Loading

Բժիշկներ

Քրիստինե Արմենի  Խաչատրյան

Քրիստինե Արմենի Խաչատրյան

Սրտաբանական կենտրոնի կարդիոպուլմոնոլոգիական բաժանմունքի սրտաբան

+374 10 47 11 00
QR
Price list QR