Էրեբունի բժշկական կենտրոն Prime Quality Standard
Medical Journal Erebouni

Անգիոգրաֆիայի և միջամտական սրտաբանության բաժանմունք

Ընդհանուր նկարագրություն

Էրեբունի բժշկական կենտրոնի միջամտական սրտաբանության և անգիոգրաֆիայի բաժանմունքը հիմնվել է 2003թ. փետրվարին և կրում է մեր հայրենակցի՝ ռուսաստանաբնակ ակադեմիկոս Բագրատ Գեղամի Ալեքյանի անունը, ով մեթոդական աջակցություն է ցուցաբերել Էրեբունի ԲԿ-ում այս ուղղության ձևավորման գործընթացում: 

 

Բաժանմունքը՝ համապատասխանելով միջազգային չափանիշներին, իրականացնում է սրտանոթային հիվանդություններով պլանային և անհետաձգելի բուժծառայության կարիք ունեցող պացիենտների շուրջօրյա ընդունելություն, ախտորոշում և բուժում: Բաժանմունքում ստեղծված են սրտանոթային հիվանդությունների ախտորոշման և միջամտական գործողությունների իրականացման համար անհրաժեշտ բոլոր պայմանները:


Անգիոգրաֆիան սրտի և անոթների կոնտրաստային ռենտգենաբանական հետազոտության տեսակ է, որն իրականացվում է արյունատար անոթների անցանելիության խանգարման ախտորոշման և գոյություն ունեցող ախտաբանության ներանոթային վերացման նպատակով:

Էրեբունի բժշկական կենտրոն. Սրտաբանական և սրտանոթային վիրաբուժության կլինիկա. Անգիոգրաֆիայի և միջամտական սրտաբանության բաժանմունք


Սրտի և անոթների ախտորոշիչ կաթետերացմանը զուգահեռ բաժանմունքում իրականացվում է.

 

 

արյունատար անոթների խցանման կամ նեղացման տեղակայման որոշում, այլ մեկնաբանմամբ՝ կրծքավանդակում

ցավի պատճառի ախտորոշում,

  ներսրտային արյան մեջ թթվածնի խտության որոշում՝ օքսիմետրիա (հեմոդինամիկայի գնահատում),
  ներսրտային արյան ճնշման չափում,
  սրտի հյուսվածքներից նմուշի ստացում (բիոփսիա)՝ հետագա հետազոտության նպատակով,
  սրտի բնածին արատների հայտնաբերում,
  սրտի կծկողական ֆունկցիայի գնահատում,
  սրտի փականների վիճակի գնահատում,
  աորտայի և ծայրամասային անոթների կոնտրաստային վիզուալիզացիա.
 • աորտայի և նրա ճյուղերի անգիոգրաֆիա,
 • քնային զարկերակի և ներուղեղային զարկերակների անգիոգրաֆիա,
 • երիկամային զարկերակների անգիոգրաֆիա,
 • արգանդի զարկերակների անգիոգրաֆիա,
 • վերին և ստորին վերջույթների զարկերակների անգիոգրաֆիա:

 

 

Բաժանմունքում սրտի և անոթների ինտերվենցիոն կաթետերացման ընթացքում իրականացվում են հետևյալ բուժական միջամտությունները.

 

 • նեղացած կորոնար զարկերակների վերաբացում կամ անգիոպլաստիկա (բալոնային դիլատացիա և ստենտավորում),
 • սրտի ռիթմի խանգարումների բուժում՝ աբլացիայի եղանակով,
 • ստենոզի ենթարկված ծայրամասային զարկերակների ստենտավորում, այդ թվում՝ երիկամային զարկերակների,
 • ուռուցքը սնող զարկերակների էմբոլիզացիա (արհեստական խցանում),
 • միոմատոզ արգանդի զարկերակների էմբոլիզացիա,
 • սրտի միջնապատերում (միջնախասրտային, միջփորոքային) և խոշոր անոթներում առկա բացվածքների փակում:

 

Էրեբունի բժշկական կենտրոն: Սրտաբանական և սրտանոթային վիրաբուժության կլինիկա. Անգիոգրաֆիայի և միջամտական սրտաբանության բաժանմունք Անգիոգրաֆիայի և միջամտական սրտաբանության բաժանմունք

 

Ներանոթային միջամտություններն իրականացվում են սեդատիվ (հանգստացնող) դեղորայքի օգտագործմամբ և բացառապես անցավ են: Բաժանմունքում կիրառվող հիմնական մուտքը տրանսռադիալ ճանապարհն է՝ ճաճանչային զարկերակի միջոցով, ինչը ո՛չ միայն նվազեցնում է միջամտության հետևանքով տեղային բարդությունների ռիսկը, այլ նաև հիվանդների համար առավել հարմարավետ է՝ ինքնասպասարկման և աշխատունակության արագ վերականգնման ու հոսպիտալացման ժամկետների կրճատման առումով:

 
Սրտի կաթետերացումից հետո վերականգնողական գործնթացը, սովորաբար, տևում է մի քանի ժամ: Ներանոթային միջամտությունների դեպքում (անգիոպլաստիկա, ստենտավորում) հոսպիտալացման ժամկետը, հիվանդի վիճակից ելնելով, կարող է երկարել մինչև 2-3 օր:

 

 

Տեխնիկական հագեցվածություն

Սրտանոթային հիվանդություններով պացիենտների ախտորոշումն ու բուժումն իրականացվում է բարձր դասի և ժամանակակից սարքավորումների կիրառմամբ:

 

 

Կլինիկական լաբորատոր ախտորոշում՝ կարդիոմարկերների որոշմամբ:

  Սրտանոթային ֆունկցիոնալ ախտորոշում.
 • էլեկտրասրտագրություն,
 • էխոսրտագրություն,
 • դոպլերոգրաֆիա,
 • անոթների դուպլեքս սքանավորում,
 • ռենտգեն ախտորոշում,
 • ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության թեստ,
 • սրտի ռիթմի 24-ժամյա մոնիտորինգ:
  Հետազոտման ինվազիվ մեթոդներ.
 • սրտի և անոթների կաթետերավորում,
 • կոնտրաստային անգիոգրաֆիա, վենտրիկուլոգրաֆիա,
 • սրտի ռիթմի էլեկտրաֆիզիոլոգիական հետազոտություն:


Բաժանմունքը հագեցած է Siemens Artis Biplane ընկերության վերջին սերնդի անգիոգրաֆով: Սարքավորման տեխնիկական հնարավորությունները թույլ են տալիս իրականացնել ներսրտային և ներանոթային բարդ միջամտություններ՝ անգիոգրաֆիա, ո՛չ միայն սրտի, նաև այլ օրգան-համակարգերի անոթների ստենտավորում:


Siemens Artis Biplane անգիոգրաֆի առավելությունը միաժամանակ երկու տարբեր պրոյեկցիաներով գործողություն իրականացնելու հնարավորությունն է, ինչը կրճատում է ներմուծվող կոնտրաստի քանակը և միջամտության տևողությունը:

Էրեբունի բժշկական կենտրոն. Սրտաբանական և սրտանոթային վիրաբուժության կլինիկա. Անգիոգրաֆիայի և միջամտական սրտաբանության բաժանմունք Էրեբունի բժշկական կենտրոն. Սրտաբանական և սրտանոթային վիրաբուժության կլինիկա. Անգիոգրաֆիայի և միջամտական սրտաբանության բաժանմունք


Սրտային տեսամոնիտորների ամբողջ հավաքածուն հնարավորություն է տալիս հստակ վերահսկել հիվանդի վիճակը և բժշկի գործողությունները:


Կենտրոնը վերջերս համալրվել է հանրապետությունում նախադեպը չունեցող կարդիոռեանիմացիոն շտապօգնության հատուկ մեքենաներով, որոնք թույլ են տալիս սուր սրտային խնդիրներ ունեցող հիվանդներին  ախտորոշել հենց առաջին րոպեներին և ցուցաբերել բժշկական օգնություն:

 
Հիմնական գործունեության ուղղությունները

Անգիոգրաֆիայի և միջամտական սրտաբանության բաժանմունքի գործունեության հիմնական և առաջնահերթ ուղղություններն են՝ սուր կորոնար հիվանդությունները: Սակայն, վերջերս, գործնականում կիրառվում է նաև հետադարձ-կոլատերալ ճանապարհով քրոնիկական փակ անոթների վերաբացում և ստենտավորում:

 • Սուր կորոնար համախտանիշ,
 • կորոնար զարկերակների քրոնիկ խցանում
 • ուռուցքային հիվանդությունների ժամանակ զարկերակների էմբոլիզացիա:

 

 
Անձնակազմ
Մերուժան Սաղաթելյան Մերուժան Սաղաթելյան Գրել նամակ «Էրեբունի» ԲԿ անգիոգրաֆիկ ծառայության ղեկավար ինտերվենցիոն սրտաբան
Շահեն Տոռոզյան Շահեն Տոռոզյան Գրել նամակ սրտաբան
Արսեն Ծատուրյան Արսեն Ծատուրյան Գրել նամակ սրտաբան
Հատուկ միջոցառումներ և ձեռքբերումներ
Համաձայն «Հեղինակային իրավունքի եւ հարակից իրավունքների մասին» օրենքի՝ լրատվական նյութերից քաղվածքների վերարտադրումը չպետք է բացահայտի լրատվական նյութի էական մասը: Կայքում լրատվական նյութերից քաղվածքներ վերարտադրելիս քաղվածքի վերնագրում լրատվական միջոցի անվանման նշումը պարտադիր է, նաեւ պարտադիր է կայքի ակտիվ հղումի տեղադրումը:
Դեպի վեր