«Էրեբունի» բժշկական կենտրոն
Medical Journal Erebouni

Ուրոլոգիական բաժանմունք

Ընդհանուր նկարագրություն

Էրեբունի բժշկական կենտրոն: Վիրաբուժական կլինիկա. Ուրոլոգիական բաժանմունքՈւրոլոգիան բժշկության ոլորտներից է, որտեղ առանձնահատուկ նշանակություն ունի կանանց, տղամարդկանց և երեխաների միզասեռական համակարգի օրգանների ֆունկցիայի խանգարման հետ կապված հիվանդությունների ախտորոշման, բուժման և կանխարգելման բազմադիսցիպլինար մոտեցումը:

 

Էրեբունի բժշկական կենտրոնի բազմապրոֆիլության շնորհիվ` այդպիսի հիվանդներին ցուցաբերվող բժշկական օգնության օպտիմալացման նպատակով հնարավոր եղավ համախմբել ոչ միայն ուրոլոգներին, այլ նաև անդրոլոգներին, էնդոկրինոլոգներին, ռադիոլոգներին, օնկոլոգներին, գինեկոլոգներին, նեֆրոլոգներին, Էրեբունի ԲԿ-ի այլ մասնագետներին:


Էրեբունի բժշկական կենտրոնի ուրոլոգիայի բաժանմունքը ժամանակակից, բարձր հագեցվածության բժշկական բաժանմունք է, որն իրականացնում է անհետաձգելի և պլանային հիվանդների շուրջօրյա ընդունելություն, ախտորոշում և բուժում:

 

Էրեբունի բժշկական կենտրոն: Վիրաբուժական կլինիկա. Ուրոլոգիական բաժանմունքԲաժանմունքն առաջատար տեղ է զբաղեցնում բժշկական ծառայությունների մատուցման, կանանց և տղամարդկանց միզատար ուղիների և տղամարդկանց վերարտադրողական օրգանների հիվանդությունների հիմնարար հետազոտության և բուժման նորարարական ռազմավարությունների ներդրման բնագավառում:


Բաժանմունքում մեծ ուշադրություն է դարձվում համակցված բուժման վրա՝ բարդ վիրահատությունները ներառյալ: Մեծ նշանակություն է տրվում նաև հիվանդի կյանքի որակի լավացմանը: Անհրաժեշտության դեպքում իրականացվում են նաև պլաստիկ վերականգնողական վիրահատություններ: Բաժանմունքի լավագույն վիրաբույժները կատարում են նվազագույն ինվազիվ վիրահատություններ՝ կիրառելով կրիովիրաբուժական, լազերային և լապարասկոպիկ եղանակները:


Ուրոլոգիայի բաժանմունքում իրականացվում են.


 

   

Միզաքարային հիվանդության բոլոր ձևերի (այդ թվում նաև առավել ծանր ձևերի` բարդ մարջանաձև քարերի) ախտորոշում, բուժում և կանխարգելում: Բաժանմունքը հագեցած է միզաքարային հիվանդության ախտորոշման և բուժման համար անհրաժեշտ նորագույն սարքավորումներով, ինչը գործնականում հնարավորություն է տալիս տարբեր աստիճանի բարդության և տեղակայման միզաքարային հիվանդության ժամանակ կիրառել բուժման ոչ ինվազիվ և նվազագույն ինվազիվ եղանակներ:

 

 • Ցանկացած տեղակայման կոնկրեմենտների, այդ թվում նաև՝ ռենտգեն նեգատիվ քարերի դեպքում, արդյունավետ հեռահար քարափշրման իրականացում՝ առանց ընդհանուր կամ տեղային ցավազրկման, հեռահար քարափշրման Siemens Modularis Variostar նորագույն լիթոտրիպտորով:

 • Միզածորանի կամ երիկամի կոնկրեմենտների որոշ տեղակայումների ժամանակ, ի լրումն հեռահար քարափշրման կամ նրա փոխարեն, կիրառվում է ուրեթերոռենոսկոպիան և կոնտակտային քարափշրումը: Սովորական ռիգիդ ուրեթերոռենոսկոպից զատ, կլինիկան հագեցած է նաև Wolf ընկերության նորագույն ճկուն «Կոբրա» ուրեթերոռենոսկոպով, որը, լինելով միակը հանրապետությունում, թույլ է տալիս հաջողությամբ ախտորոշել և բուժել միզուղիների` դժվարանցանելի տեղերում տեղակայված քարերը:

 • Բարդ և մարջանաձև կոնկրեմենտների բուժման դեպքում հաջողությամբ ներդրվել և կիրառվում է էնդոսկոպիկ (պերկուտան) բուժման մեթոդը (Storz նեֆրոսկոպ):

 • Կլինիկան հանրապետությունում միակն է հղիության ժամանակ կիրառվող ուրեթերոռենոսկոպիկ լիթոէքստրակցիայի փորձով:

 • Որպես կոնտակտային քարափշրման աղբյուր՝ ըստ ցուցումների կարող են ծառայել ինչպես էլեկտրոկինետիկ և պնևմատիկ լիթոտրիպտորները, այնպես էլ լազերային կոնտակտային լիթոտրիպտորը, որը միակն է հանրապետությունում:

 

Էրեբունի բժշկական կենտրոն: Վիրաբուժական կլինիկա. Ուրոլոգիական բաժանմունք

 

 

   

Տղամարդկանց միզասեռական և կանանց միզային համակարգերի ցանկացած տեսակի բարորակ և չարորակ նորագոյացությունների ախտորոշում և բուժում:

 

 • Շագանակագեղձի բարորակ ուռուցքների էնդոսկոպիկ բուժում: Բարձր որակավորված մասնագետների, նորագույն էնդոսկոպների, տեսամոնիտորինգի շնորհիվ` վերոհիշյալ ախտաբանությունների դեպքում բաց վիրահատական միջամտության անհարժեշտությունը շեշտակիորեն նվազել է մինչև 1%: Բաժանմունքում հնարավոր է լազերային վիրաբուժության կիրառումը շագանակագեղձի հիվանդությունների, երիկամի ավազանի, միզապարկի ուռուցքների և ուրեթրայի ստրիկտուրայի ժամանակ:

 • Շագանակագեղձի քաղցկեղի վաղ ախտորոշում, արմատական բուժում: Շագանակագեղձի քաղցկեղի ախտորոշման նպատակով բաժանմունքում ավելի քան 5 տարի է ներդրվել և հաջողությամբ կիրառվում է տրանսռեկտալ բիոպսիան՝ ուլտրաձայնային հետազոտության հսկողության ներքո: Հանրապետությունում իր տեսակի մեջ եզակի տրանսռեկտալ էխոզոնդը (Siemens ընկերության արտադրության) հնարավորություն է տալիս շագանակագեղձի բարձրորակ էխոպատկերներ ստանալ ֆրոնտալ և սագիտալ հարթություններում: Սահմանափակ ախտահարումների դեպքում կիրառվում է ռադիկալ պրոստատէկտոմիան:

 • Լոկալ տարածված և մետաստատիկ հիվանդությունների դեպքում կիրառվում է հորմոնալ և քիմիաթերապիա:

 • Երիկամների նորագոյացությունների դեպքում իրականացվում է արմատական նեֆրէկտոմիա, իսկ համապատասխան ցուցումների դեպքում՝ օրգանպահպան վիրահատություններ (երիկամի ռեզեկցիա՝ լազերի կիրառմամբ):

 • Միզապարկի նորագոյացությունների դեպքում ըստ ցուցումների կիրառվում է տրանսուրեթրալ ռեզեկցիա, լազերային աբլացիա, իսկ ինվազիվ ուռուցքների դեպքում՝ միզապարկի արմատական հեռացում, որը հաճախ զուգակցվում է միզապարկի օրթոտոպիկ աղիքային ռեկոնստրուկցիայի հետ:

 • Ամորձիների և առնանդամի նորագոյացությունների ռադիկալ վիրահատություններ:

 

 Ուրոլոգիական բաժանմունք

 

 

   

Վերին և ստորին միզուղիների ռեկոնստրուկտիվ վիրահատություններ` բնածին և ձեռքբերովի նեղացումների, յաթրոգեն վնասվածքների դեպքում: Կլինիկայում ներդրվել և արդյունավետ կիրառվում է միզապարկ-հեշտոցային խուղակների հեռացման, այդ թվում` ռեցիդիվող և բարդ դեպքերի պլաստիկ վիրահատությունները՝ հեշտոցային մուտքով:

 

 

   

Կանացի անմիզապահության վիրահատական և կոնսերվատիվ բուժում: Կլինիկան հագեցած է ժամանակակից ուրոդինամիկ լաբորատորիայով, որտեղ ներդրված են համալիր ուրոդինամիկ հետազոտության համար անհրաժեշտ բոլոր սարքավորումները` ուրոֆլոումետրիա, ցիստոտոնոմետրիա, ճնշում-հոսք, ԷՄԳ և այլն: Կլինիկան եզակի է միզարձակման նեյրոգեն խանգարումների ախտորոշման և բուժման իր փորձով: Կանանց անմիզապահության կապակցությամբ իրականցվում են սլինգային վիրահատություններ:

 

 

   

Տղամարդկանց անպտղության կոնսերվատիվ և վիրահատական բուժում, այդ թվում՝ սերմնալարի վարիկոզ լայնացման դեպքում անտեգրադ սկլերոթերապիայի կիրառում:

 

 

   

Կլինիկան իրավամբ համարվում է հանրապետությունում շուրջօրյա անհետաձգելի ուրոլոգիական օգնության ցուցաբերման պիոներներից, այդ թվում՝ միզասեռական համակարգի ցանկացած տեսակի և բարդության վնասվածքների state of the art ախտորոշման և բուժման առումով:

 

 

   

Վերին միզուղիների ախտաբանությունների դեպքում՝ լապարասկոպիկ և ռետրոպերիտոնեասկոպիկ միջամտություններ (կիրառվում են Wolf ընկերության նորագույն սարքավորումները):

 

    Կլինիկան ամենօրյա հսկայածավալ աշխատանք է իրականացնում` ամբուլատոր բուժօգնություն ցուցաբերելով ուրոլոգիական հիվանդներին (միզային համակարգի վարակիչ հիվանդություններ, այդ թվում` սեռական ճանապարհով փոխանցվող, էրեկտիլ դիսֆունկցիա, էյակուլյացիայի խանգարումներ և այլն):

 

 

  

Ուրոլոգիական բաժանմունք   Ուրոլոգիական բաժանմունք

 

     

 

 

 

 

 

Տեխնիկական հագեցվածություն

Էրեբունի բժշկական կենտրոն: Ուրոլոգիական բաժանմունքՈւրոլոգիական բաժանմունքն ունի 3 վիրասրահ` նախատեսված հեռահար քարափշրման, էնդոսկոպիկ, ինչպես նաև բաց և լապարասկոպիկ վիրահատությունների համար:


Ուրոլոգիական բաժանմունքում ստեղծված են բոլոր հարմարությունները հիվանդների նախավիրահատական, հետվիրահատական, վերականգնողական շրջանների և անհրաժեշտ խնամքի համար:

 

 • Siemens տրանսռեկտալ էխոզոնդ,
 • Siemens Modularis Variostar լիթոտրիպտոր,
 • Storz նեֆրոսկոպ,
 • Wolf ընկերության «Կոբրա» ճկուն ուրեթերոռենոսկոպ,
 • էլեկտրոկինետիկ, պնևմատիկ, լազերային կոնտակտային լիթոտրիպտորներ,
 • էնդոսկոպ,
 • ուրոլոգիական լազեր (Mega Pulse, Richard Wolf), 2013 թ.:

 

  Ուրոլոգիական բաժանմունք

Հիմնական գործունեության ուղղությունները
 • Միզաքարային հիվանդության (ՄՔՀ) բոլոր ձևերի ախտորոշում, բուժում և կանխարգելում:

 • Տղամարդկանց միզասեռական և կանանց միզային համակարգերի ցանկացած տեսակի բարորակ և չարորակ նորագոյացությունների ախտորոշում և բուժում:

 • Վերին և ստորին միզուղիների ռեկոնստրուկտիվ վիրահատություններ բնածին և ձեռքբերովի նեղացումների, յաթրոգեն վնասվածքների դեպքում:

 • Կանացի անմիզապահության վիրահատական և կոնսերվատիվ բուժում:

 • Տղամարդկանց անպտղության կոնսերվատիվ և վիրահատական բուժում, այդ թվում՝ սերմնալարի վարիկոզ լայնացման դեպքում անտեգրադ սկլերոթերապիայի կիրառում:

 • Անհետաձգելի ուրոլոգիական շուրջօրյա օգնության ցուցաբերում, այդ թվում՝ միզասեռական համակարգի ցանկացած տեսակի և բարդության վնասվածքների state of the art ախտորոշում և բուժում:

 • Վերին միզուղիների ախտաբանությունների դեպքում՝ լապարասկոպիկ և ռետրոպերիտոնեասկոպիկ միջամտություններ:

 

Անձնակազմ
Սերգեյ Ֆանարջյան Սերգեյ Ֆանարջյան Գրել նամակ «Էրեբունի» ԲԿ ուրոլոգիական կլինիկայի ղեկավար ուրոլոգ բ.գ.դ. պրոֆեսոր
Գարեգին Սարգսյան Գարեգին Սարգսյան Գրել նամակ ուրոլոգ բ․գ․թ․
Էդուարդ Վարդանյան Էդուարդ Վարդանյան Գրել նամակ ուրոլոգ
Ծերուն Մարգարյան Ծերուն Մարգարյան Գրել նամակ ուրոլոգ
Նարեկ Ներսեսյան Նարեկ Ներսեսյան Գրել նամակ ուրոլոգ
Վարդան Մելիք-Ավետիսյան Վարդան Մելիք-Ավետիսյան Գրել նամակ ուրոլոգ
Վիկտոր Ֆանարջյան Վիկտոր Ֆանարջյան Գրել նամակ ուրոլոգ
Տիգրան Կարապետյան Տիգրան Կարապետյան Գրել նամակ Ուրոլոգիական բաժանմունքի վարիչ ուրոլոգ
Կրթություն

Բաժանմունքը ԵրՊԲՀ և Հայկական բժշկական ինստիտուտի ուրոլոգիայի ամբիոնի ուսումնական և գիտական բազա է, որտեղ իրենց ուսուցումն են անցնում ռեզիդենտներ, մագիստորներ և ուսանողներ:


Ամբիոններ


ԵրՊԲՀ ուրոլոգիայի ամբիոն


Ամբիոնի աշխատակիցներն իրենց դասախոսական գործունեությունը ծավալում են բաժանմունքի բազայի վրա:


Հայկական բժշկական ինստիտուտի  ուրոլոգիայի ամբիոն


Ամբիոնի աշխատակիցներն իրենց դասախոսական գործունեությունը ծավալում են բաժանմունքի բազայի վրա:

 

 

Կրթական նյութեր մասնագետների համար

 

Կրթական նյութեր պացիենտի համար

 

  Նորարական տեխնոլոգիաներ ուրոլոգիայում. Լիթոտրիպսիա
Տպագրված գիտական աշխատանքներ
Գնացուցակ
 
17.11.2021 թ.
Կոդ Ամբուլատոր ծառայություններ և միջամտություններ Արժեքը (դրամով)
3400 001 Բաժնի վարիչի (ծառայության ղեկավարի) նախազննում 10,000
3400 002 Բժշկի նախազննում 5,000
3400 044 Ցիստոսկոպիա, կավերնոզ մարմինների պունկցիա (առանց դեղորայքի և հետազոտությունների) 35,000
3400 045 Միզապարկի կատետերիզացիա, պարաֆիմոզի ուղղում (առանց դեղորայքի և հետազոտությունների) 10,000
3400 046 Ուրետրոգրաֆիա/միայն մանիպուլ,արժեքը/ (առանց դեղորայքի և հետազոտությունների) 20,000
3400 047 Ստենտի, նեֆրոստոմայի փոխարինում (առանց դեղորայքի և հետազոտությունների) 80,000
3400 048 Ֆիմոզ,կարճ սանձիկ, միզուկի արտաքին բացվածքի նորագոյա-ցություններ (առանց դեղորայքի և հետազոտությունների) 70,000
3400 049 Շականակագեղձի տրանսռեկտալ բիոպսիա (առանց հետազոտությունների) 65,000
     
Ուրոդինամիկ հետազոտության կաբինետ
Կոդ Ծառայության անվանումը Արժեքը (դրամով)
3403 007 Ուրոդինամիկ հետազոտության կաբինետի բժշկի խորհրդատվություն 10,000
3403 001 Ուրոֆլոումետրիա, մնացորդային մեզի որոշում 10,000
3403 002 Ուրոֆլոումետրիա և Էլեկտրոմիոգրաֆիա 15,000
3403 003 Կոմպլեքս ուրոդինամիկ հետազոտություն 34,000
3403 004 Մեզի էքսպրես հետազոտություն 2,000
3403 005 Ցիստոտոնոմետրիա 27,000
3403 006 Կոմպլեքս ապարատային բուժում,կոնքային օրգանների ֆունկցիոնալ ախտահարման դեպքում /մեկ սեանս/ 15,000
3403 008 Կոնքի օրգանների խրոնիկ հիվանդությունների ոչ վիրահատական բուժում 35,000
     
Կոդ Ստացիոնար ծառայություններ և վիրահատություններ Արժեքը (դրամով)
3400 003 Բուժման 1 օրվա արժեքը (առանց դեղորայքի և հետազոտությունների) 20,000
3400 004 Բուժման 2 օրվա արժեքը (առանց դեղորայքի և հետազոտությունների) 40,000
3400 005 Բուժման 3 օրվա արժեքը (առանց դեղորայքի և հետազոտությունների) 60,000
3400 009 Հիվանդի կոնսերվատիվ բուժում (դեղորայքի և հետազոտությունների սահմանափակ ներառումով) 170,000
3400 050 Միզապարկի կամ շագանակագեղձի ՏՈՒՌ, առնանդամի կոտրվածք 360,000
3400 051 Միզապարկի կամ շագանակագեղձի ՏՈՒՌ, միզապարկի քար, տրանսվեզիկալ ադենոմէկտոմիա, բիպոլյար ՏՈՒՌ, դիվերտիկու-լէկտոմիա, միզապարկի ռեզեկցիա 430,000
3400 052 Միզապարկի վզիկի ՏՈՒՌ, օպտիկական ուրետրոտոմիա, միզապարկի կամ շագանակագեղձի ՏՈՒՌ-բիոպսիա, ցիստոլիտոտոմիա, էպիցիստոտոմիա, ցիստոլիտոտրիպսիա 260,000
3400 053 TVT կամ TOT վիրահատություն սթրեսային անմիզապահության ժամանակ /առանց ֆիքսող ժապավենի արժեքի/ 360,000
3400 054 ՑիստԷկտոմիա՝ աղիքային պլաստիկայով /բաց եղանակով/ 1,500,000
3400 055 Լապորոսկոպիկ պրոստատէկտոմիա 1,200,000
3400 056 Ռադիկալ ՑիստԷկտոմիա, պրոստատէկտոմիա /բաց եղանակով/ 820,000
3400 057 Փոշտի ոչ բարդացած վիրահատություններ, հիդրոցելէկտոմիա, կիստէկտոմիա, որխէկտոմիա, որխիպեկսիա, կաստրացիա, էպիդի-դիմէկտոմիա 260,000
3400 058 Անտեգրադ սկլերոթերապիա /առանց էտոքսկլերոլի և հետազո-տությունների արժեքի / 220,000
3400 059 Փոշտի բարդացած վիրահատություններ, ֆլեգմոնա, Ֆուրնիեյի փտախտ 710,000
3400 060 Միզուկի պլաստիկա /ծայրը-ծայրին/, միզապարկ-հեշտոցային խուղակ, ուրետերոցիստոանաստամոզ 480,000
3400 061 Միզուկի պլաստիկա լաթի կիրառմամբ 600,000
3400 062 Հետորովայնամզային տարածություն ռեվիզիա և դրենավորում, միզապարկի տրավմատիկ պատռվածք 430,000
3400 063 Լապորոսկոպիկ նեֆրէկտոմիա, ադրենալէկտոմիա, ԱՄՍ պլաստիկա, նեֆրոուրեթերէկտոմիա /բաց եղանակով/, երիկամի ռեզեկցիա /բաց եղանակով/ բարդացած 730,000
3400 064 Նեֆրէկտոմիա, պիելոլիտոտոմիա /չբարդացած/, կիստէկտոմիա /բաց եղանակով/ 530,000
3400 065 Ռադիկալ նեֆրէկտոմիա, երիկամի ռեզեկցիա չբարդացած, ադրենալէկտոմիա,ԱՄՍ պլաստիկա, մարջանաձև քարեր, բարդացած նեֆրէկտոմիաներ 630,000
3400 066 Երիկամի կիստայի պունկցիա տեղային ցավազրկումով 220,000
3400 067 Միզածորանի ստենտավորում պունկցիոն նեֆրոստոմիա, տրոակարային էպիցիստոստոմիա 1 օրվա ստաց. բուժմամբ /տեղային անզգայացման առանց հետազոտությունների և դեղորայքի արժեքի/ 125,000
3400 068 Միզածորանի ստենտավորում պունկցիոն նեֆրոստոմիա, տրոակարային էպիցիստոստոմիա 1 օրվա ստաց.բուժմամբ /ցավազրկմամբ, առանց հետազոտությունների և դեղորայքի արժեքի/ 145,000
3400 069 ՈՒՌՍ դիագնոստիկ /առանց հետազոտությունների/ 150,000
3400 070 ՈՒՌՍ /1 քար մինչև 1 սմ չափի, առանց լազերի կիրառման/ 270,000
3400 071 ՈՒՌՍ /1 քար 1 սմ-ից մեծ չափի, առանց լազերի կիրառման/ 320,000
3400 090 ՈՒՌՍ ֆիբրոսկոպի կիրառմամբ /ներառյալ լազերի օգտագործումը/ 600,000
3400 072 Հեռահար քարափշրում /առանց հետազոտությունների/ 160,000
3400 073 Հեռահար քարափշրում կրկնակի /առանց հետազոտությունների/ 70,000
3400 074 Պերկուտան նեֆրոլիտոտրիպսիա 1-ին կարգի բարդության 470,000
3400 075 Պերկուտան նեֆրոլիտոտրիպսիա 2-րդ կարգի բարդության 600,000
3400 076 Պերկուտան նեֆրոլիտոտրիպսիա 3-րդ կարգի բարդության 670,000
3400 077 Պերկուտան նեֆրոլիտոտրիպսիա մարջանաձև քարեր և հնարավոր հեռահար քարափշրում 850,000
3400 078 Անզգայացում /սպինալ կամ ներերակային/ /ավելանում է միջամտության արժեքին/ 30,000
3400 079 Լազերի միանվագ օգտագործում /ավելանում է միջամտության արժեքին/ 50,000
3400 550 Ուղեկցող I աստիճանի սոմատիկ քրոնիկական հիվանդությունների դեպքում վիրահատության, բուժման արժեքին ավելանում է 40,000
3400 551 Ուղեկցող II աստիճանի սոմատիկ քրոնիկական հիվանդությունների դեպքում վիրահատության, բուժման արժեքին ավելանում է 80,000
3400 552 Ուղեկցող III աստիճանի սոմատիկ քրոնիկական հիվանդությունների դեպքում վիրահատության, բուժման արժեքին ավելանում է 120,000
3400 553 Ուղեկցող IV աստիճանի սոմատիկ քրոնիկական հիվանդությունների դեպքում վիրահատության, բուժման արժեքին ավելանում է 160,000
3400 554 Վիրակապարանում տարբեր տեսակի փոքր  վիրահատական միջամտություններ 15,000
3400 555 Վիրակապարանում տեղային անզգայացման տակ կատարվող միջին ծանրության  վիրահատական միջամտություններ  45,000
3400 500 Լրացուցիչ դեղորայքի փոխհատուցում, ըստ փաստացի կատարված ավել ծախսի 1,000
3400 501 Լրացուցիչ դեղորայքի փոխհատուցում, ըստ փաստացի կատարված ավել ծախսի 1 5,000
3400 502 Լրացուցիչ դեղորայքի փոխհատուցում, ըստ փաստացի կատարված ավել ծախսի 2 10,000
Կոդ Վիրահատության բարդության հետ կապված հավելավճարներ Արժեքը (դրամով)
3400 505 I աստիճան 50,000
3400 506 II աստիճան 100,000
3400 507 III աստիճան 150,000
3400 508 IV աստիճան 200,000
Վճարովի հիվանդասենյակների արժեքը
Կոդ Կատեգորիաներ Արժեքը (դրամով)
3400 080 Հիվանդասենյակ 501 20,000
3400 081 Հիվանդասենյակ 504 10,000
3400 082 Հիվանդասենյակ 505 10,000
3400 083 Հիվանդասենյակ 506 10,000
3400 084 Հիվանդասենյակ 507 10,000
3400 085 Հիվանդասենյակ 510 20,000
3400 086 Հիվանդասենյակ 511 20,000
3400 087 Հիվանդասենյակ 512 20,000
3400 088 Հիվանդասենյակ 513 20,000
3400 089 Հիվանդասենյակ 514 20,000
Համաձայն «Հեղինակային իրավունքի եւ հարակից իրավունքների մասին» օրենքի՝ լրատվական նյութերից քաղվածքների վերարտադրումը չպետք է բացահայտի լրատվական նյութի էական մասը: Կայքում լրատվական նյութերից քաղվածքներ վերարտադրելիս քաղվածքի վերնագրում լրատվական միջոցի անվանման նշումը պարտադիր է, նաեւ պարտադիր է կայքի ակտիվ հղումի տեղադրումը:
Դեպի վեր