«Էրեբունի» բժշկական կենտրոն

Էթիկայի հանձնաժողով

ԷՀ Նախագահ. Նարինե Ռաֆայելի Մամիկոնյան

Կոնտակտային տվյալներ


 1. Հասցե.
 2. Ընդունելության ժամերը. երկուշաբթի, 14.00 - 15.00 (ընդունելության գրաֆիկը կարելի է ճշտել հեռախոսով՝ ……., քարտուղար Ա.Պ. Ազիզբեկյան);
 3. Էթիկայի հանձնաժողովի նիստը տեղի է ունենում յուրաքանչյուր ամսվա վերջին երկուշաբթի օրը, ժամը 14.00, ԷԲԿ նիստերի դահլիճում:


Էթիկայի հանձնաժողովի նպատակները


 1. Հետազոտություններում ընդգրկված պացիենտների և առողջ կամավորների իրավունքների և շահերի պաշտպանություն,
 2. հետազոտողների իրավունքների և շահերի պաշտպանություն,
 3. կլինիկական և փորձարարական հետազոտությունների անկողմնակալ էթիկ գնահատում,
 4. միջազգային չափանիշներին համապատասխան որակյալ կլինիկական և փորձարարական հետազոտությունների իրականացման ապահովում,
 5. հասարակության մեջ հետազոտությունների իրականացման էթիկ սկզբունքների պահպանման  և երաշխավորման նկատմամբ վստահության ստեղծում:


Էթիկայի հանձնաժողովի հիմնական խնդիրները

 

 1. Հետազոտվողի նկատմամբ մարդու իրավունքների անձեռնմխելիության և անվտանգության պահպանման անկողմնակալ և օբյեկտիվ գնահատումը հետազոտության պլանավորման և հետազոտության իրականացման փուլում,
 2. գնահատել հետազոտության համապատասխանությունը մարդասիրական և էթիկ նորմերին,
 3. գնահատել յուրաքանչյուր հետազոտության նպատակահարմարությունը,
 4. գնահատել հետազոտողների, տեխնիկական միջոցների հետազոտության իրականացման արձանագրության, հետազոտության սուբյեկտների ընտրության, ռանդոմիզացիայի որակի համապատասխանությունը որակյալ կլինիկական հետազոտությունների սկզբունքներին,
 5. հետևել կլինիկական հետազոտությունների որակի չափանիշների պահպանմանը՝ ստացվող տվյալների լիարժեքության և հավաստիության ապահովման նպատակով:


Հանձնաժողովի կազմը


 

Էթիկայի հանձնաժողովի նախագահ Նառա Ռաֆայելի Մամիկոնյան՝ ԷԲԿ տնօրեն
Էթիկայի հանձնաժողովի քարտուղար Առլետա Ազիզբեկյան
Էթիկայի հանձնաժողովի անդամներ Միքայել Վլադիմիրի Մանուկյան՝ ԷԲԿ բուժ գծով տնօրեն
  Արթուր Ալբերտի Ռոստոմյան՝ ԷԲԿ գործադիր տնօրեն
  Պ. Կոնստանտին՝ «Արքա» գործակալության տեղեկատվական տնօրեն
  Ա.Ռ. Ավանեսյան՝ «Ասկլեպի» առողջության պահպանման կենտրոնի տնօրեն
  Գերաշնորհ Տաթև Սարգսյան՝ Սուրբ Էջմիածնի Արքեպիսկոպոս 
  Ի. Քուշկյան՝ ԷԲԿ այցելուների հետ կապի կամավորների խմբի անդամ


Կանոնակարգային փաստաթղթեր


 1. Տեղական էթիկայի հանձնաժողովի (ՏԵՀ) ստեղծման հրաման,
 2. ՏԵՀ կազմի ցանկ,
 3. Էթիկայի հանձնաժողովի  կանոնադրություն:


Ստանդարտ ընթացակարգեր

 

 1. Էթիկայի հաձնաժողովի աշխատանքի կառուցվածքն ու աշխատակարգը,
 2. էթիկայի հաձնաժողովի փաստաթղթերի վարում, հաշվետվություն և արխիվացում,
 3. որոշումների կայացման կարգը,
 4. հաստատված հետազոտությանն՝ էթիկ աջակցություն, մոնիթորինգ, նյութերի հետագա դիտարկում և վերանայում,
 5. տեղեկատվական համաձայնագրի և նրա ստացման ընթացակարգի պահանջները,
 6. բազմանպատակ կլինիկական հետազոտությունների իրականացման հաշվետվություն:


ԷԲԿ բազայի վրա իրականացվող կլինիկական հետազոտության փաստաթղթերը

 1. Կլինիկական հետազոտության արձանագրություն (MS Word - 21 Kb. ձևաչափով),
 2. տիտղոսաթերթ ( MS Word - 19 Kb. ձևաչափով),
 3. հետազոտությունից առաջ վերջինիս նյութերի տրամադրման պահանջները (MS Word - 31 Kb. ձևաչափով),
 4. հայտի ներկայացում Էթիկայի հանձնաժողով (դիմում). (MS Word - 40 Kb. ձևաչափով),
 5. ԳՀԱ վերաբերյալ գրախոսի եզրակացությունը (MS Word - 38 Kb.ձևաչափով),
 6. տեղեկատվական ձևեր (MS Word - 30 Kb.ձևաչափով)՝ տեղեկատվական նամակի ձև:


ԷԲԿ բազայի վրա իրականացվող փորձարարական հետազոտության փաստաթղթերը

 1. Էթիկ փորձաքննության իրականացման համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր ( MS Word - 29 Kb.ձևաչափով),
 2. տիտղոսաթերթ (թղթապանակով) (MS Word - 19 Kb. ձևաչափով),
 3. էթիկ փորձաքննության իրականացման նպատակով ՏԷՀ ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկ (MS Word - 22 Kb. ձևաչափով),
 4. գրախոսի եզրակացություն (MS Word - 37 Kb. ձևաչափով),
 5. կենդանիների վրա կատարվող գիտահետազոտական աշխատանքների էթիկ փորձաքննության իրականացման կարգ (MS Word - 38 Kb. ձևաչափով),
 6. տեղեկանք կատարված ԳՀԱ ծավալի մասին ( MS Word - 22 Kb. ձևաչափով):
Համաձայն «Հեղինակային իրավունքի եւ հարակից իրավունքների մասին» օրենքի՝ լրատվական նյութերից քաղվածքների վերարտադրումը չպետք է բացահայտի լրատվական նյութի էական մասը: Կայքում լրատվական նյութերից քաղվածքներ վերարտադրելիս քաղվածքի վերնագրում լրատվական միջոցի անվանման նշումը պարտադիր է, նաեւ պարտադիր է կայքի ակտիվ հղումի տեղադրումը:
Դեպի վեր