Loading

Հրապարակումներ

Սպոնտան սուբարախնոիդալ արյունազեղումով տարեց հիվանդների մոտ երկրորդային ուղեղային բարդությունների բուժման մեջ ատորվաստատինի արդյունավետության վերլուծությունը

Գերոնտովիրաբուժության միջազգային համագումարի տվյալները, Երևան, էջ. 149

Սպոնտան սուբարախնոիդալ արյունազեղումով տարեց հիվանդների մոտ երկրորդային ուղեղային բարդությունների բուժման մեջ ատորվաստատինի արդյունավետության վերլուծությունը

Սպոնտան սուբարախնոիդալ արյունազեղումով տարեց հիվանդների մոտ երկրորդային ուղեղային բարդությունների բուժման մեջ ատորվաստատինի արդյունավետության վերլուծությունը

Գերոնտովիրաբուժության միջազգային համագումարի տվյալները, Երևան, էջ. 149

Սպոնտան սուբարախնոիդալ արյունազեղումով տարեց հիվանդների մոտ երկրորդային ուղեղային բարդությունների բուժման մեջ ատորվաստատինի արդյունավետության վերլուծությունը
Feedback
+374 10 47 11 00
QR
Price list QR