Loading

Lյարդի մուլտիպարամետրիկ հետազոտություն

26.02.2020

Lյարդի մուլտիպարամետրիկ հետազոտություն

«Էրեբունի» ԲԿ ուլտրաձայնային հետազոտությունների բաժանմունքում կատարվում է լյարդի մուլտիպարամետրիկ հետազոտություն; Այն կիրառվում է լյարդի դիֆուզ ախտահարումների (հեպատիտներ, ճարպային հեպատոզ) տարբերակիչ ախտորոշման համար։ Այս հետազոտության առավելությունն այն է, որ թույլ է տալիս գնահատել ոչ միայն լյարդի ֆիբրոզի, այլեւ բորբոքման և ստեատոզի (ճարպակալման) աստիճանը՝ բուժական միջամտություններից առաջ և հետո։ Լյարդի մուլտիպարամետրիկ էլաստոգրաֆիան ոչ ինվազիվ, անվնաս և արդյունավետ մեթոդ է, որը որոշ դեպքերում թույլ է տալիս խուսափել պունկցիոն բիոպսիաներից:

Feedback
+374 10 47 11 00
QR
Price list QR