Loading

Ինչպես Մուտք գործել «Էրեբունի» բժշկական կենտրոնի Անձնական էջ բաժին

02.08.2023

«Էրեբունի» բժշկական կենտրոնում կատարած հետազոտությունների արդյունքներն ու պատասխանները կարող եք ստուգել կենտրոնի www.erebunimed.com պաշտոնական կայքում: Կայքի վերևի աջ հատվածում սեղմեք ԱՆՁՆԱԿԱՆ ԷՋ հղման վրա: Անձնական էջ մուտք գործելու համար անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ դաշտերը: Դուք կարող եք անձնական էջ մուտք գործել.

Տարբերակ 1. Էլեկտրոնային հասցեով Տարբերակ 2. հեռախոսահամարով Եթե դուք «Էրեբունի» ԲԿ-ում հետազոտություն անցնելուց առաջ աշխատակցին փոխանցել եք որևէ էլեկտրոնային հասցե, ապա կարող եք մուտքագրել այդ հասցեն, իսկ եթե դուք չեք հիշում՝ ինչ էլեկտրոնային հասցե եք փոխանցել, ապա անձնական էջ կարող եք մուտք գործել 2-րդ տարբերակով՝ հեռախոսահամարով. այն հեռախոսահամարով, որը գրանցվելուց փոխանցել եք աշխատակցին: Այս դեպքում պետք է նշել հեռախոսահամար դաշտը: Այնուհետև, պետք է լրացնել Անձնական համարը: Անձնական համարը ձեզ տրամադրվում է «Էրեբունի» ԲԿ-ում -ում որևէ լաբորատոր կամ գործիքային հետազոտություն անցնելիս: Ցանկացած ժամանակ դուք կարող եք ստանալ ձեր անձնական համարը՝ այցելելով բժշկական կենտրոն: Ուշադրություն․

Անձնական համարը ոչ մի դեպքում չի կարելի փոխանցել այլ անձանց: Դրանով նրանք կարող են հասանելիություն ունենալ ձեր անձնական տվյալներին: Անձնական էջ մուտք գործելուց հետո դուք տեսնում եք ձեր բոլոր այցերը, որ կատարել եք «Էրեբունի» ԲԿ-ում՝ ըստ ամսաթվերի: Կարող եք ընտրել ցանկացած այց, սրանք այն հետազոտություններն են, որոնք կատարվել են մեկ այցի ընթացքում: Հետազոտությունների պատասխանները և արդյունքները հնարավոր է նաև ներբեռնել, ինչպես նաև՝ տպել կամ ուղարկել:

Ինչպես Մուտք գործել «Էրեբունի» բժշկական կենտրոնի Անձնական էջ բաժին
Feedback
8119
QR
Price list QR