«Էրեբունի» բժշկական կենտրոն
Medical Journal Erebouni

Գինեկոլոգիայի բաժանմունք

Ընդհանուր նկարագրություն

Գինեկոլոգիական բաժանմունքում իրականացվում է գինեկոլոգիական հիվանդությունների վիրահատական և կոնսերվատիվ բուժում: Բուժման կոնսերվատիվ եղանակները նախատեսված են դաշտանային ցիկլի խանգարմամբ, կանանց սեռական օրգանների բորբոքային հիվանդություններով, անպտղությամբ և վիժումներով գինեկոլոգիական հիվանդների բուժման համար:
 
Բաժանմունքում իրականացվում են բազմապրոֆիլ խոռոչային վիրահատությունները: Մասնագետների որակավորման բարձր աստիճանը և բազմամյա փորձը հնարավորություն են տալիս իրականացնել բարդ լապարոսկոպիկ վիրահատություններ: Էրեբունի ԲԿ բազմապրոֆիլ ծառայությունների, միաժամանակ, նաև կենտրոնի վիրաբուժական և ուրոլոգիական բաժանմունքների բարձր մակարդակի շնորհիվ, գինեկոլոգիայի բաժանմունքի մասնագետները հնարավորություն ունեն այլ բաժանմունքների մասնագետների հետ համատեղ իրականացնել համակցված վիրահատություններ՝ մեկ վիրահատության ընթացքում հիվանդներին ազատելով երկու և ավելի տարբեր բժշկական պրոֆիլի հիվանդություններից:

Էրեբունի բժշկական կենտրոն: Ծննդատուն. Գինեկոլոգիայի բաժանմունքԳինեկոլոգիական բաժանմունքում իրականացվում է հետևյալ ախտաբանություններով հիվանդների ընդունելություն, հետազոտություն և բուժում.
 
 • ադենոմիոզ և արտաքին սեռական օրգանների (գենիտալ) էնդոմետրիոզ,
 • սեռական օրգանների բարորակ և չարորակ ուռուցքներ,
 • կոնքային քրոնիկական ցավեր,
 • վերարտադրողական ֆունկցիայի խանգարումներ (անպտղություն, վիժումներ, արտարգանդային հղիություն ),
 • կանանց սեռական օրգանների բորբոքային հիվանդություններ,
 • ներարգանդային ախտաբանություն (արգանդի միոմա, էնդոմետրիումի պոլիպներ և այլն),
 • կանանց սեռական օրգանների զարգացման արատներ,
 • սկլերոկիստոզային ձվարանների համախտանիշ,
 • կոնքային օրգանների պրոլափս  (արգանդի և հեշտոցի պատերի իջեցում և արտանկում),
 • միզարձակման խանգարումներ:

Գինեկոլոգիական բաժանմունք հոսպիտալացման ցուցումներն են.

  գինեկոլոգիական հիվանդություններ, որոնք պահանջում են պլանային մասնագիտացված կոնսերվատիվ բուժում.
     
 • դաշտանային ցիկլի խանգարում,
 • ձվազատման ցավերի համախտանիշ,
     
  գինեկոլոգիական հիվանդություններ, որոնք պահանջում են պլանային մասնագիտացված վիրահատական բուժում.
     
 • արգանդի միոմա ՝ցանկացած տեղակայման,
 • էնդոմետրիոզ՝ ցանկացած տեղակայման,
 • ձվարանների բարորակ գոյացություններ,
 • անպտղություն, փողաորովայնամզային գործոն,
 • ձվարանների պոլիկիստոզ,
 • հղիության ընթացքում ձվարանների բարորակ ուռուցքային գոյացություններ,
 • էնդոմետրիումի, արգանդի վզիկի ախտաբանություն,
 • սեռական օրգանների իջեցում և արտանկում,
 • ներարգանդային կպումներ, ներարգանդային միջնապատեր,
 • աղջիկների մոտ սեռական օրգանների բարորակ ուռուցքանման գոյացություններ, սեռական օրգանների զարգացման արատներ:

Էրեբունի բժշկական կենտրոն: Ծննդատուն. Գինեկոլոգիայի բաժանմունքՀիվանդների հետազոտությունն  ընդգրկում է.
 
 • սեռական օրգանների տրանսաբդոմինալ, տրանսվագինալ եռաչափ և քառաչափ ՈՒՁՀ-հետազոտություն՝ անոթներում արյունահոսքի դոպլերոմետրիկ գնահատմամբ,
 • կրծքագեղձերի վիզուալիզացիա (ՈւՁՀ),
 • իմունաբանական հետազոտություն,
 • հորմոնալ հետազոտություն,
 • հետազոտության մանրէաբանական եղանակներ,
 • արգանդային փողերի անցնելիության ռենտգենաբանական գնահատում,
 • էնդոսկոպիկ եղանակներ (կոլպոսկոպիա, հիստերոսկոպիա, լապարոսկոպիա),
 • հետազոտության բջջաբանական եղանակներ,
 • հետազոտության ախտահյուսվածաբանական եղանակներ:

Ախտորոշիչ հիստերոսկոպիան հնարավորություն է տալիս վաղ փուլերում հայտնաբերել ներարգանդային ախտաբանությունը (արգանդի միոմա, ադենոմիոզ, էնդոմետրիումի պոլիպներ, էնդոմետրիումի հիպերպլազիա, ներարգանդային միջնապատեր, սինեխիաներ): Բաժանմունքում հիստերոսկոպիայի կիրառմամբ իրականացվում են բարդ վիրահատություններ՝ պոլիպների, միոմատոզ հանգույցների հեռացում:

Ախտորոշիչ լապարոսկոպիան թույլ է տալիս վաղ փուլերում հայտնաբերել գինեկոլոգիական հիվանդություններ, պարզել անպտղության պատճառները:
 
Էրեբունի բժշկական կենտրոն: Ծննդատուն. Գինեկոլոգիայի բաժանմունք

Հիվանդների բուժումն իրականացվում է նոր տեխնոլոգիաների կիրառմամբ: Բաժանմունքը հագեցած է ժամանակակից էնդոտեսավիրաբուժական “Karl Stozz” (Գերմանիա) համակարգով:

Բաժանմունքում մշակված են վիրահատական միջամտության յուրահատուկ եղանակներ. ավանդական (լապարոտոմիա), հեշտոցային և լապարոսկոպիկ մուտքով:

Բաժանմունքում լապարոսկոպիկ մուտքով իրականացվում են բարձր աստիճանի բարդության վիրահատական միջամտություններ.
 
  հիստերէկտոմիա (արգանդի հեռացում).
 • սուբտոտալ լապարոսկոպիկ հիստերէկտոմիա (արգանդի վերհեշտոցային հեռացում),
 • տոտալ լապարոսկոպիկ հիստերէկտոմիա (արգանդի էքստիրպացիա),
 • հեշտոցային հիստերէկտոմիա՝ լապարոսկոպիայի օժանդակությամբ,
  միոմէկտոմիա (միոմատոզ հանգույցների հեռացում՝ նաև հղիության ժամանակ),
  վիրահատություններ արտաքին սեռական օրգանների էնդոմետրիոզի ժամանակ,
  կոնքային օրգանների պրոլափսի շտկում՝ սինթետիկ ցանցերի կիրառմամբ:

Էրեբունի բժշկական կենտրոն: Ծննդատուն. Գինեկոլոգիայի բաժանմունք Բաժանմունքում իրականացվում են նաև լապարոսկոպիկ միջամտություններ արգանդի հավելումների վրա.

 • վիրահատություններ փողային անպտղության ժամանակ,
 • լապարոսկոպիա արտարգանդային հղիության ժամանակ,
 • կոնսերվատիվ-պլաստիկ վիրահատություններ փողային հղիության ժամանակ,
 • վիրահատություններ արգանդի հավելումների սուր բորբոքային հիվանդությունների ժամանակ,
 • լապարոսկոպիկ վիրահատություններ ձվարանների վրա,
 • վիրահատություններ ձվարանների վրա պոլիկիստոզի դեպքում,
 • լապարոսկոպիկ վիրահատություններ ձվարանի ապոպլեքսիայի ժամանակ,
 • լապարոսկոպիկ վիրահատություններ արգանդի հավելումների ոլորման դեպքում,
 • լապարոսկոպիկ վիրահատություններ ձվարանների տարբեր չափերի և տարբեր էթիոլոգիայի (ծագման) կիստաների դեպքում,
 • լապարոսկոպիկ վիրահատություններ արգանդի հավելումների վրա, 20-22 շաբաթական հղիների մոտ ձվարանների կիստաների դեպքում:

Կոնքային դիսֆունկցիաներով հիվանդների վիրահատական բուժման համար բաժանմունքում լայնորեն կիրառվում են հակառեցիդիվ մեթոդներ՝ նոր բարձրորակ սինթետիկ նյութերի կիրառմամբ.
 
 • վագինալ հիստերէկտոմիա՝ հեշտոցի վերականգնման և հակասթրեսային սլինգերի հետ համակցված,
 • սթրեսային անմիզապահության վիրաբուժական շտկում՝ TVT, TVT-оbturatorr, TVT-securr ենթաուրետրալ սլինգերների կիրառմամբ,
 • հեշտոցի վերականգնում Proliftr մեթոդով՝ հեշտոցի պատերի իջեցման դեպքում:

Էնդոսկոպիկ վիրահատություններն ավանդական (բաց) վիրահատությունների համեմատությամբ ունեն մի շարք անվիճելի առավելություններ.
 
 • նվազագույն վնասվածք,
 • հետվիրահատական սպիների բացակայություն (կոսմետիկ արդյունավետություն),
 • հետվիրահատական ցավերի բացակայություն,
 • աշխատունակության արագ վերականգնում,
 • ստացիոնարում գտնվելու ժամկետի կրճատում 7-10 օրից (խոռոչային միջամտություններից հետո) մինչև 2-3 օր,
 • հետվիրահատական կպումների առաջացման նվազագույն ռիսկ,
 • միջամտությունների օրգանապահպան բնույթը,
 • արյան կորստի բացակայություն:
Էրեբունի բժշկական կենտրոն: Ծննդատուն. Գինեկոլոգիայի բաժանմունք
 
Այնուամենայնիվ, չնայած այս բոլոր առավելություններին, էնդոսկոպիկ վիրահատությունը միշտ չէ, որ հիվանդի բուժման լավագույն եղանակն է: Գինեկոլոգիական բաժանմունքի մասնագետները բոլոր գործոնների մանրամասն գնահատումից հետո միայն խորհուրդ են տալիս միջամտության այս կամ այն եղանակը, որը տվյալ հիվանդի համար կլինի ամենաարդյունավետը և հուսալին:
 
Անձնակազմ
Հռիփսիմե Մոկացյան Հռիփսիմե Մոկացյան Գրել նամակ «Էրեբունի» ԲԿ գինեկոլոգիայի բաժանմունքի վարիչ մանկաբարձ-գինեկոլոգ բ.գ.դ. պրոֆեսոր
Սյուզաննա Բաբլոյան Սյուզաննա Բաբլոյան Գրել նամակ մանկաբարձ-գինեկոլոգ բ.գ.դ. պրոֆեսոր
Անի Մարգարյան Գրել նամակ մանկաբարձ-գինեկոլոգ
Աննա Մալումյան Աննա Մալումյան Գրել նամակ մանկաբարձ-գինեկոլոգ
Արմեն Ջիվանի Խուրշուդյան Արմեն Ջիվանի Խուրշուդյան Գրել նամակ մանկաբարձ-գինեկոլոգ
Արման Սահակյան Արման Սահակյան Գրել նամակ մանկաբարձ-գինեկոլոգ
Տիգրան Գրիգորի Սարգսյան Տիգրան Գրիգորի Սարգսյան Գրել նամակ մանկաբարձ-գինեկոլոգ
Գայանե Գյոզալյան Գայանե Գյոզալյան Գրել նամակ մանկաբարձ-գինեկոլոգ
Դավիթ Համբարձումյան Դավիթ Համբարձումյան Գրել նամակ մանկաբարձ-գինեկոլոգ
Լիլիթ Հովսեփյան Լիլիթ Հովսեփյան Գրել նամակ մանկաբարձ-գինեկոլոգ
Լիլիթ Մեղրյան Լիլիթ Մեղրյան Գրել նամակ մանկաբարձ-գինեկոլոգ
Հասմիկ Առաքելյան Հասմիկ Առաքելյան Գրել նամակ մանկաբարձ-գինեկոլոգ
Մարինե Մարտիրոսյան Մարինե Մարտիրոսյան Գրել նամակ մանկաբարձ-գինեկոլոգ
Միլենա Սուքիասյան Միլենա Սուքիասյան Գրել նամակ մանկաբարձ-գինեկոլոգ
Նառա Սուրենի Ադամյան Նառա Սուրենի Ադամյան Գրել նամակ մանկաբարձ-գինեկոլոգ
Նորայր Ղուկասյան Նորայր Ղուկասյան Գրել նամակ մանկաբարձ-գինեկոլոգ բ.գ.թ. դոցենտ
Աննա Աղազարյան Աննա Աղազարյան Գրել նամակ մանկաբարձ-գինեկոլոգ
Կրթություն

Ամբիոններ

 

1.    ԵրՊԲՀ հետդիպլոմային ուսուցման գինեկոլոգիայի ամբիոն N 3
       Ամբիոնի ասիստենտ՝ Մ.Դ. Սուքիասյան, բ.գ.թ.  
2.    ԵրՊԲՀ մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի ամբիոն N 1
       Ամբիոնի դոցենտ Ս.Ռ. Բաբլոյան, բ.գ.դ.

 

Կրթական նյութեր մասնագետների համար

 

Կրթական նյութեր պացիենտի համար

 

  ՀԻՍՏԵՐՈՍԿՈՊԻԱ
Գնացուցակ
Ոչ վիրաբուժական Գինեկոլոգիա
Կոդ Ծառայության անվանումը* Արժեքը (դրամով)
  Բաժնի վարիչի (ծառայության ղեկավարի) նախազննում 10,000
  Բաժնի վարիչի (ծառ. ղեկավարի) նախազննում բուժման նշանակումով 20,000
4000 002 Բժշկի նախազննում 5,000
4000 081 Բժշկի նախազննում բուժման նշանակումով 15,000
4000 003 Բուժման նշանակում ամուսնուն 10,000
4000 004 Կոլպոսկոպիա 4,000
4000 005 Բիոպսիա (ախտորոշիչ նպատակով) 5,000
4000 060 Հիստերոսալպինգոգրաֆիա                                                      1- МРП                                                                                       1- սեռական օրգանների արտ. քնն. /թաց կամ չոր/                     1- ռենտգեն հետազոտություն                                          50,000
4000 007 Բուժման 1 օրվա արժեքը ( առանց դեղորայքի և հետազոտությունների ) 20,000
4000 008 Բուժման 2 օրվա արժեքը ( առանց դեղորայքի և հետազոտությունների ) 40,000
4000 009 Բուժման 3 օրվա արժեքը ( առանց դեղորայքի և հետազոտությունների ) 60,000
4000 010 Բուժման 1 օրվա արժեքը ( ներառյալ դեղորայքը, առանց հետազոտությունների ) 30,000
4000 011 Բուժման 2 օրվա արժեքը ( ներառյալ դեղորայքը, առանց հետազոտությունների ) 60,000
4000 012 Բուժման 3 օրվա արժեքը ( ներառյալ դեղորայքը, առանց հետազոտությունների ) 90,000
4000 013 Հիվանդի կոնսերվատիվ բուժում                                                                                                            170,000
Վիրաբուժական Գինեկոլոգիա
Կոդ Բժշկական օգնության և սպասարկման տեսակները* Արժեքը      (դրամով)
4000 051 Վիրահատություն ծանր սոմատիկ հիվանդ.  ( առանց հետազոտությունների ) 410,000
4000 079 Բարդացած ընթացք ունեցող վիրահատություններ /Աբդոմինալ, հեշտոցային և լապարոսկոպիկ/ ( առանց հետազոտությունների ) 420,000
4000 053 Արգանդի էքստրեպացիա լապարատոմիկ, Արգանդի հեշտոցային էքստրեպացիա( առանց հետազոտությունների ) 310,000
4000 055 Լապարասկոպիկ վիրահատություններ հավելումների վրա, կոնսերվատիվ միոմէկտոմիա  ( առանց հետազոտությունների ) 320,000
4000 056 Լապարատոմիկ վիրահատություններ հավելումների վրա, կոնսերվատիվ միոմէկտոմիա ( առանց հետազոտությունների ) 280,000
4000 074 Պրոմոնտո ֆիքսացիա/արգանդի, հեշտոցի պատերի մկանների և դարավանդի ֆիքսացիա/ (առանց ցանցի արժեքի) ( առանց հետազոտությունների ) 470,000
4000 059 Հեշտոցային պլաստիկա ( առանց հետազոտությունների ) 250,000
4000 061 Արգանդի խոռոչի քերում ստացիոնարի պայմաններում, անզգայացմամբ, հիստոլոգիական քննությամբ, Վիրահատություններ արտաքին սեռական օրգանների և հեշտոցի պատերի վնասվածքների ժամանակ  անզգայացումով 50,000
4000 062 Արգանդի խոռոչի քերում ստացիոնարի պայմաններում, անզգայացմամբ, հիստոլոգիական քննությամբ, Վիրահատություններ արտաքին սեռական օրգանների և հեշտոցի պատերի վնասվածքների ժամանակ  առանց անզգայացման 45,000
4000 064 Բարտոլինյան գեղձի կիստա ( առանց հետազոտությունների ) 200,000
4000 065 Հիստերոսկոպիա  Ներերակային անզգայացմամբ ( առանց հետազոտությունների ) 195,000
4000 066 Արգանդի պարանոցի կոնիզացիա Ներերակային անզգայացմամբ ( առանց հետազոտությունների ) 95,000
4000 500 Լրացուցիչ դեղորայքի փոխհատուցում, ըստ փաստացի կատարված ավել ծախսի 1,000
4000 501 Լրացուցիչ դեղորայքի փոխհատուցում, ըստ փաստացի կատարված ավել ծախսի 1 5,000
4000 502 Լրացուցիչ դեղորայքի փոխհատուցում, ըստ փաստացի կատարված ավել ծախսի 2 10,000
ՀՀ Առողջապահության նախարարի 27.01.2011թ.N 91-Ա հրամանով հաստատված համավճար*
4000 075   Արգանդի խոռոչի քերում ստացիոնարի պայմաններում, անզգայացմամբ, հիստոլոգիական քննությամբ 15,000
4000 076 Վիրահատություններ արտաքին սեռական օրգանների և հեշտոցի պատերի վնասվածքների ժամանակ 15,000
4000 077   Արգանդի խոռոչի քերում ստացիոնարի պայմաններում, անզգայացմամբ, հիստոլոգիական քննությամբ (բարդություններով և/կամ ուղեկցող հիվանդություններով) 25,000
4000 078 Վիրահատություններ արտաքին սեռական օրգանների և հեշտոցի պատերի վնասվածքների ժամանակ (բարդություններով և/կամ ուղեկցող հիվանդություններով) 25,000
4000 039 Արտաարգանդային հղիություն 115,000
4000 040  Ձվարանների ռեզեկցիա  (ապոպլեքսիա),  115,000
4000 041 Ոլորված կիստաների, նեկրոզված միոմատոզ հանգույցի, թարախակալված գոյացությունների, ծնվող միոմայի հեռացում (ներառյալ բոլոր հետազոտությունները) 115,000
4000 042 Արտաարգանդային հղիություն (բարդություններով և/կամ ուղեկցող հիվանդություններով) 150,000
4000 043 Ձվարանների ռեզեկցիա  (ապոպլեքսիա) (բարդություններով և/կամ ուղեկցող հիվանդություններով) 150,000
4000 044 Ոլորված կիստաների, նեկրոզված միոմատոզ հանգույցի, թարախակալված գոյացությունների, ծնվող միոմայի հեռացում (ներառյալ բոլոր հետազոտությունները) (բարդություններով և/կամ ուղեկցող հիվանդություններով) 150,000
4000 045 Արգանդի վերհեշտոցային ամպուտացիա` հավելումներով և առանց հավելումների, Սակավարյունություն` Hb-60գ/լ և պակաս, Արգանդի էքստիրպացիա հավելումներով կամ առանց հավելումների լապարոտոմիայի կամ լապարոսկոպիկ ճանապարհով (միոմաների, խորիոն-էպիթելիոմայի, պերիտոնիտների և այլ դեպքերում) 180,000
4000 046 Սեպսիս (արյան ցանքսով հաստատոած) 180,000
Հղիության արհեստական ընդհատում
4001 001 Հղիության արհեստական ընդհատում առանց անզգայացման           այդ թվում`     45,000
1- МРП
1- սեռական օրգանների արտ. քնն. /թաց կամ չոր/ 
1- սոնոգրաֆիա   
1-հեպատիտ C    
1-Արյան ընդհանուր հետազոտություն ԷՆԱ-ով
4001 002 Հղիության արհեստական ընդհատում (ն/ե) անզգայացման տակ       այդ թվում`    50,000
1- МРП
1- սեռական օրգանների արտ. քնն. /թաց կամ չոր/ 
1- սոնոգրաֆիա   
1-հեպատիտ C    
1-Արյան ընդհանուր հետազոտություն ԷՆԱ-ով
     
Վճարովի հիվանդասենյակների արժեքը
Կոդ Հիվանդասենյակ Արժեքը (դրամով)
4000 047 304 15,000
4000 048 302 15,000
4000 049 303 15,000
4000 050 301 15,000
     
*Բոլոր գներում ներառված չեն ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով հաստատված հատուկ և դժվարամատչելի ախտորոշիչ հետազոտությունների արժեքները
*Բոլոր գներում ներառված չեն մետաղական կոնստրուկցիաների, ստենտների, պրոտեզների, ինչպես նաև թանկարժեք դեղամիջոցների (1 միավորի արժեքը 5000 դրամից ավել), արյան բաղադրամասերի, սննդի, առանձնացված հիվանդասենյակների արժեքները
Համաձայն «Հեղինակային իրավունքի եւ հարակից իրավունքների մասին» օրենքի՝ լրատվական նյութերից քաղվածքների վերարտադրումը չպետք է բացահայտի լրատվական նյութի էական մասը: Կայքում լրատվական նյութերից քաղվածքներ վերարտադրելիս քաղվածքի վերնագրում լրատվական միջոցի անվանման նշումը պարտադիր է, նաեւ պարտադիր է կայքի ակտիվ հղումի տեղադրումը:
Դեպի վեր