Loading

Բժիշկներ

Հասմիկ Երվանդի Սաիյան

Հասմիկ Երվանդի Սաիյան

Թերապիայի գծով փոխտնօրեն, սրտաբանական կենտրոնի կարդիոպուլմոնոլոգիական բաժանմունքի ղեկավար, բգթ

Feedback
8119
QR
Price list QR