Loading

Օրգան պահպանողական վիրահատությունների դերը հենաշարժական համակարգի ուռուցքների համալիր բուժման մեջ

02.03.2015

Օրգան պահպանողական վիրահատությունների դերը հենաշարժական համակարգի ուռուցքների համալիր բուժման մեջ

Ոսկրերի ախտահարումը չարորակ, հաճախ նաև բարորակ ուռուցքներով, մինչև վերջին ժամանակներս բերում էր հաշմանդամության, հիվանդին զրկում առօրյա աշխատանքից և իջեցնում կյանքի որակը: Ոսկրային համակարգի ախտահարումով օնկոլոգիական հիվանդների բուժման համալիր մոտեցման մշակումը ժամանակակից բժշկության մարդասիրական խնդիրներից մեկն է:

Շնորհիվ ժամանակակից կոնստրուկցիաների, անհատական էնդոպրոթեզների և բարձր արդյունավետությամբ քիմիոպրեպարատների՝ վերջին երկու-երեք տասնամյակների ընթացքում լայնորեն կիրառվում են օրգան-պահպանողական վիրահատությունները: Ճիշտ կատարված օրգան-պահպանողական վիրահատությունի իր արմատականությամբ չի զիջում արատ հարուցող վիրահատությանը:

Օրգան պահպանողական վիրահատությունների դերը հենաշարժական համակարգի ուռուցքների համալիր բուժման մեջ

Նկ. 1 ազդրոսկրի դիաֆիզի ախտաբանական կոտրվածք

Ոսկրային համակարգի մետաստատիկ ախտահարումները և լիմֆոպրոլիֆերատիվ հիվանդությունները հաճախ բարդանում են ախտաբանական կոտրվածքներով: Այս դեպքում վիրահատության նպատակը հիվանդի վաղ ակտիվացումն է՝ ինչը բերում է հիպոստատաիկ բարդությունների կանխարգելմանը և, դրանով իսկ, հիվանդի ու հարազատների կյանքի որակի բարձրացմանը: Վիրահատական միջամտությունն այս դեպքում հանդիսանում է համալիր բուժման մեկ էտապ: Ցանկացած ուռուցք ունի իր բուժման սխեման՝ միջազգային ուղեցույցներին համապատասխան: Սակայն երկար խողովակավոր ոսկրերի ախտաբանական կոտրվածքների ժամանակ առաջին պլան է մղվում վիրահատական միջամտությունն՝ ուղղված համակացված քիմիաճառագայթային բուժման պայմանների ստեղծմանը:

Սույն կլինիկական դեպքը հետաքրքիր է իր հազվադեպությամբ: B լիմֆոման սովորաբար ախտահարում է երկար խողովակավոր ոսկրերի մետաէպիֆիզար հատվածները և խնդիրը ախտաբանական կոտրվածքներին չի հասնում: Ստորև կլինիկական դեպքի նկարագրությունն է:

Հիվանդ Ռ., 59 տարեկան, տեղափոխվել է «Էրեբունի» բժշկական կենտրոն Ուռուցքաբանության ազգային կենտրոնից՝ ազդրոսկրի դիաֆիզի ախտաբանական կոտրվածք ախտորոշմամբ: Համակցված հետազոտությունների արդյունքում ախտորոշվել է ազդրի միջին երրորդականի Բ բջջային լիմֆոմա՝ բարդացած ոսկրի դիաֆիզի ախտաբանական կոտրվածքով (նկար 1):

Օրգան պահպանողական վիրահատությունների դերը հենաշարժական համակարգի ուռուցքների համալիր բուժման մեջ Օրգան պահպանողական վիրահատությունների դերը հենաշարժական համակարգի ուռուցքների համալիր բուժման մեջ

Նկ.2 մակրոպրեպարատ Նկ. 3 դիաֆիզար էնդոպրոթեզավորում

Համակարգչային տոմոգրաֆիայի տվյալներով՝ կրծքավանդակի, որովայնի և փոքր կոնքի խոռոչների օրգանների կողմից ախտաբանական կամ օջախային փոփոխություններ չեն հայտնաբերվել: Ձախ զստային փոսում հայտնաբերվել է լիմֆատիկ հանագույցների կոնգլոմերատ: Հաշվի առնելով ախտաբանական կոտրվածքի առկայությունը՝ առաջնային պլան մղվեց վիրահատական միջամտությունը: Մեր կողմից որոշվեց կատարել օրգան-պահպանողական վիրահատություն. ազդրոսկրի սեգմենտար ռեզեկցիա՝ անհատական դիաֆիզար էնդոպրոթեզի տեղադրումով (մետաղական ձող և օղեր) և ցեմենտային ֆիքսացիա:

Օրգան պահպանողական վիրահատությունների դերը հենաշարժական համակարգի ուռուցքների համալիր բուժման մեջ

Նկ.4 հետվիրահատական ռենտգենոգրամմա

30.01.2015թ. առաջատար բժիշկ-օրթոպեդների՝ Ս. Մարգարյանի, Գ. Բդոյանի, Հ. Գյուլզադյանի կողմից, համակցված անզգայացման պայմաններում, հիվանդի դիրքը՝ աջ կողքի վրա, ձախ ազդրի կողմնային մակերեսով, կատարվեց մոտ 25 սմ երկարությամբ մաշկի կտրվածք: Ուռուցքից պրոքսիմալ և դիստալ ուղությամբ ազդրոսկրը մերկացվեց և ռեզեկցվեց առողջ հյուսվածքների սահմաններում: Ուռուցքը հեռացվեց ռադիկալիզմի օրենքների պահպանմամբ, որի հետևանքով այդ հատվածում հեռացվեց քառագլուխ մկանն ամբողջությամբ: Ինտրաօպերացիոն հայտնաբերվեց նյարդաանոթային խրձի ինտիմ տեղակայումը՝ ուռուցքի ստորին բևեռի մոտ, 4 սմ երկարությամբ: Արդյունքում հաջողվեց ազդրային զարկերակը մոբիլիզացնել՝ առանց ուռուցքի ամբողջականության խախտման: Ազդոսկրի դիաֆիզը ռեզեկցվեց՝ 15 սմ երկարությամբ (նկար 2):

Մանրակրկիտ հեմոստազից հետո որոշվեց ոսկրային դեֆեկտի չափը, մշակվեցին ազդրոսկրի խողովակը դիստալ ու պրոքսիմալ հատվածներում և կատարվեց ազդոսկրի անատական դիաֆիզար էնդոպրոթեզավորում՝ էտապային եղանակով, ցեմենտային ֆիքսացիայով (նկար 3):

Արյան կորուստը կազմեց 1,5-1,7 լիտր, որը համապատասխանում է վիրահատության ծավալին: Փափուկ հյուսվածքները վերականգնվեցին շերտ առ շերտ` ենթափակեղային տարածությունում թողնվեց երկու դրենաժային խողովակ: Հետվիրահատական շրջանn ընթացել է հարթ, ռենտգեն հետազոտությամբ՝ էնդոպրոթեզի դիրք, բավարար (նկար )/:

Հիվանդը քայլել է հետվիրահատական շրջանի վեցերորդ օրը` հենակների օգնությամբ, վիրահատված վերջույթի վրա չափավոր ծանրաբեռնելով: Վերքը լավացավ առաջնային ձգումով: Պրեպարատը ենթարկվեց իմունահիստոքիմիական հետազոտության՝ (նկար 5):

Նկ.5 հյուսվածաբանական պատկեր / դիֆուզ Բ լիմֆոմա/

Հիվանդն ուղարկվել է մասնագիտական բաժանմունք՝ հետագա քիմիաճառագայթային բուժում ստանալու:

+374 10 47 11 00
QR
Price list QR