Էրեբունի բժշկական կենտրոն Prime Quality Standard
Medical Journal Erebouni

Գինեկոլոգիայի բաժանմունք

Ընդհանուր նկարագրություն

Գինեկոլոգիական բաժանմունքում իրականացվում է գինեկոլոգիական հիվանդությունների վիրահատական և կոնսերվատիվ բուժում: Բուժման կոնսերվատիվ եղանակները նախատեսված են դաշտանային ցիկլի խանգարմամբ, կանանց սեռական օրգանների բորբոքային հիվանդություններով, անպտղությամբ և վիժումներով գինեկոլոգիական հիվանդների բուժման համար:
 
Բաժանմունքում իրականացվում են բազմապրոֆիլ խոռոչային վիրահատությունները: Մասնագետների որակավորման բարձր աստիճանը և բազմամյա փորձը հնարավորություն են տալիս իրականացնել բարդ լապարոսկոպիկ վիրահատություններ: Էրեբունի ԲԿ բազմապրոֆիլ ծառայությունների, միաժամանակ, նաև կենտրոնի վիրաբուժական և ուրոլոգիական բաժանմունքների բարձր մակարդակի շնորհիվ, գինեկոլոգիայի բաժանմունքի մասնագետները հնարավորություն ունեն այլ բաժանմունքների մասնագետների հետ համատեղ իրականացնել համակցված վիրահատություններ՝ մեկ վիրահատության ընթացքում հիվանդներին ազատելով երկու և ավելի տարբեր բժշկական պրոֆիլի հիվանդություններից:

Էրեբունի բժշկական կենտրոն: Ծննդատուն. Գինեկոլոգիայի բաժանմունքԳինեկոլոգիական բաժանմունքում իրականացվում է հետևյալ ախտաբանություններով հիվանդների ընդունելություն, հետազոտություն և բուժում.
 
 • ադենոմիոզ և արտաքին սեռական օրգանների (գենիտալ) էնդոմետրիոզ,
 • սեռական օրգանների բարորակ և չարորակ ուռուցքներ,
 • կոնքային քրոնիկական ցավեր,
 • վերարտադրողական ֆունկցիայի խանգարումներ (անպտղություն, վիժումներ, արտարգանդային հղիություն ),
 • կանանց սեռական օրգանների բորբոքային հիվանդություններ,
 • ներարգանդային ախտաբանություն (արգանդի միոմա, էնդոմետրիումի պոլիպներ և այլն),
 • կանանց սեռական օրգանների զարգացման արատներ,
 • սկլերոկիստոզային ձվարանների համախտանիշ,
 • կոնքային օրգանների պրոլափս  (արգանդի և հեշտոցի պատերի իջեցում և արտանկում),
 • միզարձակման խանգարումներ:

Գինեկոլոգիական բաժանմունք հոսպիտալացման ցուցումներն են.

  գինեկոլոգիական հիվանդություններ, որոնք պահանջում են պլանային մասնագիտացված կոնսերվատիվ բուժում.
     
 • դաշտանային ցիկլի խանգարում,
 • ձվազատման ցավերի համախտանիշ,
     
  գինեկոլոգիական հիվանդություններ, որոնք պահանջում են պլանային մասնագիտացված վիրահատական բուժում.
     
 • արգանդի միոմա ՝ցանկացած տեղակայման,
 • էնդոմետրիոզ՝ ցանկացած տեղակայման,
 • ձվարանների բարորակ գոյացություններ,
 • անպտղություն, փողաորովայնամզային գործոն,
 • ձվարանների պոլիկիստոզ,
 • հղիության ընթացքում ձվարանների բարորակ ուռուցքային գոյացություններ,
 • էնդոմետրիումի, արգանդի վզիկի ախտաբանություն,
 • սեռական օրգանների իջեցում և արտանկում,
 • ներարգանդային կպումներ, ներարգանդային միջնապատեր,
 • աղջիկների մոտ սեռական օրգանների բարորակ ուռուցքանման գոյացություններ, սեռական օրգանների զարգացման արատներ:

Էրեբունի բժշկական կենտրոն: Ծննդատուն. Գինեկոլոգիայի բաժանմունքՀիվանդների հետազոտությունն  ընդգրկում է.
 
 • սեռական օրգանների տրանսաբդոմինալ, տրանսվագինալ եռաչափ և քառաչափ ՈՒՁՀ-հետազոտություն՝ անոթներում արյունահոսքի դոպլերոմետրիկ գնահատմամբ,
 • կրծքագեղձերի վիզուալիզացիա (ՈւՁՀ),
 • իմունաբանական հետազոտություն,
 • հորմոնալ հետազոտություն,
 • հետազոտության մանրէաբանական եղանակներ,
 • արգանդային փողերի անցնելիության ռենտգենաբանական գնահատում,
 • էնդոսկոպիկ եղանակներ (կոլպոսկոպիա, հիստերոսկոպիա, լապարոսկոպիա),
 • հետազոտության բջջաբանական եղանակներ,
 • հետազոտության ախտահյուսվածաբանական եղանակներ:

Ախտորոշիչ հիստերոսկոպիան հնարավորություն է տալիս վաղ փուլերում հայտնաբերել ներարգանդային ախտաբանությունը (արգանդի միոմա, ադենոմիոզ, էնդոմետրիումի պոլիպներ, էնդոմետրիումի հիպերպլազիա, ներարգանդային միջնապատեր, սինեխիաներ): Բաժանմունքում հիստերոսկոպիայի կիրառմամբ իրականացվում են բարդ վիրահատություններ՝ պոլիպների, միոմատոզ հանգույցների հեռացում:

Ախտորոշիչ լապարոսկոպիան թույլ է տալիս վաղ փուլերում հայտնաբերել գինեկոլոգիական հիվանդություններ, պարզել անպտղության պատճառները:
 
Էրեբունի բժշկական կենտրոն: Ծննդատուն. Գինեկոլոգիայի բաժանմունք

Հիվանդների բուժումն իրականացվում է նոր տեխնոլոգիաների կիրառմամբ: Բաժանմունքը հագեցած է ժամանակակից էնդոտեսավիրաբուժական “Karl Stozz” (Գերմանիա) համակարգով:

Բաժանմունքում մշակված են վիրահատական միջամտության յուրահատուկ եղանակներ. ավանդական (լապարոտոմիա), հեշտոցային և լապարոսկոպիկ մուտքով:

Բաժանմունքում լապարոսկոպիկ մուտքով իրականացվում են բարձր աստիճանի բարդության վիրահատական միջամտություններ.
 
  հիստերէկտոմիա (արգանդի հեռացում).
 • սուբտոտալ լապարոսկոպիկ հիստերէկտոմիա (արգանդի վերհեշտոցային հեռացում),
 • տոտալ լապարոսկոպիկ հիստերէկտոմիա (արգանդի էքստիրպացիա),
 • հեշտոցային հիստերէկտոմիա՝ լապարոսկոպիայի օժանդակությամբ,
  միոմէկտոմիա (միոմատոզ հանգույցների հեռացում՝ նաև հղիության ժամանակ),
  վիրահատություններ արտաքին սեռական օրգանների էնդոմետրիոզի ժամանակ,
  կոնքային օրգանների պրոլափսի շտկում՝ սինթետիկ ցանցերի կիրառմամբ:

Էրեբունի բժշկական կենտրոն: Ծննդատուն. Գինեկոլոգիայի բաժանմունք Բաժանմունքում իրականացվում են նաև լապարոսկոպիկ միջամտություններ արգանդի հավելումների վրա.

 • վիրահատություններ փողային անպտղության ժամանակ,
 • լապարոսկոպիա արտարգանդային հղիության ժամանակ,
 • կոնսերվատիվ-պլաստիկ վիրահատություններ փողային հղիության ժամանակ,
 • վիրահատություններ արգանդի հավելումների սուր բորբոքային հիվանդությունների ժամանակ,
 • լապարոսկոպիկ վիրահատություններ ձվարանների վրա,
 • վիրահատություններ ձվարանների վրա պոլիկիստոզի դեպքում,
 • լապարոսկոպիկ վիրահատություններ ձվարանի ապոպլեքսիայի ժամանակ,
 • լապարոսկոպիկ վիրահատություններ արգանդի հավելումների ոլորման դեպքում,
 • լապարոսկոպիկ վիրահատություններ ձվարանների տարբեր չափերի և տարբեր էթիոլոգիայի (ծագման) կիստաների դեպքում,
 • լապարոսկոպիկ վիրահատություններ արգանդի հավելումների վրա, 20-22 շաբաթական հղիների մոտ ձվարանների կիստաների դեպքում:

Կոնքային դիսֆունկցիաներով հիվանդների վիրահատական բուժման համար բաժանմունքում լայնորեն կիրառվում են հակառեցիդիվ մեթոդներ՝ նոր բարձրորակ սինթետիկ նյութերի կիրառմամբ.
 
 • վագինալ հիստերէկտոմիա՝ հեշտոցի վերականգնման և հակասթրեսային սլինգերի հետ համակցված,
 • սթրեսային անմիզապահության վիրաբուժական շտկում՝ TVT, TVT-оbturatorr, TVT-securr ենթաուրետրալ սլինգերների կիրառմամբ,
 • հեշտոցի վերականգնում Proliftr մեթոդով՝ հեշտոցի պատերի իջեցման դեպքում:

Էնդոսկոպիկ վիրահատություններն ավանդական (բաց) վիրահատությունների համեմատությամբ ունեն մի շարք անվիճելի առավելություններ.
 
 • նվազագույն վնասվածք,
 • հետվիրահատական սպիների բացակայություն (կոսմետիկ արդյունավետություն),
 • հետվիրահատական ցավերի բացակայություն,
 • աշխատունակության արագ վերականգնում,
 • ստացիոնարում գտնվելու ժամկետի կրճատում 7-10 օրից (խոռոչային միջամտություններից հետո) մինչև 2-3 օր,
 • հետվիրահատական կպումների առաջացման նվազագույն ռիսկ,
 • միջամտությունների օրգանապահպան բնույթը,
 • արյան կորստի բացակայություն:
Էրեբունի բժշկական կենտրոն: Ծննդատուն. Գինեկոլոգիայի բաժանմունք
 
Այնուամենայնիվ, չնայած այս բոլոր առավելություններին, էնդոսկոպիկ վիրահատությունը միշտ չէ, որ հիվանդի բուժման լավագույն եղանակն է: Գինեկոլոգիական բաժանմունքի մասնագետները բոլոր գործոնների մանրամասն գնահատումից հետո միայն խորհուրդ են տալիս միջամտության այս կամ այն եղանակը, որը տվյալ հիվանդի համար կլինի ամենաարդյունավետը և հուսալին:
 
Անձնակազմ
Հռիփսիմե Մոկացյան Հռիփսիմե Մոկացյան Գրել նամակ «Էրեբունի» ԲԿ գինեկոլոգիայի բաժանմունքի վարիչ մանկաբարձ-գինեկոլոգ բ.գ.դ. պրոֆեսոր
Անի Մարգարյան Գրել նամակ մանկաբարձ-գինեկոլոգ
Աննա Մալումյան Աննա Մալումյան Գրել նամակ մանկաբարձ-գինեկոլոգ
Արման Սահակյան Արման Սահակյան Գրել նամակ մանկաբարձ-գինեկոլոգ
Գայանե Գյոզալյան Գայանե Գյոզալյան Գրել նամակ մանկաբարձ-գինեկոլոգ
Դավիթ Համբարձումյան Դավիթ Համբարձումյան Գրել նամակ մանկաբարձ-գինեկոլոգ
Լիլիթ Հովսեփյան Լիլիթ Հովսեփյան Գրել նամակ մանկաբարձ-գինեկոլոգ
Լիլիթ Մեղրյան Լիլիթ Մեղրյան Գրել նամակ մանկաբարձ-գինեկոլոգ
Հասմիկ Առաքելյան Հասմիկ Առաքելյան Գրել նամակ մանկաբարձ-գինեկոլոգ
Մարինե Մարտիրոսյան Մարինե Մարտիրոսյան Գրել նամակ մանկաբարձ-գինեկոլոգ
Միլենա Սուքիասյան Միլենա Սուքիասյան Գրել նամակ մանկաբարձ-գինեկոլոգ
Նառա Սուրենի Ադամյան Նառա Սուրենի Ադամյան Գրել նամակ մանկաբարձ-գինեկոլոգ
Նորայր Ղուկասյան Նորայր Ղուկասյան Գրել նամակ մանկաբարձ-գինեկոլոգ բ.գ.թ. դոցենտ
Վիկտորյա Օսիպյան Վիկտորյա Օսիպյան Գրել նամակ մանկաբարձ-գինեկոլոգ
Կրթություն

Ամբիոններ

 

1.    ԵրՊԲՀ հետդիպլոմային ուսուցման գինեկոլոգիայի ամբիոն N 3
       Ամբիոնի ասիստենտ՝ Մ.Դ. Սուքիասյան, բ.գ.թ.  
2.    ԵրՊԲՀ մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի ամբիոն N 1
       Ամբիոնի դոցենտ Ս.Ռ. Բաբլոյան, բ.գ.դ.

 

Կրթական նյութեր մասնագետների համար

 

Կրթական նյութեր պացիենտի համար

 

  ՀԻՍՏԵՐՈՍԿՈՊԻԱ
Համաձայն «Հեղինակային իրավունքի եւ հարակից իրավունքների մասին» օրենքի՝ լրատվական նյութերից քաղվածքների վերարտադրումը չպետք է բացահայտի լրատվական նյութի էական մասը: Կայքում լրատվական նյութերից քաղվածքներ վերարտադրելիս քաղվածքի վերնագրում լրատվական միջոցի անվանման նշումը պարտադիր է, նաեւ պարտադիր է կայքի ակտիվ հղումի տեղադրումը:
Դեպի վեր