«Էրեբունի» բժշկական կենտրոն

Գլխավոր

Արթուր Խաչիկյան Արթուր Խաչիկյան Գրել նամակ բաժանմունքի վարիչ նյարդավիրաբույժ բ.գ.թ.
Կենսագրական տվյալներ

 

ԱԱՀ :

 

Խաչիկյան Արթուր Ֆելիքսի

 

Պաշտոն։ 

 

Նյարդավիրաբուժության բաժանմունքի վարիչ 

 

Գիտական աստիճան, կոչում

 

Բժիշկական գիտությունների թեկնածու 

 

Ծննդյան ամսաթիվ

 

27 10 1977

 

Հասցե

 

Երևան Սարմեն 14 

 

Հեռ:Ֆաքս

 

+37444777967

 

ել.փոստ/эл.почта/e-mail dockhachikyan@gmail.com

 

 Կրթություն 

 

1994- 2000 Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարան 

 

2000- 2003 Առողջապահոջթյան Ազգային Ինստիտուտ 

 

2003-2006 Առողջապահոջթյան Ազգային Ինստիտուտ 

 

19.09.2013 Doctor of Philosophy (Ph. D) in Medicine Yerevan

 

Մասնագիտական զարգացում և կարյերա 

 

2006-2018 Միքաելըան վիրաբուժության ինստիտուտ ՓԲԸ 

 

Մասնագիտական հմտություններ 

 

Նյարդաբանական վնասվածքների բուժում

Սպինալ վիրաբուժություն

Նեյրոօնկոլոգիա

Էնդոսկոպիկ սպինալ վիրաբուժություն

Գանգի հիմի էնդոսկոպիկ վիրաբուժություն

Հիդրոցեֆալիաի բուժում

 


 

Մասնագիտական ասոցիացիաներում անդամակցություն 

 

Հայկական նյարդավիրաբուժական ասոցիացիա

Եվրոպական նյարդավիրաբուժական ասոցիացիա

Ամերիկական նյարդավիրաբուժական ասոցիացիա

 

 

 

Տպագրած աշխատանքներ / քանակը, տիպը/ 

 

2013 “Ողնաշարի խողովակի պարանոցային և գոտկային հատվածների կենտրոնական ստենոզի վիրահատական բուժոմ” Երևան

 

Տիրապետման լեզուներ /գերազանց,լավ, բավարար/ 

 

Հայերեն-գերազանց

Ռուսերեն-գերազանց

Անգլերեն-լավ

 

Համակարգչային ծրագրերի տիրապետում 

 

Word, Exsel, Power Point, SPSS 

Տպագրված գիտական աշխատանքներ
N Վերնագիր Որտեղ է տպագրվել Հեղինակ Համահեղինակներ
1 Результаты хирургического лечения больных с внутримозговыми геморрагиями через расширенное фрезевое отверстие Международный конгресс по неотложной хирургии, 1-3 Октябрь, Ереван, Армения, стр. 8-9 (2008) Արթուր Խաչիկյան М.А. Егунян
2 КТ диагностика грыж межпозвонковых дисков в пояснично - крестцовом отделе позвоночника Научно-Практический Медицинский Журнал “Медицинский вестник Эребуни”, 2.(23), 90-92... (2005) Արթուր Խաչիկյան
3 КТ дифференциальная диагностика болей пояснично-крестцового отдела позвоночника Научно-Практический Медицинский Журнал “Медицинский вестник Эребуни”, 2. (23),93-97... (2005) Արթուր Խաչիկյան А.С. Зограбян, М.А. Егунян
4 Эндомикронейрохирургическое удаление грыж межпозвонковых дисков Научно-Практический Медицинский Журнал “Медицинский вестник Эребуни”, 1. (23), 68-73... (2005) Արթուր Խաչիկյան
5 Эндомикрохирургическое удаление грыж межпозвонковых дисков (литературный обзор) Медицинский Вестник Эребуни,1(21), 71-76 (2005) Արթուր Խաչիկյան
6 Дифференциальная диагностика болей в пояснице. Сборник научных трудов и сообщений. Ереван, стр. 37-42 (2004) Արթուր Խաչիկյան
7 Характер болей в пояснице в связи с особенностями пояснично-крестцового отдела позвоночника Сборник научных трудов и собщений. Ереван , стр. 43-47 (2004) Արթուր Խաչիկյան
8 Новый подход к неинвазивному определению цереброваскулярной гемодинамики у нейрореанимационных больных, предварительное исследование Материалы всеармянского международного хирургического конгресса; Ереван, Армения, стр. 214-215 (2003) Արթուր Խաչիկյան Г.Г. Мхоян, М.А. Егунян, А.Н. Закарян, А.М. Мирзоян, А.А. Арутюнян, А.Т. Кспоян Г.Г. Арутюнян
9 Новая техника эндоскопического удаления грыж межпозвонковых дисков латеральным трипортальным доступом Материалы всеармянского международного хирургического конгресса; ст. 515-516 (2003) Արթուր Խաչիկյան М.А. Егунян
10 Новый подход к неинвазивному определению цереброваскулярной гемодинамики у нейрореанимационных больных, предварительное исследование Материалы всеармянского международного хирургического конгресса; Ереван, Армения, стр. 214-215 (2003) Արթուր Խաչիկյան М.А. Егунян, Г.Г. Мхоян; А.Н. Закарян, А.М. Мирзоян, А.А. Арутюнян, А.Т. Кспоян, Г.Г. Арутюнян
Համաձայն «Հեղինակային իրավունքի եւ հարակից իրավունքների մասին» օրենքի՝ լրատվական նյութերից քաղվածքների վերարտադրումը չպետք է բացահայտի լրատվական նյութի էական մասը: Կայքում լրատվական նյութերից քաղվածքներ վերարտադրելիս քաղվածքի վերնագրում լրատվական միջոցի անվանման նշումը պարտադիր է, նաեւ պարտադիր է կայքի ակտիվ հղումի տեղադրումը:
Դեպի վեր