,000
2600 027 Սոմատիկ բարդ հիվանդությունների բուժում ոչ պրոֆիլային հետազոտությունների ընդգրկումով 515,000
2600 500 Լրացուցիչ դեղորայքի փոխհատուցում, ըստ փաստացի կատարված ավել ծախսի                                              1,000
2600 501 Լրացուցիչ դեղորայքի փոխհատուցում, ըստ փաստացի կատարված ավել ծախսի 1                                             5,000
2600 502 Լրացուցիչ դեղորայքի փոխհատուցում, ըստ փաստացի կատարված ավել ծախսի 2                                            10,000
     
ՀՀ Առողջապահության նախարարի 27.01.2011թ.N 91-Ա հրամանով հաստատված համավճար
2600 020 Սեպսիս 180,000
2600 021 Սուր հեմոկիտիկ կրիզներ, սակավարյունություն ( Hb-60գ/լ և պակաս կամ էրիցոտրիտների քանակը =1.7x10դԱ/1 և պակաս)(բարդություններով և/կամ ուղեկցող հիվանդութ-յուններով) 180,000
2600 022 Կարճաժամկետ բուժօգնություն (1-3 օր) ավարտված, մեկ օրվա գինը  7,000
     
Վճարովի հիվանդասենյակների արժեքը
Կոդ Հիվանդասենյակ Արժեքը (դրամով)
2600 023 708 7,000
2600 024 709 7,000
2600 025 710 7,000
2600 026 711 7,000
2600 030 714 15,000
2600 031 715 15,000
2600 033 716 20,000
2600 034 717 20,000
Համաձայն «Հեղինակային իրավունքի եւ հարակից իրավունքների մասին» օրենքի՝ լրատվական նյութերից քաղվածքների վերարտադրումը չպետք է բացահայտի լրատվական նյութի էական մասը: Կայքում լրատվական նյութերից քաղվածքներ վերարտադրելիս քաղվածքի վերնագրում լրատվական միջոցի անվանման նշումը պարտադիր է, նաեւ պարտադիր է կայքի ակտիվ հղումի տեղադրումը:
Դեպի վեր