«Էրեբունի» բժշկական կենտրոն

Էթիկայի հանձնաժողով. ՏԷՀ (Տեղական էթիկայի հանձնաժողով) ստեղծման համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր

 

1.  ԲԿՀ (բուժկանխարգելիչ հաստատության) բազայի վրա ՏԷՀ ստեղծման գրավոր հրաման՝ ղեկավարի ստորագրությամբ
2.  Ձևավորված ստանդարտ գործառնական ընթացակարգեր
3.  ՏԷՀ անդամների ցուցակ
4.  Պատշաճ կլինիկական պրակտիկայի (GCP) սկզբունքներին համապատասխանություն
5.  ՏԷՀ աշխատանքի ժամանակացույց (կարգացուցակ)
6.  Երաշխավորագիր ներկայացնելու օրինակ:

Համաձայն «Հեղինակային իրավունքի եւ հարակից իրավունքների մասին» օրենքի՝ լրատվական նյութերից քաղվածքների վերարտադրումը չպետք է բացահայտի լրատվական նյութի էական մասը: Կայքում լրատվական նյութերից քաղվածքներ վերարտադրելիս քաղվածքի վերնագրում լրատվական միջոցի անվանման նշումը պարտադիր է, նաեւ պարտադիր է կայքի ակտիվ հղումի տեղադրումը:
Դեպի վեր