Erebouni Medical Center Prime Quality Standard

Home

Narek Zeynalyan, MD Narek Zeynalyan, MD Write a letter endoscopist PhD
CV

 

1996-2002         Սովորել է Երևանի պետական բժշկական համալսարանում, մանկաբուժական ֆակուլտետ
2002-2004     Կլինիկական օրդինատուրա - Երևանի Մխիթար Հերացու անվան բժշկական համալսարան, Հանրային առողջության և առողջապահության ամբիոն      
2003     “Ծրագրի մոնիտորինգ և գնահատում” դասընթաց – USAID, Համաշխարհային ուսուցում
2004     “Դասավանդողների վարժեցում” դասընթաց - USAID, Համաշխարհային ուսուցում
2004-2007     Ասպիրանպուրա - Երևանի Մխիթար Հերացու անվան բժշկական համալսարան
2005     Դպրոցներում, ԲՈւՀ-երում և քոլեջներում “ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխարգելում և անվտանգ պայքարի ձևավորում” դասընթացների ներդրման նպատակով, դասավանդողների համար սեմինար-վարժանքներ - ՁԻԱՀ-ի, տուբերկուլյոզի և մալարիայի ֆեմ պայքարի Գլոբալ հիմնադրամի օժանդակությամբ. WORLD VISION Armenia/Վորլդ Վիժն Հայաստան, ՁԻԱՀ-ի հայկական ազգային հիմնադրամ
2006     “Էնդոսկոպիա” մասնագիտությամբ մասնագիտացում –ՀՀ Առողջապահության անխարարության ազգային ինստիտուտ
2012     “Էնդոսկոպիա” մասնագիտությամբ վերապատրաստում -Երևանի Մխիթար Հերացու անվան բժշկական համալսարան
     

Մասնագիտական զարգացում և կարյերա

1999-2001     Մանկաբուժական ֆակուլտետային խորհրդի նախագահ-Երևանի Մխիթար Հերացու անվան բժշկական համալսարանի ուսանողական խորհրդարան   
2001-2002     Մշակույթի և ազատ ժամանցի հանձնաժողովի նախագահ-Երևանի Մխիթար Հերացու անվան բժշկական համալսարանի ուսանողական խորհրդարան   
2000-2003     Գիտական խորհրդի անդամ - Երևանի Մխիթար Հերացու անվան բժշկական համալսարան   
2000-2003     Ընդհանուր խորհրդի անդամ - Երևանի Մխիթար Հերացու անվան բժշկական համալսարան
2002-2003     Փոխնախագահ - Երևանի Մխիթար Հերացու անվան բժշկական համալսարանի ուսանողական խորհրդարան
2004     Հասարակական կազմակերպությունների նիրմերի կոդեքսի մշակման աշխատանքային խմբի անդամ - USAID, Համաշխարհային ուսուցում
2004     Ավարտական քննական հանձնաժողովի անդամ-Երևանի Մխիթար Հերացու անվան բժշկական համալսարան
2003-2004     Ծրագրի ղեկավար – “Պասիվ ծխողների շահերի պաշտպանություն”, USAID, Համաշխարհային ուսուցում
2003-2005     Փոխնախագահ - Երևանի Մխիթար Հերացու անվան բժշկական համալսարանի արհմիություն
2002-2005     Վերստուգիչ հանձնաժողովի անդամ - Երևանի Մխիթար Հերացու անվան բժշկական համալսարան
2004-2007      
2007     Աշխատանքային խմբի ղեկավար –Առաջնային բուժօգնության և ընտանեկան բժշկության ախտորոշումներին  համապատասխան` իրավիճակների ժամանակ նշանակումների, ընտրված ստանդարտ բուժման համար օգտագործվող հիմնական դեղորայքի ուղեցույցի հասանելիության և առաջնային բուժօգնության հիմնարկներում և դեղատներում դեղերի գների հետազոտություն”: Կառավարման գիտություների առողջապահության  համար, Մարդու առողջության հետազոտման և  զարգացման կենտրոն, Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարան (CENTER FOR HEALTH SERVICES RESEARCH AND DEVELOPMENT (CHSR))
2007-2010     էնդոսկոպիստ – BBG բժշկական կենտրոն,  Գեղարքունիքի մարզ, ՀՀ
2006-2014     էնդոսկոպիստ – “Մեծամորի հիվանդանոց”  ՊՓԲԸ  Արմավիրի մարզ, ՀՀ
     

Մասնագիտական հմտություններ

      Էզոֆագոգաստրոդուոդենոսկոպիա /կերակրափող-ստամոքս-տասերկումատնյաաղիքադիտում/       
      Հելիկոբակտերի որոշում բիոպտատի միջոցով
      Տոտալ կոլոնոսկոպիա /ամբողջական հաստաղիքադիտում/
      Էնդոսկոպիկ եղանակով կերեկրափողային, ստամոքսային, տասներկումատնյաաղիքային և հաստաղիքային արյունահոսությունների դադարեցում
      Էնդոսկոպիկ եղանակով օտար մարմինների հեռացում աղեստամոքսային տրակտից
      Պոլիպէկզցիզիա և պոլիպէկտոմիա /կերակրափողի, ստամոքսի, տասներկումատնյա աղիքի և հաստաղիքի պոլիպների հեռացում էնդոսկոպիկ եղանակով/
      Բիոպսիայի իրականացում էնդոսկոպիկ եղանակով
xxxxxxxxxxxxxxxx    

Ակադեմիական գործունեություն

2007-2013     Ավագ դասախոս -  Երևանի Մխիթար Հերացու անվան Բժշկական համալսարան, Առողջապահության կառավարման և տնտեսագիտության ամբիոն
     

Տպագրված աշխատանքներ

      21 հոդված, 10 թեզիս
     

Լեզուների իմացություն

      ռուսերեն (գերազանց), անգլերեն (լավ)
     

Համակարգչային ծրագրերի տիրապետում

      MS Office, SPSS, CorelDraw

 

 
Publications
N Title Publication sources Author Co-authors
1 The Development of Antigene Pressure among Rats under the Hypodynamia Jubilee Conference of Medical Students Devoted to 70th Anniversary of the Yerevan Medical University’s Foundation, Yerevan, Armenia 2000, p.47 (0) Narek Zeynalyan, MD N.B. Yeritsyan, A.R. Alaverdyan, G.A. Nazaryan, V.Gh. Mughnetsyan
2 The Development of Antigene Pressure among Rats under the Hypodynamia Physical Culture of Health and Healthy Life Style” Journal of Jubilee Conference Devoted to 60th Anniversary of the Yerevan State Institute of Physical Culture and 40th Anniversary of its Medical Group’s Foundation, Yerevan, Armenia 2004, pp. 54-58 (0) Narek Zeynalyan, MD A.E. Muradyan
3 Наш опыт Колоноеюноскопии Диагностическая медицина: Сборник материалов юбилейной научной конференции, посвященной 20-и летю Медицинского Объединения “Диагностика”, Ереван 2004, с.83 (0) Narek Zeynalyan, MD А.Г. Казарян, А.С. Акопян, К.Г. Оганнисян, Г.Г. Казарян
4 Children’s Exposure to Tobacco smoke ISEA 2004: 14th Annual Conference, International Society of Exposure Analysis, USA, Pennsylvania, 2004, p. 326 (0) Narek Zeynalyan, MD A.M. Arutyunyan, A.E. Tadevosyan, R.R. Suqyasyan, R.V. Mnatsakanyan
5 The Tendencies Of Morbidity Caused by Malformation and Getting Old Population of RA 1st Greek - Armenian International Medical Forum: 3rd International Congress for the Third and Fourth Age, Yerevan 2005, p. 68 (0) Narek Zeynalyan, MD
6 Geriatric Medical And Social Services as Public Health Problem in Armenia The 9th International Medical Congress of Student and Young Scientists, Ukraine, Ternopol 2005, p. 242 (0) Narek Zeynalyan, MD M.A. Mardiyan
7 Distribution of Smoking Senior Schoolchildren of Secondary Schools of Armenia The 9th International Medical Congress of Student and Young Scientists, Ukraine, Ternopol 2005, p. 242 (0) Narek Zeynalyan, MD G.G. Ghazaryan
8 Lost Life Expectancy (Lost Lively Potential) Assessment by the Mathematical Model The 10th International Medical Congress of Student and Young Scientists, Ukraine, Ternopol 2006, p. 259 (0) Narek Zeynalyan, MD M.A.Mardiyan
9 60 և բարձր տարիքի անձանց կյանքի որակի և ապրելակերպի փոխկապակցվածության վիճակագրական գնահատումը Մարդու առողջությունը» 5-րդ ազգային գիտաբժշկական կոնգրես (միջազգային մասնակցությամբ) Երևան, 2006, էջ 28-31 (0) Narek Zeynalyan, MD Մ.Ա. Մարդիյան, Ա.Մ. Հարությունյան
10 Оценка влияния вредных привычек на качество жизни Формирование здорового образа жизни детей, подростков и молодежи, Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием, Москва 2006, с.161 (0) Narek Zeynalyan, MD Р.В. Мнацаканян
11 Assessment of Medical and Social Service Based on the Analyses of Emergency Care of Elderly The 11th International Medical Congress of Student and Young Scientists, Ukraine, Ternopol 2007, p. 308 (0) Narek Zeynalyan, MD M.A. Mardiyan, G.G. Ghazaryan
12 Տարեցների և ծերերի շրջանում ընդհանուր հիվանդացության մակարդակը և առանձնահատկությունները ըստ դիմելիության տվյալների Հայաստանի Բժշկագիտություն հատոր XLVII, N 2, Երևան 2007 էջ 79-83 (0) Narek Zeynalyan, MD
13 Социально-экономическая характеристика образа жизни и здоровья пожилых людей Вестник МАНЭБ, Санкт- Петербург., том 12, 2007 N 4. сс. 57-60 (0) Narek Zeynalyan, MD
14 Բնակչության ծերացման բժշկացոսիալական ժամանակակից խնդիրները ՀՀ ԱՆ, ԲԳ ակադելիայի և ԵՊԲՀ տեսական, գիտամեթոդական, կազմակերպչական, գործնական հանդես “Առողջապահություն”, Երևան 2007, էջ 18-20 (0) Narek Zeynalyan, MD Ա.Մ. Հարությունյան, Գ.Գ. Ղազարյան
15 Depression as a Medical-Social Problem among the Elderly Population in Yerevan Երևանի Մ.Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան. Գիտաժողով, Երևան 2007, էջ 190-191 (0) Narek Zeynalyan, MD
16 The Observational Study Of Hospitalized Elderly Morbidity In Yerevan The Third International Conference “New Perspectives of Health Care System in South Caucasus Region”, Georgia, Tbilisi 2007, pp. 87-89 (0) Narek Zeynalyan, MD M.A. Mardiyan, G.G. Ghazaryan, A.U. Zargaryan, N.G. Minasyan, M.V. Vardanyan
17 The Assessment of Daily Living Activity of Elderly Population in Yerevan 4th Young Medics’ International Conference, Yerevan, Armenia 2007 (0) Narek Zeynalyan, MD
18 Երևան քաղաքի 60 և բարձր տարիքի բնակչության առօրյա կյանքի ակտիվության գնահատում Մարդու առողջությունը» գիտաբժշկական կոնգրեսի նյութերի ժողովածու (միջազգային մասնակցությամբ) ՀՀ ԱՆ ԱԱԻ, Երևան 2008, էջ 56-58 (0) Narek Zeynalyan, MD Մ.Ա. Մարդիյան, Գ.Գ.Ղազարյան, Ռ.Վ.Մնացականյան
19 Մեր մոտեցումները ՀՀ ֆիզիոլոգիական պրոֆիլի մանկատան երեխաների առողջության և նրանց բժշկասեցիալական օգնության կազմակերպման վիճակի ուսումնասիրության շուրջ Մարդու առողջությունը» 5-րդ ազգային գիտաբժշկական կոնգրես (միջազգային մասնակցությամբ) ՀՀ ԱՆ ԱԱԻ, Երևան 2008, էջ 74-75 (0) Narek Zeynalyan, MD Մ.Ա. Մարդիյան, Ռ.Վ. Մնացականյան
20 Значение методов обучения в последипломной подготовке кадров по спецеальности Общественное здоровье и организация здравоохранения Հետդիպլոմային և շարունակական մասնագիտական կրթության արդի խնդիրները, 1-ին ուսումնամեթոդական կոնֆերանսի նյութեր, Երևան 2008,էջ 10-19 (0) Narek Zeynalyan, MD А.А. Тер-Григорян, М.А. Мардиян, А.М. Парсаданян, Р.В. Мнацаканян
21 Подготовка мадицинских менеджеров в памках реализации концепции развития здравоохранения Հետդիպլոմային և շարունակական մասնագիտական կրթության արդի խնդիրները, 1-ին ուսումնամեթոդական կոնֆերանսի նյութեր, Երևան 2008, էջ 19-23 (0) Narek Zeynalyan, MD А.А. Тер-Григорян, М.А. Мардиян, А.М. Парсаданян, Р.В. Мнацаканян, Г.М.Мириджанян, К.А. Авакян
22 Проблемы подготовки интернов по вопросам организации здравоохранения общественного здоровья Հետդիպլոմային և շարունակական մասնագիտական կրթության արդի խնդիրները, 1-ին ուսումնամեթոդական կոնֆերանսի նյութեր, Երևան 2008, էջ 24-26 (0) Narek Zeynalyan, MD А.А. Тер-Григорян
23 Социально-гигиенические аспекты оброза жизни девушек-подростков РА Гигиена детей и подростков: прблемы и пути решения” Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, Москва 2009, сс275-276 (0) Narek Zeynalyan, MD М.А. Мардиян, Л.М. Даниелян, К.С. Авакян, Г.А. Азизбекян, С.А. Мкртчян, Р.В. Мнацаканян
24 Оброза жизни и здоровье подростков РА Гигиена детей и подростков: прблемы и пути решения” Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, Москва 2009, сс. 303-304 (0) Narek Zeynalyan, MD С.А. Мкртчян, К.С. Авакян, М.А. Мардиян, Л.М. Даниелян, Г.А. Азизбекян, Р.В.Мнацаканян
25 Оброза жизни и здоровье детей и подростков Гигиена детей и подростков: прблемы и пути решения” Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, Москва 2009, сс. 276-277 (0) Narek Zeynalyan, MD С.А. Мкртчян, К.С. Авакян, М.А. Мардиян, Л.М. Даниелян, Г.А. Азизбекян, Р.В. Мнацаканян
26 Состояние здоровья и основные аспекты деятельности средних медицинских работников в университетских клиниках Երևանի Մ.Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան. Հաշվետու գիտաժողով, Երևան 2012, էջ 15-16 (0) Narek Zeynalyan, MD М.А. Мардиян, Л.М. Даниелян, Г.М. Мириджанян, А.А. Барсегян, А.С. Чопикян, Р.В. Мнацаканян, Г.Д. Думанян
27 Localization of surgical section as a contributing factor of development of the chronic postoperative pain Abstract Book 4th NWAC World Anesthesia conven-tion, MINERVA MEDI¬CA, 2013, Bangkok, 23-27 April, Vol. 104, Suppl. 1, No. 2 p.37 (0) Narek Zeynalyan, MD L.A. Museyan, M.I. Yeghiazaryan
28 Preventing the development of postoperative chronic pain with tebantin:efficiency Preventing the development of postoperative chronic pain with tebantin:efficiency (0) Narek Zeynalyan, MD L.A. Museyan, M.I. Yeghiazaryan
29 Структурный анализ удовлетворенности пациентов стационарной медицинской помощью ЕГМУ, Научно-учебный центр «Управление здравоохранения» Հաշվետու գիտաժողով, Երևան 2013 հատոր 2, էջ 418-424 (0) Narek Zeynalyan, MD М.А. Мардиян, Г.М. Мириджанян, Л.М. Даниелян, К.Р. Саакян, Л.А. Сардарян, С.В. Гзрарян
30 Результаты монитвринга сациальной удовлетворенности пациентов в системе оценки качества медицинской помо ЕГМУ, Научно-учебный центр «Управление здравоохранения» Հաշվետու գիտաժողով, Երևան 2013 հատոր 2, էջ 425-430 (0) Narek Zeynalyan, MD М.А. Мардиян, Г.М. Мириджанян, Л.М. Даниелян, К.Р. Саакян, Л.А. Сардарян, С.В. Гзрарян
31 Քրոնիկ հետվիրահատական ցավային համախտանիշի կանխարգելումը. իրականու¬թյուն թե˚ պատրանք Տեսական և կլինիկա-կան բժշկության հար¬ցեր, 2014, Երևան, Հ. 17, № 6 (95), էջ 10-12 (0) Narek Zeynalyan, MD Լ.Ա. Մուսեյան, Մ.Ի. Եղիազարյան, Մ.Ա. Մարդիյան
In accordance with the "Law of Copyright and Related Rights" when copying or reproduction of materials posted on this site, specify the source - the Web site of the Erebouni Medical Center - erebunimed.com is highly requested.
Back to top