Loading

Սպոնտան սուբարախնոիդալ արյունազեղումով տարեց հիվանդների մոտ երկրորդային ուղեղային բարդությունների բուժման մեջ ատորվաստատինի արդյունավետության վերլուծությունը

Գերոնտովիրաբուժության միջազգային համագումարի տվյալները, Երևան, էջ. 149

Սպոնտան սուբարախնոիդալ արյունազեղումով տարեց հիվանդների մոտ երկրորդային ուղեղային բարդությունների բուժման մեջ ատորվաստատինի արդյունավետության վերլուծությունը

Գերոնտովիրաբուժության միջազգային համագումարի տվյալները, Երևան, էջ. 149

Feedback