Loading

Բժիշկներ

Հասմիկ Երվանդի Սաիյան

Հասմիկ Երվանդի Սաիյան

Թերապիայի գծով փոխտնօրեն, Սրտաբանական կենտրոնի կարդիոպուլմոնոլոգիական բաժանմունքի ղեկավար, բ.գ.թ.

+374 10 47 11 00
QR
Price list QR