«Էրեբունի» բժշկական կենտրոն

Հրապարակումներ

×
Биологические факторы прогноза, определяемые в парафиновых срезах опухолеи у больных раком яичников
Медицинский Вестник Эребуни. Ереван; N1(53), стр.107-112
Баблоян С.Р.
2013
Clinical evaluation of the liquid-based cytology method in investigation of patients with malignant epithelial tumors of the ovary
Медицинский вестник Эребуни. Ереван ; N2(54), стр.102-108
S.Babloyan G.Beglaryan P.Karakitsos
2013
Կանանց մոտ սթրեսային անմիզապահության բուժման մեր փորձը սլինգային վիրահատության եղանակով
Աղբյուր. Մեդիցինսկի Վեստնիկ Էրեբունի
Է.Տ. Վարդանյան, Ս.Ս. Նիկողոսյան, Տ.Վ. Կարապետյան, Ս.Բ. Աբովյան «Էրեբունի» բժշկական կենտրոն
2012 - 3
Սուբարախնոիդալ արյունազեղման ինտենսիվ թերապիայի ժամանակակից մեթոդները
Մեթոդական ձեռնարկ: ՈՒԴԿ 618.831-005(072) ԲԲԿ56.1 М230, Երևան
2012
Наш опыт лечения стрессового недержания мочи у женщин методом слинговых операций
Медицинский Вестник Эребуни 3. (51)
Միքայել Մանուկյան
М.В. Манукян, Э.Т. Варданян, С.С. Никогосян, Т.В. Карапетян, С.Б. Абовян
2012
Биологические факторы прогноза определяемые в цитологическом материале у больных со злокачественными эпителиальными опухолями яичников
ԵՊԲՀ, Տարեկան Հաշվետու Գիտաժողով Գիտական Հոդվածների Ժողովածու. Երևան; էջ 298-303
Баблоян С.Р. Бегларян Г.А.
2012
Սուր իշեմիկ ինսուլտի ժամանակ դեղորայքային նյարդապաշտպանությունը ցիտիկոլինով
Համաշխարհային անեսթեզիոլոգիական համագումարի տվյալներ, պաստառ; Հռոմ, Իտալիա
Վարոսյան Ա.Ֆ., Գնունի Ա.Ս.
2011 - 29
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Դեպի վեր